Kommunistisk Politik Digital 7 – 2023 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 7 – 2023NYHEDER HVOR DER KÆMPES

Uge 12-13/2023

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

Anti-imperialisme, anti-kapitalisme og revolution kan ikke skilles ad
Revolutionens opgaver visner væk, hvis de gemmes bag den konkrete kamp mod imperialisme og kapitalisme. Imperialismen kan ikke ændres til en human fredsskabende kraft som Kina prædikerer – den vil altid i sidste ende betyde udbytning og krig.

Pjece: Krigsmodstanden i marts dagene 2003
Det var dramatiske dage, da Danmark af Fogh-regeringen blev kuppet ind i en ulovlig krig mod Irak i 2003.
Krigen blev trukket ned over hovedet i løbet af nogle få dage – og reaktionerne blev massive. Krigsmodstanden markerede sig umiddelbart med tre dages omfattende protester, med demonstrationer, undervisningsboykot, arbejdspladsmøder, trafikblokader og civil ulydighed. I store som små byer – i alt 37 – blev der demonstreret samme dag som krigen brød ud i den største landsdækkende og koordinerede protestaktion nogensinde, organiseret af det landsdækkende anti-krigsinitiativ ”Ingen krig mod Irak”.

OK23 – STEM NEJ

Hvem siger NEJ til OK23 – opdateret
Opfordringen til at STEMME NEJ til minus-overenskomsten OK23 udvikler sig hurtigt. KPnet bringer her en række af de seneste udmeldinger fra afdelinger, klubber og enkeltpersoner. Forhandlernes påstand om sikring af reallønnen og hvordan alle de manglende penge i aftalen skal nås i lokale forhandlingerne står stadigt mere afsløret. Samtidigt indeholder aftalerne direkte forringelser med udvidelsen af arbejdstiden.

Social dumping på Fynsværket og i OK23
Social dumping er sat i system gennem EU og stat, regioner og kommuner går forrest i at undergrave løn- og arbejdsforhold, når de store entreprenørarbejder skal udføres. Enten overholdes overenskomsterne ikke eller løndumpingen sker gennem kun at udbetale mindsteløn til de udenlandske arbejdere. Fra bygningsarbejdere lyder der et klart NEJ til OK23, hvor deres helt centrale krav om højere mindsteløn ikke er opfyldt. På Fjernvarme Fyn blokerede stilladsarbejdere fra hele landet tidligere på måneden arbejdspladsen, der bruger underbetalte arbejdere til deres opførelse af en biokedel.

Handling mod minus overenskomster, vores nej er solidarisk
Nu kører OK23 afstemningerne. Kun en tydelig og aktiv Nej bevægelse kan slå igennem fagtoppens nederlagslinje og den massive kampagne for et ja. At afstemningen bliver lagt hen over påsken, er et sikkert tegn på at der er ugler i mosen, alt gøres for at forhindre oplysning og aktivitet. Græsrodsinitiativet bag Facebookgruppen OK23 Stem NEj!!!, har set skriften på væggen. Gruppen gik på banen allerede i begyndelsen af marts efter CO-industriens minusresultat blev præsenteret, med det klare formål at samle og styrke et Nej. Gruppen har siden delt talrige udtalelser fra klubber og aktiviteter og debat fra enkeltpersoner. Gruppen har også udgivet en løbeseddel med hovedargumenter for at stemme Nej. Kommunistisk Politik har talt med Kristian, der er en af gruppens initiativtagere.

Betonklub Nord: Vi konstaterer, at vores forhandlere ikke har lyttet til os
Det er med skuffelse, at vi har gennemgået byggeforliget. At arbejdsgiverne skriver under overrasker os ikke, men vi retter en skarp kritik af vores egne forhandlere og dem, der nu anbefaler aftalen og kalder den solidarisk. Vi konstaterer, at vores forhandlere ikke har lyttet til os på de møder, hvor vi har diskuteret krav til OK23.

NEJ til tvungen 4 dages uge og 10 timers arbejdsdag – Nej til OK23-forliget!
Forliget for bygningsarbejderne er generelt økonomisk set et arbejdsgiverforlig, og den ene gruppe og klub efter den anden melder ud at de siger et stort NEJ til resultatet. En særlig passus giver arbejdsgiverne ret til en ekstrem udnyttelse af arbejdskraften, nemlig muligheden for at tvangsudskrive de ansatte til en 4-dages uge med op til 10 timer om dagen. En rå-kapitalistisk brug og smid væk-metode. Hvor mange år holder man til det? Og det i en tid, hvor diverse regeringer er enige om at forlange en pensionsalder på over 70 år.

FRA KLASSEKAMPEN I ØVRIGT

Skraldefolk siger stop!
Vrede over den fælleskommunal virksomhed Amager Ressourcecenter (ARC), fik mandag morgen 550 skraldefolk i København og omegn til at nedlægge arbejdet. Der er kun en måned til, de første folk skal ‘virksomhedsoverdrages’ til kommunens selskab, og da forhandlingerne om arbejdstid i sidste uge endnu engang brød sammen, så brast tålmodigheden. Kommunen kræver afvikling af aftaler om tidsakkorder, til gengæld skal bilerne køre rundt og samle affald helt frem til kl. 20. I sympati med kollegaerne nedlagde også skraldemændene i Frederiksberg Renovation arbejdet.

“Dynamic Front”: USA træner krigssituation i Danmark – med kampfly, artilleri og krigsskibe
For første gang har USA lagt sin krigsøvelse Dynamic Front på dansk jord og den danske del af øvelsen starter i dag d. 27. marts. Øvelsen tydeliggør meget klart, hvordan det imperialistiske USA ser på Danmark og Europa – som en krigsskueplads, med dem selv i ledelsen over NATO-landene. Der trænes fuldskala krig med deltagelse af artilleri, krigsskibe og kampfly. Herunder funktionen af en samlet krigsfront op gennem Europa fra Danmark i nord til Rumænien i syd.

EU-staten som våbenhandler – dødens købmand
Den imperialistiske krig om Ukraine er blevet brugt som afsæt for at accelerere hele den militaristiske dagsorden i Nato og EU, og milliarderne ruller til død og ødelæggelse. I denne uge tog EU et nyt afgørende skridt og kan fremover kalde selve EU-staten for våbenhandler. Våbensalg er allerede big business i medlemslandene, det nye er at nu kan EU-kommissionen og EU’s forsvarsagentur bruge penge på våbenindkøb i medlemslandene selv. Indenfor 48 timer meddelte den danske regering at den forretning vil de også være en del af.

Krigsfly over Danmark
Den infernalske larm fra bombefly høres i disse dage i Midtjylland. Lyden og synet af flyene mod himlen bringer frygten op hos os der ser og hører dem. Danske politikere, NATO og EU er aktive deltagere i stedfortræderkrigen i Ukraine og bygger Danmark op som militærbase og bombemål til kommende konfrontationer. De foregøgler os, og håber måske på, at krigen altid vil kunne holdes ’hos de andre’. Men det gør USA-imperialismen også – og her er Danmark bare en brik i spillet. NATO har altid set os som et stykke land, hvor man kunne bruge den brændte jords taktik.

FRA DEN INTERNATIONALE KLASSEKAMP

Strejkevinde blæser i Vestas!
Over de seneste 10 år har Vestas fordoblet deres omsætning, mens lønnen har stået i stampe. Siden november 2022 har de ansatte i den tyske afdeling gennemført punktstrejker mod elendige arbejdsforhold og ditto løn. Vestas hovedkvarter i Danmark afviste i første omgang overhovedet at forhandle med fagforeningen. Artiklen konkluderer: Det er bemærkelsesværdigt, at der var en strejke i denne virksomhed, og at den varede så længe, fordi arbejdspladserne er spredt ud over hele landet. Det viser den beslutsomhed og kampvilje, der har spredt sig i hele virksomheden.

Brasilien: Kampen for at stoppe vold mod kvinder er kampen mod fascisme!
Hver sjette time i 2022 blev der dræbt en kvinde i Brasilien. Fascisme øger kvindedrab i vores land og skal bekæmpes af folket i gaderne. Valget er overstået, men vores kamp er kun lige begyndt. Den 1. april går vi på gaden og kræver Bolsonaro og hans medskyldige  fænglet.

Solidaritets hilsen til de strejkende offentligt ansatte i Tyskland
Hundredtusindvis af arbejdere i hele transportsektoren og i den offentlige sektor strejker i øjeblikket i Tyskland. Hvis du også er berørt: Bliv ikke ærgerlig! Lad os vise solidaritet! Forholdene i den offentlige service er utålelige! Selv uden strejke er der altid problemer. Uanset om det er hospitaler eller jernbanen: der er mangel på personale overalt! De, der stadig er der, er udbrændte. Der mangler ansatte og mennesker med tid til de syge, børn og kunder.

Migrantarbejdere i Tyrkiet, klassekampen og det socialistiske perspektiv
Med krigen i Syrien er Tyrkiet blevet et af de lande i verden der har den største migrant befolkning. Samtidig er det transit for EU-pagt om ”midlertidige  kontrakt-migranter”. Arbejderklassens svar er kamp for sine fælles krav uanset, race, religion eller sprog.

Solidaritet med arbejderne i Frankrig
Siden januar har en magtfuld mobilisering med strejker og demonstrationer fået millioner af arbejdere, mænd og kvinder, arbejdende, unge, pensionister på gaden i franske byer. Kernen i denne dybe bevægelse er afvisningen af en ny modreform af pensionssystemet, hvor alle skal arbejde to år mere. ”64 år – NEJ” har det lydt fra demonstranter i ugevis ikke bare i de store byer, men også i mellemstore byer i alle regioner i landet.

Vi kan ikke vente længere!
Udenlandske arbejdere i Italien er trætte af at se deres arbejde blive betragtet som en gave til dem. Vi er kvinder og mænd, der med vores sved bidrager til velfærden for den italienske økonomi og dens borgere, vi arbejder i de mest trættende job og bliver udnyttet af skrupelløse chefer:

At kende og studere Karl Marx’ idéer
Begrebet videnskabelig socialisme kræver, med Marx’ eget argument, at dens grundlag skal behandles som videnskab og ikke udelukkende som et økonomisk krav, der tilfredsstiller arbejdernes forbigående behov og interesser, men at det skal føre til magtovertagelse med henblik på at indføre socialismen.

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne