Flodernes død

I denne uges podcast fra Oktober Radio i Århus, taler vi om de europæiske floder, og det manglende vand. Europas store floder opstod længe før mennesker bosatte sig langs dem, og brugte dem som vigtige transportruter og kilde til energi og føde. Når man ser efter, kan man se at alle store byer er blevet anlagt ved de store floder, eller ved deres udløb ved havet. Det er derfor årtusinders historie som denne sommer for alvor er blevet rystet. Disse store årer af liv er svundet ind til en skygge af sig selv efter den værste tørke i årtier har ramt regionen. Det varsler om en fremtid hvor de store floder vil svinde ind, eller tørre helt ud.

Rhinens kilde i de schweiziske alper hvorfra den bevæger sig gennem Tyskland til Nordsøen. Billede fra wiki 2012

Rhinen forbinder Hollands store havneby Rotterdam, med det tyske fastland og er en af de travleste vandveje i verden. Den gennemsnitlige dybde af floden på denne tid af året er normalt omkring 2 meter, men nogle steder er den faldet til mindre end 1 meter. Det betyder at fragtskibe ikke længere kan sejle fuldt lastede, og nogle steder er det slet ikke muligt at passerer.

Floden Po, har givet Norditalien sin rigdom så langt tilbage folk kan huske, men i år er den på sit laveste niveau i 70 år. Det betyder restriktioner for vandforbrug til landbruget og industrien og byerne langs floden. Årsagen er ikke kun årets tørke, men mange års vigende snefald i bjergene.

Det er en selvforstærkende effekt af klimaforandringer der viser sig. For når snefaldet udebliver, eller falder som regn, så er der flere områder der ikke længere er snedækket, og solen kan varme bjerget op. Det betyder at temperaturstigningerne er relativt højere i bjergene.

Klimaforandringer har altså både en effekt på sommer nedbør, der kan komme som mere ekstremt vejr med regnskyl som i 2021, eller som tørkeperioder, og dertil hedebølger. Og det har en effekt på vintervejret hvor kolde egne og bjerge, påvirkes relativt mere af de generelle temperaturstigninger på næsten 1,5 grad, der betyder at nedbør falder som slud eller regn i stedet for som sne.

Også energiproduktionen er påvirket. I Frankrig har hedebølgen sendt temperaturen i floderne op så vandet ikke længere kan bruges til at køle kraftværker, uden at skade økosystemerne. Også i Europas længste flod Donau er temperaturerne høje og vandstanden er lav, sidste uge blev vandet målt til 25 grader. Stigende temperaturer påvirker iltindholdet i vandet, og dermed fiskene, derfor er al udledning af næringsstoffer fra rensningsanlæg suspenderet af frygt for fiskedød.

Byer og industrivirksomheder bruger floderne til at udlede deres spildevand, og selv om det er renset for det værste er der en grænse for hvad floderne kan kapere, uden at slå alt liv i floden ihjel, og den grænse sænkes naturligvis når vandstanden falder og når temperaturen i vandet stiger. Fordi at koncentrationen jo bliver jo større, hvis der ikke er så meget vand, og det har en større effekt desto varmere vandet er.

Også industrivirksomheder og landbrug der har brugt vand fra floderne som reserve kapacitet, eller til brandbekæmpelse osv. Det er med årets hedebølger tegner der sig for alvor et billede af den ny virkelighed der kan udvikle sig over de kommende årtier. Ferskvand har været en kilde som naturen har givet gratis, med klimaforandringer kan det store komplekse system der har betydning for alt liv, og samfundets produktion og transport forsvinde.

Naturligvis kan de højtudviklede kapitalistiske lande finde løsninger så de ufortrødent kan fortsætte med at varme kloden op, men for naturen og alle almindelige mennesker bliver det dyrt. Og hvad vi ser i Europa i denne sommer, er jo det som man har set i mange andre dele af verden allerede, her er floderne essentielle og landene har ikke ressourcer og teknologi til at erstatte flodernes vand.

Læs også APKs klimaprogram: Kampen for at stoppe klimaforandringer er en kamp mod imperialismen

Lyt til udsendelsen her:


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne