EU-moms i grænselande

Mange tager turen til vores kære nabolande om sommeren og ellers i året. Men vidste du – skriver Jan R. Steinholdt fra Norge – at EU snupper noget af den moms, du efterlader i Sverige, Danmark eller Finland?

EU-moms i grænselande

Af Jan R. Steinholt, Norge
11. juli 2022

Der kan være mange gode grunde til at holde ferie eller shoppe i Sverige og vores andre nabolande. Norden er fantastisk! Og vi efterlader gerne et par kroner hos vores gode naboer.

Men du vidste måske ikke, at en del af den moms, du betaler, når du handler, fylder tanken eller overnatter, havner andre steder end i den svenske (eller danske eller finske) statskasse? Svenskerne skal sende 0,3 procent af momsgrundlaget videre til Bruxelles. Dette er en del af det medlemskontingent, Sverige betaler for sit EU-medlemskab.

Nyt momentum i grænsehandelen

Nordmænd efterlod 16 milliarder kroner (NOK) i grænsehandel i 2019. Heraf næsten 15 milliarder NOK alene i Sverige. Så kom der bratte stop i to år med coronarestriktioner. Nu er trafikken på vej tilbage til de gamle niveauer, til stor glæde for butikker på den svenske side af landegrænsen. Og til betydelig mindre glæde for butikker på norsk side, får vi tilføjet.

Ligesom i Norge er der forskellige momssatser fødevarer og f.eks. alkoholholdige drikkevarer og tobak. Da slik, vin, øl, snus og røg udgør en stor andel af det, nordmænd køber i Sverige, er det rimeligt at antage, at det meste af det, der ligger i nordmændenes indkøbsvogne, er belagt med den højeste afgiftssats (25 %).

Nordmænd i Sverige ’skatter’ millioner til EU

Hvis vi antager, at grænsehandelen i Norden i år vil være på niveau med 2019, vil det faktiske momsgrundlag (nettobeløbet før moms) ligger et sted omkring 13 milliarder NOK. Heraf går da ca. 39 millioner (0,3%) af nordmændenes indkøb direkte i EU-kassen. Svenskehandelen bidrager her med omkring 36 millioner NOK. Eller tre millioner om måneden i EU-bidrag fra nordmænd, om man vil.

Dette er naturligvis kun en lillebitte brøkdel af den samlede momsindtægt, som landets egne indbyggere betaler. Svenskerne videresendte 6,9 milliarder svenske kroner af deres momsindtægter til EU i 2021.

Det er en fordobling i forhold til året før, da EU øgede satsen fra 0,15 procent til 0,3 procent, da unionen vedtog sit langtidsbudget for 2021 – 2027.

I Norge ’landet udenfor’ beholder staten selv alle momsindtægterne. Skulle det gå så galt, at vi bliver EU-medlem, vil vores momsindtægter også gå tabt for at fylde unionens budget.

Jan R. Steinholt er rådgiver i Nei til EU.

Oversat fra: “EU-moms i grenseland


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater