EU og NATO er alliancer for storkapitalen i USA og Europa

Uddrag fra: Enver Hoxha: Eurokommunisme er Antikommunisme

Lad os se på deres holdning til NATO og EF (i dag EU), der udgør to af de grundlæggende politiske, økonomiske og militære faktorer som ligger til grund for og virkeliggør det europæiske storborgerskabs herredømme og den amerikanske imperialismes hegemoni i Europa.

Lige siden det blev dannet og op til i dag har NATO ikke ændret hverken sin natur, sine hensigter eller sine mål. Traktaterne er de samme, som blev underskrevet i 1949. Alle kender det formål man skabte Atlantpagten for, og hvorfor man opretholder den. Selv hvis folk ikke kendte den gør Pentagon og staben i Bruxelles dem hver eneste dag opmærksomme på det. NATO var og er en politisk og militær alliance imellem amerikansk og europæisk storkapital, først og fremmest med det formål at bevare det kapitalistiske system og dets institutioner i Europa, at hindre revolutionen i at bryde ud og kvæle den voldeligt, hvis den skrider frem. På den anden side er denne kontrarevolutionære organisation en væbnet vogter for neokolonialismen og de imperialistiske magters indflydelsessfærer og et våben for deres politiske og økonomiske ekspansion. At håbe på at opnå en forvandling af det vesteuropæiske kapitalistiske samfund og opbygge socialismen, mens man har NATO og de amerikanske baser i landet, det er dagdrømmeri. Eurokommunisternes forsøg på kun at understrege NATOs anti-sovjetiske rolle og glemme dets opgave med at undertrykke revolutionen i Vesteuropa har til formål at bedrage arbejderne og hindre dem i at se virkeligheden i øjnene.

Eurokommunisterne ønsker ikke at indse eksistensen af et afgørende nationalt spørgsmål, nemlig spørgsmålet om det amerikanske herredømme i Vesteuropa og nødvendigheden af at befri sig fra det. Fra den Anden Verdenskrigs afslutning og til i dag har den amerikanske imperialisme bundet denne del af Europa med alskens politiske, økonomiske, militære og andre lænker. Uden at bryde disse lænker kan der ikke blive tale om socialisme, eller om blot det borgerlige demokrati, eurokommunisterne roser i skyhøje vendinger. Den amerikanske kapital er trængt så dybt ind i Europa, er så snævert forbundet med kapitalen der, at man ikke længere kan skelne hvor den ene begynder og den anden ender. De europæiske hære er blevet integreret så fuldstændigt i NATO, der beherskes af amerikanerne, at de i praksis ikke længere eksisterer som nationale kræfter i uafhængighed. Der udvikles en stadigt stærkere integration på de finansielle og valutamæssige områder, i teknologien, kulturen osv.

Det er sandt, at der er forskellige modsætninger imellem de europæiske NATO medlemslande og USA. Det er almindeligt og uundgåeligt imellem storkapitalistiske grupper og grupperinger, men det er en kendsgerning at NATO-landene i alle vigtige verdenspolitiske og økonomiske spørgsmål altid har underkastet sig Washington. Når det kommer til valget imellem klasseinteresser og nationale interesser, ofrer det europæiske storborgerskab, ligesom alle andre landes borgerskab, altid de sidstnævnte interesser. Det er grunden til at kommunisterne altid har kæmpet for at forsvare de nationale interesser, som de ser i tæt forbindelse med revolutionens og socialismens sag.

Læs hele bogen her
Online udgave af Enver Hoxhas ‘Eurokommunisme er Antikommunisme’

Læs også

APKs politiske og teoretiske magasin Enhed og Kamp

Magasinet Enhed og Kamp udkommer 4 gange årligt. Her udgives på dansk en række aktuelle artikler om den globale udvikling fra marxistisk-leninistiske partier og organisationer fra hele verden. Magasinet belyser de aktuelle politiske og ideologiske spørgsmål der rører sig, og giver revolutionær teori og politik til arbejderklassen og den progressive bevægelse i Danmark i dag.

Abonner på ENHED og KAMP APK´s politiske og teoretiske magasin – online eller som trykt magasin


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater