Biden ud af Palæstina!

USA’s præsident Joe Bidens gennemfører sit første Mellemsøsten besøg  som præsident – Er i Israel for at understrege USA imperialismens strategiske alliance med det zionistiske apartheid Israel på bekostning af det palæstinensiske folk og folkene i Mellemøsten –  et åbent forsøg på yderligere at understøtte “normaliseringen” mellem Israel og de mest reaktionære arabiske lande som Saudiarabien  lanceret under betegnelsen “arabisk NATO” . understreger Samidoun bl.a. i denne gennemgang af besøget. 

Biden ud af Palæstina: Nej til imperialisme, zionisme og arabiske reaktionære regimer – Ja til modstand, tilbagevenden og befrielse!

Samidoun, Palæstinensiske Fangers Solidaritets Network fordømmer USA’s præsident Joe Bidens besøg i det besatte Palæstina. Dette besøg og hele Bidens rejse til regionen tydeliggør alliancen af fjender, som det palæstinensiske folk står overfor: fra zionisme, imperialisme og dens støtter, og arabiske reaktionære regimer, til den israelske stat.

Bidens rejse til det besatte Palæstina understreger den amerikanske imperialismes strategiske alliance med det zionistiske bosætter-koloniale projekt i Palæstina, der bygger på et bygningsværk af stjålet palæstinensisk jord, for yderligere at angribe den palæstinensiske modstand og alle modstandskræfterne i regionen.

Tidligere i sin politiske karriere bekræftede Biden: “Hvis der ikke var et Israel, ville vi være nødt til at opfinde et for at sikre, at vores interesser blev bevaret,” og gjorde helt klart, hvordan han ser på koloniseringen af landet og folket i Palæstina: et spørgsmål om interesser. I dag rejser Biden til det besatte Palæstina for at blive fejret som en “fremragende zionist” – det vil sige en, der bevarer det langvarige forhold mellem zionisme og imperialisme.

Vi ved dog, at de “interesser”, som Biden taler om her, ikke er vores interesser – verdens folks interesser, dem, der kæmper for at kaste imperialismens åg af sig, dem, der arbejder for dem der skummer profitten og ikke dem, der skaber værdierne. Når vi markerer 50-året for mordet på Ghassan Kanafani, husker vi hans vigtige ord: ”Imperialismen har lagt sin krop hen over verden, hovedet i Østasien, hjertet i Mellemøsten, dens blodårer ud til Afrika og Latinamerika. Hvor end du slår den, skader du den, og du tjener verdensrevolutionen… Den palæstinensiske sag er ikke kun en sag for palæstinensere, men en sag for enhver revolutionær, hvor end han er, som en sag for de udbyttede og undertrykte masser i vores tid.”

“NATO”: En krigs hærgende, aggressiv alliance
Bidens besøg er blevet udråbt som et forsøg på at danne et “arabisk NATO” gennem at normalisere samarbejdet med Israel, det zionistiske bosætter-koloniale projekt i regionen. Et sådant projekt truer åbenlyst ikke kun det palæstinensiske folks interesser, men alle befolkningerne i regionen, et forsøg på at danne en aggressiv krigs hærgende alliance som dens navnebror på bekostning af modstandsbevægelserne. Det er dog klart – som det var i Enheds Intifadaen og slaget ved Seif al-Quds i 2021 – at et såkaldt “arabisk NATO” aldrig vil give kolonialismen mere end illusionen om sikkerhed. I virkeligheden er ethvert projekt, der er baseret på uddrivelse og underkastelse af landets folk med det formål at opdele den bredere region og udvinde ressourcer til gavn for koloniale og imperialistiske magter, fundamentalt usikkert, især når de konfronteres med en stærk modstand.

Helt grundlæggende tjener denne form for alliance ikke det arabiske folks interesser, men søger snarere at underlægge dem under zionismens og imperialismens militære dominans. Fra Palæstina og Irak til Syrien, Libyen, Somalia og Yemen er den brutale virkelighed af, hvad “NATO” betyder for befolkningen i regionen, forfærdeligt tydelig, ligesom det er for mennesker over hele verden. Fremstødet for at udvide NATO til Sverige og Finland, ledsaget af stigende undertrykkelse af den kurdiske kamp fra NATO-medlemmet Tyrkiets side samtidig med, at det besætter det nordlige Syrien, understreger NATO’s ekspansionistiske mål på et tidspunkt, hvor dets dominans er stadig mere usikker.

Bidens rejse kommer som et forsøg på at bygge videre på den såkaldte “århundredes aftale” med militariseret normalisering af det, der aldrig kan blive “normalt” – udryddelsen af det palæstinensiske folk og koloniseringen af Palæstina – for at skabe krigshandlinger mod Iran og alle arabiske lande og bevægelser, der fører en modstandspolitik eller endda blot uafhængig udvikling.

USA’s ansvar for israelske forbrydelser
Ethvert tilfælde af konfiskation af jord, nedrivning af hjem, massefængsling, henrettelser uden rettergang, belejring, invasion, bombning og nægtelse af at flygtninge kan vende tilbage som det israelske regime udfører, er finansieret og støttet af USA. Fra de igangværende bombninger af Gaza og den ødelæggende belejring, til fængslingen af over 4.700 palæstinensiske politiske fanger og mordet på den palæstinensiske journalist (og amerikansk statsborger) Shireen Abu Aqleh.

Selvom Biden kan hævde at opretholde en “international orden efter reglerne”, er det klart, at han og USA forestiller sig en verden, hvor de laver reglerne, og med våben, med militære trusler og økonomiske ødelæggelser mod enhver afvigelse, tvinger verdens folk og nationer til at følge dem Falskheden af enhver påstand om at opretholde menneskerettigheder eller demokrati afsløres af USA’s fortsatte finansiering og støtte til fængslingen af tusindvis af palæstinensiske politiske fanger, herunder 600 fængslet uden anklage eller retssag, som fortsætter med at boykotte militærdomstolene for at afslutte administrativ tilbageholdelse . De omfatter hundredvis af børn, og 90 % af dem har været udsat for tortur, for ikke at nævne vedvarende medicinsk misbrug og omsorgssvigt. På trods af disse forhold fortsætter palæstinensiske fanger ikke blot med at overleve og forblive standhaftige, men med at lede modstandsbevægelsen og hver dag stå i frontlinjen af konfrontationen.

Fra USA til Palæstina er kolonialisme en forbrydelse!
I dag viser selv meningsmålinger i USA, at et stigende antal mennesker afviser rammerne for “sikkerhed” gennem bosætter-kolonialisme – at folk ønsker et bedre liv for sig selv og for verdens befolkninger med uddannelse, sundhedspleje, infrastruktur og gensidig solidaritet, frem for udnyttelse, klimaforringelse, kolonialisme og imperialisme. Biden fortsætter sammen med Kongressen med at forsyne den israelske besættelse med over 3,8 milliarder dollars årligt i amerikansk militærhjælp – med et ekstra boost til det såkaldte “Iron Dome” raketsystem.

De amerikanske og israelske politiagenturer og sikkerhedsstyrker deltager rutinemæssigt i “sikkerhedssamarbejde”. Det omfatter alt fra et NYPD-kontor i Tel Aviv, der kommer hånd i hånd med NYPD-vold i New Yorks gader til den fortsatte fængsling af tre palæstinensisk-amerikanere fra Holy Land Foundation Five, der afsoner op til 65 år i amerikanske fængsler som politiske fanger for at skaffe midler til palæstinensiske enker og forældreløse børn – sammen med de politiske fanger fra Black Liberation Movement, der i årtier har siddet i amerikanske fængsler. Det er netop disse forbindelser, som initiativer som Mapping Project i Boston søger at afsløre, hvilket udløste alvorlige forsøg på at undertrykke disse kampagner med trusler om FBI-undertrykkelse og kongressens censur.

