Social dumping på Fynsværket og i OK23

Social dumping er sat i system gennem EU og stat, regioner og kommuner går forrest i at undergrave løn- og arbejdsforhold, når de store entreprenørarbejder skal udføres. Enten overholdes overenskomsterne ikke eller løndumpingen sker gennem kun at udbetale mindsteløn til de udenlandske arbejdere. Fra bygningsarbejdere lyder der et klart NEJ til OK23, hvor deres helt centrale krav om højere mindsteløn ikke er opfyldt. På Fjernvarme Fyn blokerede stilladsarbejdere fra hele landet tidligere på måneden arbejdspladsen, der bruger underbetalte arbejdere til deres opførelse af en biokedel.

Der er ikke skabt noget effektivt værn mod social dumping i det ny OK-forlig. Mindstelønnen er ikke hævet, hvad der er det centrale krav fra arbejdspladserne.

– Hæv bunden og bevar reallønnen
– Stop social dumping
– Sænk arbejdstiden

Se Byggegruppen i BJMF anbefaler et NEJ til OK23 forliget i Byggeriet

Tværtimod blev arbejdsgivernes ret til udbytning af arbejdskraften udvidet. Se
NEJ til tvungen 4 dages uge og 10 timers arbejdsdag – Nej til OK23-forliget!

Hvordan det foregår er Fynsværket i Odense et godt eksempel på. Lønningerne og sikkerheden undergraves på trods af, at Odense Kommune på papiret har kædeansvar og arbejdsklausuler der gør hovedentrepenøren ansvarlig for at danske overenskomster overholdes.

Både bygning af letbanen, supersygehuset, udliciteret rengøring på daginstitutionerne og byggeri på Fynsværket er sket med underbetalte udenlandske arbejdere. Og borgmester, direktører og byråd ser stiltiende til at det sker.

Underbetalingen gælder ikke kun stilladsarbejderne, det er afsløret, at byggeriet kører med underbetaling hos 7 ud af 11 underentreprenører. Kun afsløringerne, demonstration og optrapningen til blokade har overhovedet fået borgmester Peter Rahbæk Juel (S) til at reagere.

Han udtaler (se video), at man sandelig har gjort det helt klart for Fjernvarme Fyn, at de ikke overholder den kommunale politik, så han er nu sikker på, at det aldrig kommer til at gentage sig.

Men det sker igen og igen. Efter den første sag sidste år endte det med at det polske firma, der underbetalte tegnede overenskomst med 3F. Det er nu blot en andet firma der har overtaget – igen med lønninger ned til 74 kr i timen.

Det arbejdsgiverne har skabt med EU’s fri bevægelighed af den billigste arbejdskraft udnyttes til fulde, ligesom OK23 er arbejdsgiveroverenskomster med ren rovdrift på arbejderne.

Se videoen

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater