Toppen af isbjerget: 50 % flere sættes ud af lejeboliger pga restance

En læser skriver på Kpnets facebook: ”Gid at der var nogen, der ville hjælpe alle de danskere, der pt. må gå fra hus og hjem eller må leve stort set uden penge: Resultatet af mange års skiftende regeringers fattiggørelse af en masse danskere, for at redde resten af verden og klimaet World Wide. Det ville klæde et SAMLET Folketing at trække i arbejdstøjet og STRAKS-hjælpe alle de danskere, der står uden købekraft. TRODS det dårlige resultat for danskerne, kæmper de selvsamme politikere og partier stadig om at få magten”.

Retten til et hjem angribes fra mange sider. Gennem boligspekulation og ghettolov, høje huslejer og dyrtid, gennem statens krigspolitik. Foto: Almen Modstand

Læseren slår hovedet på sømmet – for det vi ser er passivitet og accept fra politikere og fagforeninger. De lavestlønnede kan få lov til at betale for krig og oprustning, mens store virksomheder skummer fløden, trods inflation. F.eks. tjente Nordea 8 mia. kr. i årets andet kvartal!

Priserne på dagligvarer er som vi alle ved steget voldsomt – ofte meget mere end den beregnede inflation på 8-9 %. Det rammer naturligvis dem med færrest penge, hvor en stor del af budgettet skal dække de mest basale fornødenheder. Oveni dagligvarerene stiger varmeregningen og elregningen.

Boligkontoret Danmark melder om at 50% flere lejere ryger ud over kanten og kommer i restance med huslejen.

– I gennemsnit er der cirka 60 beboere hver måned, der kommer så langt bagud med regningerne, at lejemålet ophæves. Men i juni var der flere end 90 beboere, der modtog en ophævelse af lejemålet, udtaler direktør Michael Demsitz.

Oveni de almindelige prisstigninger er a conto på el og varme er hævet op til to eller tre gange, altså 300 procent.

Hvad sker der efter udsmidningen? At gå ud og finde en billigere bolig man kan betale er som at lede efter en nål i en høstak. Og hele denne udvikling er kun toppen af isbjerget, den dækker over en kæmpe fattiggørelse af arbejderklassen og store dele af befolkningen.

Der er tale om et politisk overgreb og ikke blot ’en uundgåelig udvikling’. Det er politiske valg der ligger bag, fattigdom bestemt af politiske beslutninger. Derfor er der vigtige krav at organisere omkring.

Stop for at involvere os i en krig i Ukraine, der ikke sker som en støtte for Ukraines befolkning, men er et internt opgør mellem imperialisterne. Stop for den vildt opskruede oprustning, der kun betyder død og ødelæggelse og bliver betalt af befolkningen.

Der må kræves fuld kompensation for dyrtiden. Det er de faglige organisationers opgave, og fagforeningerne bør se længere ud end til de der er medlemmer af en fagforening, til de der er skubbet ud og lever på kontanthjælp. Det gælder pensionisterne, alle med små indtægter, det er en fælles kamp.
Og når fagforeningerne svigter, fordi de stiller sig på regeringens og kapitalens side og forholder sig passive bliver selvorganisering nødvendig.

Og ja, ethvert parti i Folketinget, der påstår at være socialt bevidst burde naturligvis bakke op om denne kamp og tage initiativ til at finde løsninger.

Bakke op om krav som:

Højere løn, fuld dyrtidsregulering på lønninger og overførselsindkomster!

Væk med moms på fødevarer!

Stop krigen – Stop oprustningen!

Kilde til sagen om opsigelser


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater