Kommunistisk Politik Digital 17 – 2022 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 17 – 2022NYHEDER HVOR DER KÆMPES

Uge 32-33/2022

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

Banksy

Ny bog: Kampen for arbejderklassens kommunistiske parti – Fra DKP/ML til APK
Kampen for skabelsen af et kommunistisk parti er hovedspørgsmålet for kommunisterne i de lande og tider, hvor et ægte kommunistisk parti ikke eksisterer. For 25 år siden stod det som et brændende hovedspørgsmål i Danmark for perioden 1997-2000. En ny bog udgivet på Oktober Forlag, indeholder dokumentation fra denne periode, med dets medfølgende energi og koncentrerede undersøgelse, med dets marxistisk-leninistiske studie af partikampen i splittelsen DKP-ml og forberedelsen af stiftelsen af APK. Bogen introduceres i Oktober bogbutikkerne i København, Århus og Odense. Se tid og sted i artiklen.

OPLÆG FRA APKs SOMMERLEJR

Kampen for offentlig velfærd og kampen for bedre løn og arbejdsforhold hænger sammen
APK’s sommerlejr kunne i år præsentere en spændende paneldebat om kampen for den offentlige sektor med tre indsigtsfulde paneldeltagere – hver især aktive i kampen på deres område: SOSU assistent elev Anja Bach, sygeplejerske Thomas Sørensen og Cathrine Pedersen fra APK, pædagog og socialpædagog. Nu kan alle de tre oplæg ses på video.

STOP IMPERIALISTERNES KRIG!

Foto: Regeringens strategi for dansk forsvarsindustri 2021

Et land på krigsfod – våbenproduktionen boostes i Danmark
Der postes uendelige mængder af skattekroner i våben og våbenproduktion gennem staten, EU og NATO, mens producenterne bæres på hænder og serviceres – også af fagtoppen, som vi netop har set det med Metals og 3F’s opbakning til en ny aftale om krigsskibe for 40 milliarder. Kapitalkræfterne forbereder nye krige for markeder og råstoffer og der er hurtige profitter at hente i våben. I dagene omkring d. 22. august afholder våbenindustrien igen sin årlige salgsmesse og industridag i samarbejde med regeringen.

Våbenindustrien, regeringen og fagtoppen lancerer for 40 milliarder nye krigsskibe
Et beskidt partnerskab for krig og oprustning har lanceret byggeri af nye krigsskibe for 40 milliarder kr. Fagtoppen i Metal og 3F Industri tager deres medlemmer som gidsler i krigsoprustningen og profit til rederierne under dække af at skaffe arbejdspladser.

Donorkonference: Der er intet loft når det gælder våben til at sikre at Ukraine tilhører Vesten
Mantraet for den netop afholdte donorkonference for militærhjælp til Ukraine var langvarig krigsførelse, opbygning af den vestlige imperialismes styrke, udmarvning af den russiske imperialisme og opbygning af en massiv våbenproduktion i NATO- og EU-landene. ”Når krigen er brudt ud kan den kun løses med våben”, udtalte Mette Frederiksen i forbindelse med åbningen.

Imperialisternes dødedans
Når det globale barometer står på storm og orkaner, så er det bydende nødvendig at den politiske protest, den folkelige modstand, arbejderklassens kamp mod krig og reaktion får et samlet udtryk i form af en antikrigsbevægelse. Rodfæstet på et antiimperialistisk grundlag. Den altoverskyggende opgave er at stoppe imperialismes og reaktionens amokløb.

FRA KLASSEKAMPEN I ØVRIGT

Både Venstre og regeringen kører en del og hersk-taktik overfor befolkningen

Lisbeth Sand fra den sociale modstandsbevægelse: “Der er brug for en fælles kamp”
Partiet Venstre kører sig i stilling til valget med en smædekampagne mod kontanthjælpsmodtagere – og som de øvrige medlemmer af Folketinget ignorerer de fattigdom i dagens Danmark. Basale leveomkostninger er steget med 25% – kontanthjælpen med nul. KPnet har talt med Lisbeth Sand, der er aktiv i den sociale modstandsbevægelse, hvor hun gennem tiden har været ildsjæl i aktioner, demonstrationer, madordninger og som bisidder for folk der rendes over ende af systemet.

Prisen på brød, ost, mælk og smør sætter rekord
De nyeste tal fra Danmarks Statistik fra juli 2022, viser at det samlede forbrugerprisindeks steg med 8,7 pct. i forhold til samme måned året før. Det er i høj grad prisstigninger på fødevarer og energi der trækker op, med huslejen på vej til at følge trop. De private udlejere kan nemlig helt lovligt hæve husleje i samme takt som prisindekset, investorerne skal jo ikke lide tab… Sådan er systemet: arbejderklassen og de fattige betaler dobbelt, mens banker og monopoler scorer gevinsten, helt lovligt. Svaret er fælles kamp for højere lønninger, SU, og pensioner, og mod fattigdomsreformerne. Vi hverken kan eller vil betale for krisen.

Der skal ikke drives rovdrift på elevers arbejdskraft
FOA, Mariagerfjord har taget spørgsmålet op om udnyttelse af SOSU elever som arbejdskraft i plejen. Kommunen vil lade elever arbejde op til 48 timer om ugen som billig arbejdskraft som panikredning i et udsultet sundhedsvæsen. Anja Bach, SOSU assistent elev kommenterer denne udvikling, som ikke kun er virkelighed i Mariagerfjord. Se link til FOA’s artikel under kommentaren.

FRA DEN INTERNATIONALE KLASSEKAMP

Solidaritet med de palæstinensiske ofre for israelske bomber mod Gaza
Den zionistiske stat Israel bomber endnu en gang Gaza-striben, dræber kvinder og børn, ødelægger hjem, børnehaver og skoler eller landbrug for “forebyggende” at myrde to ledere i Islamisk Jihad!

Tunesien: Folkeafstemning om ny forfatning var en ren maskeradeforestilling
Tunesiens præsident Kaïs Saïed har gennemtrumfet en folkeafstemning om ændring af forfatningen, der fjerner de demokratiske landvindinger der er kæmpet igennem og giver ham selv autokratisk magt. Folkeafstemningen blev boykottet af et stort flertal og præsidenten står tilbage uden legitimitet. Tunesiens Arbejderparti forudser en periode med skærpet klassekamp.

Vellykket international antifascistisk og antiimperialistisk ungdomslejr
Den Internationale ungdomslejr blev afholdt i sidste uge med stor succes. Her mødtes unge fra hele verden i Østrig om emner som kvindekamp, krig og fred, racisme, klima, miljø og meget mere.

Tyske arbejderkvinders kamp mod nazismen – Interview med forfatteren Ditte Cederstrand fra 1980
Ditte Cederstrand, som døde i 1984, har med sin romancyklus »De Uspurgtes Historie« (1974-82) indskrevet sig i dansk litteraturhistorie som en af den moderne arbejderlitteraturs betydeligste socialrealister. Ditte Cederstrand erfarede nazismen gru direkte og personligt, da hun i 1937 giftede sig med den tyske præst Albin Siegbert Hummel og fra 1938 til 1944 boede i Tyskland, hvor hun fik tre børn.
Hun fortæller, at »efter årene her blev vejen til socialismen uundgåelig, fordi jeg fik hele krigens meningsløshed, vanvid og gru direkte ind på livet … og var krige uundgåelige i det kapitalistiske system … så måtte der en ændring af samfundet til for at undgå en gentagelse, og det kunne kun socialismen tilvejebringe … Fra 1945 ændrede jeg totalt omgangskreds, gik ind i politisk arbejde … og gennem mit ægteskab med Harald Herdal fik jeg et mere jordnært sprog.«

Flodernes død
I denne uges podcast fra Oktober Radio i Århus, taler vi om de europæiske floder, og det manglende vand. Europas store floder opstod længe før mennesker bosatte sig langs dem, og brugte dem som vigtige transportruter og kilde til energi og føde. Når man ser efter, kan man se at alle store byer er blevet anlagt ved de store floder, eller ved deres udløb ved havet. Det er derfor årtusinders historie som denne sommer for alvor er blevet rystet. Disse store årer af liv er svundet ind til en skygge af sig selv efter den værste tørke i årtier har ramt regionen. Det varsler om en fremtid hvor de store floder vil svinde ind, eller tørre helt ud.

Håndslag -Tidsskriftet mod fascisme og krig – Nyt nummer udkommet
Så er årets tredje nummer af det antifascistiske tidsskrift Håndslag udkommet og på vej til abonnenterne. Håndslag kommer med 4 nr. årligt. Det er med et forsidebillede fra 1950 af den fabelagtige politiske tegner og kommentator Herluf Bidstrup. “Hyggen breder sig” er tegningens titel som en kommentar til tidens voldsomme oprustning. I 49 blev Danmark medlem af NATO, den kolde krig ekskalerede med oprustning og udvikling af atomvåben. I 1950 blev et statsligt hjemmeværn oprettet og det er det Bidstrup kommenterer konkret.
Men er det ikke en præcist billede på dagens enorme oprustning? Hvor regeringen er klar til at tillade tilstedeværelsen af amerikanske tropper permanent på dansk jord. De har gennem et år forhandlet i skjul herom, NATO-topmødet i juni bebudede at USA ville forøge sin tilstedeværelse i Europa. Norge har netop tilladt oprettelsen af amerikanske baser på norsk jord. Så det er på vej!

 

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater