Kommunistisk Politik Digital 15 – 2022 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 15 – 2022NYHEDER HVOR DER KÆMPES

Uge 28-29/2022

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

Lenin: Socialisme og krig
Lenins behandling af marxismens forhold til krig er stadig uhyggelig aktuel og værd at studere den dag i dag. Konklusionerne som Lenin skrev i sin uovertrufne analyse af den første imperialistiske verdenskrig, står ved fuld gyldighed. Freden kan aldrig vindes uden at vende kampen mod krigen til en revolutionær kamp for socialismen, fri af imperialistiske krige. Lenins uddybning af forholdet mellem den imperialistiske krig og revolution, og nødvendigheden af at føre politisk kamp mod de opportunistiske lederes støtte til krigen og deres eget borgerskabs politik, var med til at lægge grunden til arbejderklassens første socialistiske revolution, Oktoberrevolutionen i 1917.

EU og NATO er alliancer for storkapitalen i USA og Europa
EU og NATO er alliancer for storkapitalen i USA og EuropaLad os se på deres holdning til NATO og EF (i dag EU), der udgør to af de grundlæggende politiske, økonomiske og militære faktorer som ligger til grund for og virkeliggør det europæiske storborgerskabs herredømme og den amerikanske imperialismes hegemoni i Europa.
Uddrag fra: Enver Hoxha: Eurokommunisme er Antikommunisme

STOP IMPERIALISTERNES KRIG!

Borgerlig pacifisme contra proletarisk pacifisme
Den russiske militære intervention, der i øjeblikket er en mellemting imellem aktion på tre fronter af militære enheder og total krig, er fortsættelsen af en langvarig konfrontation mellem russisk imperialisme (og dem, der støttede den) og NATO’s aggressive militærblok ledet af USA. En blok, der i øjeblikket er præget af modsætninger mellem USA’s interesser og den spirende imperialistiske EU-blok, der endnu ikke i stand til at handle på egen hånd.

FRA KLASSEKAMPEN I ØVRIGT

Grønne ESG-investeringer er et svindelnummer med garanti for hedeslag
Dette års tørke og hedebølger har ramt en lang række lande og givet ødelagte afgrøder, døde husdyr og skovbrande ude af kontrol. Det bør ikke komme som en overraskelse, at disse fænomener sker stadigt hyppigere. Det er en direkte konsekvens af et varmere klima som følge af CO2-udledning fra fossile energikilder. Og du kan lige så godt berede dig på at klimaforandringer vil accelerere, for mens samfundets spidser lover forandringer, er grønne investeringer ofte intet andet end fup og fidus.

Toppen af isbjerget: 50 % flere sættes ud af lejeboliger pga restance
En læser skriver på Kpnets facebook: ”Gid at der var nogen, der ville hjælpe alle de danskere, der pt. må gå fra hus og hjem eller må leve stort set uden penge: Resultatet af mange års skiftende regeringers fattiggørelse af en masse danskere, for at redde resten af verden og klimaet World Wide. Det ville klæde et SAMLET Folketing at trække i arbejdstøjet og STRAKS-hjælpe alle de danskere, der står uden købekraft. TRODS det dårlige resultat for danskerne, kæmper de selvsamme politikere og partier stadig om at få magten”.

Industrien sidder tungt på energipolitikken
Tre lange år er gået siden de famøse klimavalg, og i den tid har politikerne behændigt sprunget hen over de stadigt mere alarmerende rapporter fra det internationale klimapanel. De har talt og talt og vedtaget planer, men meget lidt er i praksis sket når det kommer til omstillingen til ren og vedvarende energi. Regeringens seneste påfund er en grøn skattereform, hvor befolkningen skal finansiere et dyrt industrieventyr til såkaldt E-brændstof, der måske aldrig kommer til at fungere i praksis og ikke kommer til at reducere mængden af CO2 i atmosfæren.

FRA DEN INTERNATIONALE KLASSEKAMP

Draghi-regeringens krise viser den herskende klasses forfald – Kun arbejderklassen kan redde landet!
Den voksende krise har tvunget Italiens premierminister Draghi og hans regering til at træde tilbage efter en manglende tillidserklæring fra de øvrige koalitionspartier. Højrekræfterne vejrer morgenluft i den voksende krise. Arbejderklassen må svare igen med øget styrke i klassekampen.

EU-moms i grænselande
Mange tager turen til vores kære nabolande om sommeren og ellers i året. Men vidste du – skriver Jan R. Steinholdt fra Norge – at EU snupper noget af den moms, du efterlader i Sverige, Danmark eller Finland?

CIPOML: vi støtter befolkningens kamp i Sri Lanka
Det imperialistiske kapitalistiske systems økonomiske og politiske krise mærkes på verdensplan. Inflation, arbejdsløshed og leveomkostninger stiger kraftigt i alle lande. Situationen bliver mødt med voksende utilfredshed, massedemonstrationer og protester fra de fattigdomsramte arbejdere og arbejdende folk, hvis arbejds- og levevilkår forværres. Næsten hver dag er der nyheder om demonstrationer, protester, strejker og opstande blandt arbejdere og arbejdende folk alle steder rundt på Jorden.

Biden ud af Palæstina!
USA’s præsident Joe Bidens gennemfører sit første Mellemsøsten besøg  som præsident – Er i Israel for at understrege USA imperialismens strategiske alliance med det zionistiske apartheid Israel på bekostning af det palæstinensiske folk og folkene i Mellemøsten –  et åbent forsøg på yderligere at understøtte “normaliseringen” mellem Israel og de mest reaktionære arabiske lande som Saudiarabien  lanceret under betegnelsen “arabisk NATO” . understreger Samidoun bl.a. i denne gennemgang af besøget.

Stadig flere kvinder tvinges til migration
Blandt den voksende migration af arbejdskraft, er kvinder de mest sårbare og mest berørte af dette problem. Betingelserne for de fleste kvinder er diskrimination, vold og behandling andenrangs mennesker, når de forlader de lande de kommer fra. Det gælder i høj grad også for migrantkvinderne fra Latinamerika og Caribien.

Stalingrad – digt af Pablo Neruda
I december 1942 skrev den chilenske digter Pablo Neruda (12.7.1904-23.9.1973)  dette store digt til byen Stalingrad, hvor det slag, der vendte krigens gang, da udkæmpedes.

KPnet Blogs

FEY-KURD: Erdogans krigsgalskab truer stabiliteten i Mellemøsten og sikkerheden i Europa
Mens Vladimir Putins krigsforbrydelser fortsætter i Ukraine, planlægger hans makker, R.T. Erdogan at iværksætte endnu en blodig offensiv mod kurderne i det nordlige Syrien, mens verdenssamfundet er stadig tavse mod forbrydelserne i Kurdistan.

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne