Strejkevinde blæser i Vestas!

Over de seneste 10 år har Vestas fordoblet deres omsætning, mens lønnen har stået i stampe. Siden november 2022 har de ansatte i den tyske afdeling gennemført punktstrejker mod elendige arbejdsforhold og ditto løn. Vestas hovedkvarter i Danmark afviste i første omgang overhovedet at forhandle med fagforeningen. Artiklen konkluderer: Det er bemærkelsesværdigt, at der var en strejke i denne virksomhed, og at den varede så længe, fordi arbejdspladserne er spredt ud over hele landet. Det viser den beslutsomhed og kampvilje, der har spredt sig i hele virksomheden.

Oversat fra Arbeit Zukunft

Siden begyndelsen af november sidste år har flere hundrede arbejdere hos Vestas i Tyskland gennemført punktstrejker, fordi de, som ansatte hos Tysklands næststørste vindmølleproducent er utilfredse med løn- og arbejdforhold. Siden maj 2022 har der været forhandlinger mellem IG Metall og ledelsen, men ledelsen forsøgte at føre forhandlingerne med udelukkelse af fagforeningen, hvilket kollegerne afviste på det kraftigste. Som følge heraf afbrød Vestas’ ledelse forhandlingerne to måneder senere. Ved afstemningen stemte 88 % af Vestas-fagforeningens medlemmer for den tidsubegrænsede strejke.

Industriaktionen, der har til formål at opnå en kollektiv overenskomst for arbejderne, omfatter hovedsagelig montører og servicepersonale. Vestas Wind Systems er en international producent af vindmøller med ca. 29.000 ansatte, hvoraf 1.700 er beskæftiget i Tyskland. Som i mange andre brancher er der mangel på kvalificeret arbejdskraft og lærlinge, hvilket har flere årsager. Lønningerne, som tidligere var forholdsvis gode, er ifølge   de ansatte næppe steget i de sidste ti år. Selv om virksomhedens omsætning blev fordoblet til 14,5 mia. euro mellem 2012 og 2022, mærkede arbejdstagerne ikke noget til denne opadgående tendens.

Ud over den dårlige løn foregår arbejdet også ofte under meget barske forhold. Ikke alene er man udsat for vind og vejr, under arbejdet på vindmøllerne, men der mangler ofte mulighed for at skifte tøj, vaske sig eller bruge et toilet. Dårlig løn og dårlige arbejdsforhold betyder, at nyansatte ofte ikke bliver længe på virksomheden, og at lærepladserne ikke besættes.

Situationen, som har været uændret i årevis, og den tyske ledelses afvisning styrker imidlertid kollegerne endnu mere i deres krav. Også de mange solidaritetstilkendegivelser, f.eks. fra den nationale ungdomskonference, arbejderkonference og de enkelte afdelinger af IG Metall, har styrket Vestas-arbejderne.

Da deres krav lød for døve øren hos Vestas, Tyskland, kørte 200 af arbejderne til virksomhedens hovedkvarter i Danmark og afholdt et strejkearrangement der. Den administrerende direktør modtog de strejkende, men kun for at sige, at Vestas stadig ikke ønskede at forhandle med IG Metall. I februar 2023 tog en delegation af Vestas-arbejdere deres bekymringer med til Forbundsdagen, hvor de mødtes med arbejdsgrupper og forskellige parlamentsmedlemmer.

Siden midten af marts 2023 har forhandlingerne mellem Vestas og IG Metall været genoptaget, og strejkerne er blevet indstillet. I en fælles erklæring udtrykte den administrerende direktør for Vestas Tyskland, Nils de Baar, og distriktslederen for IG Metall Küste, Daniel Friedrich, tillid til, at der kan indgås en aftale inden udgangen af marts måned.

Det er endnu uvist, om denne aftale vil medføre en væsentlig forbedring for arbejderne, for de sidste overenskomster i IG Metall lignede mere et sammenbrud end en vellykket kamp.

Det er bemærkelsesværdigt, at der var en strejke i denne virksomhed, og at den varede så længe, fordi arbejdspladserne er spredt ud over hele landet. Det viser, ud over den stemning, der er kommet tydeligt frem i korte interviews og de strejkendes rene udholdenhed, den beslutsomhed og kampvilje, der har spredt sig i hele virksomheden. Desværre svarer dette som regel ikke til fagforeningsfunktionærernes holdning. I forbindelse med kollektive forhandlinger ser de deres opgave, som værende ikke kun at repræsentere deres medlemmers, dvs. arbejdernes, interesser, men også som at varetage arbejdsgivernes interesser i en ånd af klassesamarbejde.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater