Fogh: Total og uforbeholden støtte til USAs kriminelle krig mod Irak

Den danske regering underkaster sig uden forbehold den amerikanske krigspolitik. Når USA kræver krig mod Irak, siger den ja og amen. Statsminister Anders Fogh Rasmussen har sammen med 7 andre europæiske regeringsledere underskrevet en fuldmagt til USA til den kommende krig mod Irak, offentliggjort som annonce i den engelske avis The Times. Danmark skal i krig - mod det store flertals vilje.

Skulle nogen være i tvivl om den danske regerings holdning til krigen mod Irak, så er al tvivl væk nu. Hvad USA end beslutter sig for i forhold til krigen mod Irak, så er der fuld støtte. Hele vejen igennem. Uanset, om der er hold i beskyldningerne mod Irak om at være en trussel imod verdensfreden eller ej og uanset om FNs sikkerhedsråd giver sin støtte til det amerikanske angreb på Irak eller ej.

Dermed læner den danske regering sig fuldstændigt opad den engelske regering/Tony Blair og bøjer sig næsegrus i støvet for den amerikanske regering. Ingen over eller ved siden af storebror USA. Vil USA krig mod Irak (som før Afghanistan og derefter?), så bakker den danske regering loyalt op. Den danske regering står på vegne af den danske befolkning (som den ifølge meningsmålingerne vel at mærke ikke ligefrem repræsenterer) som trofast underdog bag den amerikanske oliekrig og kamp for global verdensherredømme.

Uanset den folkelige modstand i Danmark og i de øvrige europæiske lande, der har skrevet under på støtteerklæringen/blankochecken til USA (England, Italien, Portugal, Spanien, Tjekkiet og Ungarn), så skal Irak sønderbombes og Danmark deltage i den kommende krig mod Irak på USA's side. Lige meget om krigen FN-sanktioneres, som Frankrig og Tyskland fortsat plæderer for. Altså, uanset om den forbryderiske krig forsynes med figenblad eller ej.

Danske soldater skal igen sendes i krig for den amerikanske imperialismes økonomiske, politiske og militære interesser. Som i Afghanistan. Med den siddende regerings fulde støtte. Det er - selvom det ikke direkte formuleres - det reelle indhold af erklæringen.

I den fælles støtteerklæring 'Europa og Amerika må stå sammen' (Se den danske tekst) hævdes det bl.a., at

"det egentlige bånd, som forener USA og Europa, er de værdier, vi står sammen om: demokrati, individuel frihed, menneskerettigheder og retssikkerhed. Disse værdier førtes over Atlanten af de mennesker, der sejlede fra Europa for at hjælpe med at skabe USA. Værdierne er i dag mere truet end nogensinde.

Angrebene den 11. september viste, hvor langt terrorister - vore fælles værdiers fjender - er rede til at gå for at ødelægge dem. De uhyrlige angreb var et anslag imod os alle. Ved at stå sammen om de fælles principper har regeringer og befolkninger i USA og Europa klart demonstreret styrken i deres overbevisning. Det transatlantiske bånd er i dag mere end nogensinde en garant for vor fælles frihed (…).

I nutidens verden er det mere end nogensinde afgørende, at vi fastholder vort fællesskab og sammenhold. Vi ved, at succes i den daglige kamp mod terrorisme og spredning af masseødelæggelsesvåben kræver urokkelig beslutsomhed og fast internationalt sammenhold mellem alle lande, der hæger om frihed".Det irakiske regime og dets masseødelæggelsesvåben udgør en klar trussel mod sikkerheden i verden.(…).

Herved har vi sendt et klart, fast og utvetydigt budskab om, at vi ønsker at frigøre verden for den trussel, som Saddam Husseins masseødelæggelsesvåben udgør. Vi må fortsat stå sammen om kravet om, at hans regime afvæbnes".

At den amerikanske krig mod terror (læs: terrorkrig) på ingen måder handler om international kamp imod terrorisme, om demokrati og menneskerettigheder eller om, at Irak reelt udgør en trussel imod verdensfreden, men udelukkende om sikringen af de amerikanske olie- og magtinteresser, og at den såkaldte bekæmpelse af terror bevidst og kynisk er blevet udnyttet til at undergrave de demokratiske rettigheder i USA såvel som Europa: det ser man igennem fingre med. I solidaritetens navn. Solidariteten med verdens førende imperialistmagt: USA.

At den danske regering ikke engang har gidet rådføre sig med oppositionspartierne i Folketinget før det åbenlyse knæfald overfor USA, understreger bare regeringens underdanighed overfor storebror - og hån overfor folkestyret og den danske befolknings holdning til krigen mod Irak.

Den skatteyderbetalte annonce er underskrevet af José María Aznar, Spanien, José Manuel Durão Barroso, Portugal, Silvio Berlusconi, Italien, Tony Blair, United Kingdom, Václav Havel, Den tjekkiske Republik, Peter Medgyessy, Ungarn, Leszek Miller, Polen og Anders Fogh Rasmussen, Danmark. Et gennemført sort selskab - hvor man i øvrigt bør notere sig, hvem der ikke er med.

Den engelske tekst

Europe and America Must Stand United

Times, London
January 30, 2003

THE real bond between the United States and Europe is the values we share: democracy, individual freedom, human rights and the Rule of Law. These values crossed the Atlantic with those who sailed from Europe to help create the USA. Today they are under greater threat than ever.

The attacks of 11 September showed just how far terrorists — the enemies of our common values — are prepared to go to destroy them. Those outrages were an attack on all of us. In standing firm in defence of these principles, the governments and people of the United States and Europe have amply demonstrated the strength of their convictions. Today more than ever, the transatlantic bond is a guarantee of our freedom.

We in Europe have a relationship with the United States which has stood the test of time. Thanks in large part to American bravery, generosity and far-sightedness, Europe was set free from the two forms of tyranny that devastated our continent in the 20th century: Nazism and Communism. Thanks, too, to the continued cooperation between Europe and the United States we have managed to guarantee peace and freedom on our continent. The transatlantic relationship must not become a casualty of the current Iraqi regime’s persistent attempts to threaten world security.

In today’s world, more than ever before, it is vital that we preserve that unity and cohesion. We know that success in the day-to-day battle against terrorism and the proliferation of weapons of mass destruction demands unwavering determination and firm international cohesion on the part of all countries for whom freedom is precious.

The Iraqi regime and its weapons of mass destruction represent a clear threat to world security. This danger has been explicitly recognised by the United Nations. All of us are bound by Security Council Resolution 1441, which was adopted unanimously. We Europeans have since reiterated our backing for Resolution 1441, our wish to pursue the UN route and our support for the Security Council, at the Prague Nato Summit and the Copenhagen European Council.

In doing so, we sent a clear, firm and unequivocal message that we would rid the world of the danger posed by Saddam Hussein’s weapons of mass destruction. We must remain united in insisting that his regime is disarmed. The solidarity, cohesion and determination of the international community are our best hope of achieving this peacefully. Our strength lies in unity.

The combination of weapons of mass destruction and terrorism is a threat of incalculable consequences. It is one at which all of us should feel concerned. Resolution 1441 is Saddam Hussein’s last chance to disarm using peaceful means. The opportunity to avoid greater confrontation rests with him. Sadly this week the UN weapons inspectors have confirmed that his long-established pattern of deception, denial and non-compliance with UN Security Council resolutions is continuing.

Europe has no quarrel with the Iraqi people. Indeed, they are the first victims of Iraq’s current brutal regime. Our goal is to safeguard world peace and security by ensuring that this regime gives up its weapons of mass destruction. Our governments have a common responsibility to face this threat. Failure to do so would be nothing less than negligent to our own citizens and to the wider world.

The United Nations Charter charges the Security Council with the task of preserving international peace and security. To do so, the Security Council must maintain its credibility by ensuring full compliance with its resolutions. We cannot allow a dictator to systematically violate those Resolutions. If they are not complied with, the Security Council will lose its credibility and world peace will suffer as a result.

We are confident that the Security Council will face up to its responsibilities.

José María Aznar, Spain

José Manuel Durão Barroso, Portugal

Silvio Berlusconi, Italy

Tony Blair, United Kingdom

Václav Havel, Czech Republic

Peter Medgyessy, Hungary

Leszek Miller, Poland

Anders Fogh Rasmussen, Denmark

'Europe and America must stand united' (Engelsk tekst, The Times)

Se også
Bush jubler over europæiske lederes Irak-artikel DR Online

Netavisen 31. januar2003