Tilbage til forsiden
Flere Aktuelle temaer og baggrund

Tema

 

Politiprovokationer og
dansk EU-formandsskab

Europa efter topmødet
Det mest positive ved topmødeprotesten i København var at den udtrykte en voksende erkendelse af, at tingene hænger sammen: Det er både USA-imperialismen og Den europæiske Union, der må bekæmpes. Det er både USA's terrorkrig og Irak-krig og europæisk deltagelse, der må imødegås. Det er den nyliberale offensiv og den imperialistiske globalisering, som drives frem af de multinationale på begge sider af Atlanterhavet.
Leder. Kommunistisk Politik 25, 2002

EUReaktionens triumf
Fogh: "Vi har nået det mål som generationer af europæere har kæmpet for…"
Foran det symbolske bagtæppe med teksten "One Europe" omkranset af ringe - der ligesom breder sig som ringe ud i verden til lande, der endnu ikke er faldet for de grådige europæisk monopoler, mure der endnu ikke er nedbrudt af dødens købmænd.

Danmark efter topmødet
Det syge initiativ med det syge navn NGO-Forum Stop Volden følte trang til at fejre topmødeprotesternes afslutning ved at forære politiinspektør Kaj Vittrup en lagkage med masser af flødeskum som tak for behageligt samarbejde, hvad man så gjorde i mandags.
Af Klaus Riis. Kommunistisk Politik 25, 2002

Hr. Kaj Vittrup!
Hvad laver denne politiprovokatør ved den internationale demonstration lørdag den 15. dec.?Maskerede civilbetjente forklædt som 'autonome' med hætter og palæstinatørklæder afsløret - i færd med at infiltrere fredelig demonstration, og med våbnene klar.
Se dokumentationen her
Politiet som provokatører
[Netavisen 17.12.02]
English: Police provocateurs Copenhagen 2002

Ny rapport: Politi brød alle aftaler med danske organisationer
Initiativet for et andet Europa udgiver rapport om demonstration under EU-topmødet, der viser, at maskerede betjente brød alle aftaler mellem politi og demonstranter
Pressemeddelelse. Initiativet for et andet Europa
Se
Rapport om en demonstration

Det var ikke kun civile betjente som overtrådte regler under topmødet
Globale Rødder byder det øgede fokus på civile betjentes optræden under topmødet velkommen. Det var dog ikke kun civile betjente som konsekvent overtrådte regler og retningslinier under topmødet, og kravet om en 'uvildig undersøgelse' af hele politiets indsats fastholdes. Kaj Vittrup er igen grebet i at lyve.
Pressemeddelelse Globale Rødder
Se også
Klage til statsadvokaten
Pressemeddelelse Claus Pedersen

Ikke kun betjente i civil
'Initiativet for et andet Europa' havde mange problemer med politiet under demonstration
Pressemeddelese Initiativet for et andet Europa

Politi og topmødevold: 'Præventive' anholdelser
Politiets rolle under topmødet bliver underkastet stadig kraftigere kritik, efterhånden som kendsgerningerne om deres brug af provokatører, uberettigede anholdelser og generelle chikane af topmødedemonstranter, der udøvede deres politiske ret til at protestere, kommer frem. Her er to beretninger om uberettige anholdelser.

17 spørgsmål til justitsministeren
Kravet om en 'uvildig undersøgelse' af politiets fremfærd under topmødet rejser sig stadig kraftigere efter påvisning af ulovlige arrestationer, systematiske præventive fængslinger og ikke mindst brugen af udklædte provokatører under demonstrationerne - på trods af forhåndsløfter om det modsatte fra politiets side. Line Barfoed (EHL) har stillet 17 spørgsmål til justitsministeren, der har lovfastsat pligt til at besvare dem.Lørdag formiddag foran Christiansborg med den internationale demonstration
(udsnit af Slotspladsen)
Klik for at forstørre

Godt 20.000 protesterede lørdag i København

Topmødeprotesterne i København afsluttedes lørdag med to større demonstrationer og et 'Folkemøde' på Rådhuspladsen. Modstanden mod EU, truslen om krig mod Irak og boykot af Israel var blandt hovedtemaerne - med en antikrigsblok i begge de afsluttende demonstrationer. Civilklædte politifolk søgte at trænge ind i demonstrationen lørdag formiddag, maskeret som anarkister fra den såkaldte 'Black block', men blev afsløret og jaget væk. Der blev foretaget små 100 arrestationer - langt de fleste af dem totalt ubegrundende og ulovlige. Politiets rolle var provokatorisk - men viljen til at gennemføre en discplineret politisk protest sejrede. Mindst 20.000 deltog i lørdagens manifestationer.

Fra antikrigsblokken lørdag eftermiddag
Klik og forstør

Se også en engelsk reportage især fra antikrigsblokken i de to demonstrationer

Protest mod terrorkrig, imperialistisk globalisering og kapitalens EU

Omkring 800 deltog på Axeltorv ved protesten fredag eftermiddag mod USAs terrorkrig og den planlagte krig mod Irak, arrangeret af København 2002. En række talere fra ind- og udland belyste forskellige aspekter af USA-imperialismen og Eus rolle, heriblandt den amerikanske journalist Ron Ridenour, Sammi Jawad fra 'Stop krig og sanktioner mod Irak', Luis Jalandoni fra Filippinernes Nationale Demokratiske Front og repræsentanter fra Den antiimperialistiske Koordination og det illegale MLKP Tyrkiet. Også repræsentanter for DKU og ORDKP talte ved demonstrationen, der afsluttedes på Sankt Hans Torv. Den fremragende amerikanske protestsanger Anne Feeney spillede.

Åbent Brev til EU-topmødedeltagerne i Bellacentret
Omkring 2000 deltog i den første demonstration under topmødet. Boykot Israel-demonstrationen vedtog et åbent brev til rehgeringslederne. Marchen fra Rådhuspladsen til Sankt Hans Torv forløb i en god stemning og uden episoder.

Nu må arbejderne stå frem og sætte den europæiske dagsorden
Udtalelse ved EU-topmødet
Arbejderpartiet Kommunisterne

NEJ TIL MONOPOLERNES EUROPA!
NEJ TIL DEN IMPERIALISTISKE EUROPÆISKE UNION!

DEN INTERNATIONALE KONFERENCE AF MARXISTISK-LENINISTISKE PARTIER OG ORGANISATIONER

Europas Forenede Stater - i USA's skygge
Formanden for EU-Konventet, Valéry Giscard d'Estaing, har fremlagt den første skitse til en forfatning for EU. I artikel 1 siges det direkte, at det drejer sig om "oprettelse af Europas Forenede Stater".
Forfatningsskitsen er udkastet til SUPERSTATEN 'EUROPAS FORENDE STATER'. Til de europæiske nationalstaters - herunder den danske stats - historiske fællesgrav.
Kommentar, Kommunistisk Politik 22, 2002
Se også
Skitsen til en forfatning for Europas Forenede Stater
Dokumentation på dansk. Foreløbigt udkast til forfatningstraktat (pdf-format)
Formanden for EU-Konventet, Valéry Giscard d'Estaing, har fremlagt den første skitse til en forfatning for Europa. I artikel 1 siges det direkte, at det drejer sig om intet mindre end "oprettelse af Europas Forenede Stater".
Udkastet blev fremlagt på plenarmødet den 28. oktober 2002. En endelig forfatningstekst forventes færdig foråret 2003.

Danmark støtter atomkraft via EURATOM
EU har atomkraft på dagsordenen: Danmark deltager i samarbejdet via EURATOM. NOAH-Friends of the Earth Denmark kritiserer.
Pressemeddelelse NOAH.

EU tvinger de fattigste til at drikke spildevand
[Netavisen] De 75 græsrødder fra EU og det sydlige Afrika, der i begyndelsen af november mødtes på Islands Brygge, anklager EU for at hindre de fattigste i adgang til rent drikkevand.
Pressemeddelelse Sydafrika Kontakt

Jose Maria Sison og New People's Army på EUs terrorliste
På trods af omfattende protester fra brede kredse, indbefattet en lang række parlamentarikere og gejstlige er stifteren af Filippinernes Kommunistiske Parti og nuværende rådgiver for Filipppinernes Nationale Demokratiske Front José Maria Sison blevet anbragt på EUs liste over terrorister (28.10). Sison bor som politisk flygtning i Holland - men risikerer nu at blive udleveret til dødsstraf i USA - eller blive snigmyrdet som led i den amerikanske 'krig mod terror'.
Sison er ikke terorist - men frihedskæmper.
Jose Maria Sison: Svar på EUs terrorstempling (Eng)
Se
Forsvar Jose Maria Sison's demokratiske rettigheder!
Stop forfølgelsen af progressive og revolutionære under påskud af 'anti-terrorisme'!

Udtalelse fra Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer
Oktober 2002
Samme på engelsk
Defend the democratic rights of Jose Maria Sison!
Stop the persecution of progressive and revolutionaries under the pretext of "antiterrorism"!

Se også
EUs nye terrorliste underskrevet Per Stig Møller for Det europæiske Råd (Pdf, eng)
27 svenske parlamentarikere modsætter sig terrorstemplingen af prof. Jose Maria Sison (Eng)
Internationalt solidaritetwebsite for

2. oktober 1972:
30 år siden folkeafstemningen om EF

Danskerne blev truet og lokket ind i EF. Afstemningen i 1972 blev vundet af tilhængerne efter en demagogisk kampagne, som bildte folk ind, at EF ikke havde og aldrig ville få noget med politik at gøre, hverken indenrigspolitikken eller udenrigspolitikken, men blot var et udbygget økonomisk frihandelsområde. Nu skal det hedde 'Europas Forenede Stater'.Nej til Euro-staten
Henved 1000 deltog i demonstrationen ved EU-finans- og økonomiministrenes topmøde i København lørdag, der gik fra Enghave Plads til Rådhuspladsen. Den markerede at danskerne har sagt Nej til euro'en og siger Nej til Euro-staten.
Den var arrangeret af Stop Unionen i samarbejde med Initiativet for et andet Europa.
Billedet: Den amerikanske folkesanger David Rovics.
Se Rolig demonstration mod EU Berl. Tid.

Danske region-planer er dikteret af EU
Da det Konservative Folkeparti for nylig fremlagde sit forslag en ny inddeling af Danmarkskortet i blot tre regioner i stedet for de hidtidige 14 amter, var det ikke noget, det lille regeringsparti selv havde fundet på. Det er derimod NUTS.
KP17, 2002

Støt voksende arbejdsløshed i Danmark og EU
De seneste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser en ledighed på 5,1 pct. af arbejdsstyrken. Siden sidste efterår er den steget svagt med 0,1 pct. Blandt højtuddannede vokser ledigheden støt og ligger nu på 4,5 pct. Men statistikken lyver: Tallene er langt højere. På internationalt plan udvikler der sig nu en kraftig kritik af de vildledende officielle arbejdsløshedstal.

Unionens arbejdsmarked: Stadig flere midlertidige jobs, stadig mere diskrimination
I unionslandene bliver midlertidigt arbejde på kontrak eller vikariater stadig mere udbredt. Diskriminationen af kvinder er omfattende, og masser af børn udnyttes af arbejdsgiverne ikke mindst i servicesektoren. I nogle lande udnyttes fængselsfanger groft.

Millionærer på EU-støtte
Skibsreder Arnold Mærsk McKinney Møller eller Lego-bossen Kjeld Kirk Kristiansen forbindes normalt ikke med landbrug eller med EU's støtteordninger. De hører alligevel til de glade modtagere af millioner fra landbrugsstøtteordninger til deres godser. 80 pct. af EU-landbrugsstøttepengene udbetales til de 20 procent rigeste landmænd og godsejere i EU.

'Terrorpakker' i aktion
Så er den dansk 'terrorpakke' - eller såkaldte 'antiterrorlovgivning' - blevet grebet på fersk gerning: den skal knægte demokratiet, ytringsfriheden og den politiske protest. Af alle gik det først afslørede eksempel på brugen af denne lovgivning, folketinget vedtog kort før sommerferien efter direktiv fra EU (der igen fulgte USA) blevet rettet mod det reaktionære dagblad
Jyllands Posten.
Leder, Kommunistisk Politik 17, 2002

Mindelund for Fort EUropas ofre
I dag, 3. august 2002 klokken 12.00 opførte aktivister en mindelund for fort EUropas ofre.
I Fredens Park, ved Udlændningestyrelsen, i form af halvtreds hvide kors. Der er nu 2406 dokumenterede dødsofre for EU-landenes brutale politik overfor indvandrere.
Pressemeddelelse Antifascistisk Aktion

EUs nyeste terrorliste
EU-landene har netop for tredje gang i løbet af det sidste halve år tid offentliggjort lister over personer og organisationer, som menes at være terrorister. De palæstinensiske modstandsbevægelser fylder endnu mere. FARC fra Colombia er ny. De fleste på personlisten er fra det baskiske ETA. (Gengivet efter EU-Observer)

Politivold mod Stop Volden-piger
Om aftenen 15. juni cirka halv ti blev to medlemmer af Rød Ungdom København brutalt overfaldet og anholdt i Stengade, Nørrebro. Begge er repræsentanter for Rød Ungdom i Stop Volden-initiativet, der arbejder for at forhindre vold under det danske EU-formandskab. Deres eneste forbrydelse var at opholde sig i Stengade, da politiet kom forbi.
Pressemeddelelse Rød Ungdom København.

Kommandocentral?
Af Berlingske Tidende fremgår det at Globale Rødder påtænker at oprette en "topstyret kommandocentral" under det danske EU-formandsskab.Det er ren og skær fordrejning og mistænkeliggørelse af alle der har tænkt sig at demonstrere under det danske EU-formandsskab. Pressemeddelelse fra Globale Rødder

Demokrati i håndjern
Arbejderpartiet Kommunisterne (APK) om politiets provokatoriske og voldelige forberedelser af det danske EU-formandsskab og topmødet i december.
KP13, 2002

Gadens protest og formandskabet
Der bliver fra 1. juli rig lejlighed til at markere protesten mod den imperialistiske globalisering, terrorkrigspolitikken og planerne for at udvikle EU til en ny imperialistisk supermagt. Ministermøder, møder med statsoverhoveder fra andre verdensdele og det store clou, EU-topmødet i december, følger så hastigt som toiletbesøg ved diarré.
KP12, 2002

Tema arkiv

Tilbage til Nyheder