Modstand er ikke terrorisme
Dette kommer selvfølgelig samtidig med den amerikanske liste over “Fremmede terrorist organisationer”, som fungerer som model for lignende lister rundt om i verden. Oprindeligt oprettet for at påtvinge det palæstinensiske folk den såkaldte Oslo “fredsproces” og undertrykke deres legitime væbnede og folkelige modstand. Kriminaliseringen af modstanden i Palæstina, Libanon og andre lande er direkte kædet sammen med tvungne sanktioner og stempler som “statssponsorer af terrorisme” for at påtvinge befolkningen i regionen imperialistisk terror.

Men det er måske mere klart end nogensinde, at det palæstinensiske folks legitime stemme findes i den palæstinensiske modstand, at de, der befriede Sydlibanon fra 20 års besættelse, er værdighedens beskyttere, og at det arabiske folk og folket i regionen som helhed er ikke blevet besejret gennem gentagne invasioner, proxy-krige og destabiliseringskampagner. Modstandslejren strækker sig fra regionen rundt om i verden, til Cuba, Venezuela, Bolivia og overalt i verden, hvor folk og nationer kæmper tilbage og modstår imperialisme og kolonisering.

Når Biden nu kommer til regionen et år efter Enheds Intifada/Seif al-Quds, markerer hans besøg også årsdagen for det libanesiske folk og modstandens nedkæmpning af det israelske angreb i 2006 – og for forsvaret af suverænitet, selvbestemmelse og kollektiv styrke. Denne årsdag peger på en alternativ vej til sejr og befrielse for det arabiske folk og regionen som helhed, snarere end den militære “alliance” af underdanighed over for kolonial dominans, som Biden søger at markedsføre.

Fra “Sikkerhedskoordinering” til normalisering til militær alliance:
Den Palæstinensiske Myndighed og arabiske reaktionære regimer

Bidens besøg gør også endnu en gang Den palæstinensiske Myndigheds (P.A.) rolle klart: At den ikke repræsenterer det palæstinensiske folk og forsvare deres rettigheder, men i stedet tjener som sikkerhedsunderleverandør for den israelske besættelse med uddannelse og finansiering til disse sikkerhedsstyrker som USA har sørget for. Fra fængslingen af Ahmad Sa’adat under amerikanske, britiske, canadiske og tyrkiske vagter i P.A. fængsel til nutidens tortur og indespærring af politiske fanger i en “svingdør” med zionistiske fængsler, tjener P.A.’s “sikkerhedskoordinering” med den israelske besættelse ikke det palæstinensiske folks interesser, men er i stedet en kniv i ryggen på modstanden , på de krigere, der beskytter Palæstinas land og folk – og faktisk tjener som et symbol og en realitet af håb om retfærdighed for verdens befolkning.

Fra Egypten til Jordan, fra Saudi-Arabien til Qatar til De Forenede Arabiske Emirater er Bidens besøg planlagt til at intensivere normaliseringen af samarbejdet med det israelske regime, fremme krigsmageri, fremme undertrykkelsen af det arabiske folk, der forsvarer deres rettigheder, ressourcer og fremtid, og videreudvikle det amerikanske våbensalg. Disse stater har støttet de mest reaktionære styrker i stedfortræderkrige i Syrien, Libyen og andre steder i regionen, mens de har deltaget direkte i bombardementerne og belejringen af Yemen. USA gør det klart med Bidens besøg, at alle disse krigseventyr faktisk er dets projekter, sponsoreret med amerikanske dollars og våben på bekostning af befolkningerne i regionen og meningsfuld arabisk suverænitet og selvbestemmelse. Enhver militær alliance med USA og Israel – især mod Iran, vendt mod dets insisteren på suverænitet og dets støtte til modstanden i Libanon og Palæstina – er et bånd, ikke af forsvar, men af undertvingelse af folket til berigelse af de reaktionære herskende eliter.

På trods af de midler og våben, der hældes ind for at opretholde imperialistisk dominans og zionistisk bosætterkolonialisme i det besatte Palæstina og i hele regionen, er det klart, at disse regimers magt langt fra er absolut. Fra selvbefrielsen af seks fanger fra Gilboa gennem Frihedstunnelen, modstanden og modstandskraften i Enhedsintifadaen/Slaget ved Seif al-Quds viser palæstinensiske modstandsstyrke hver dag, at de er i frontlinjen for forsvar ikke kun for det palæstinensiske folk, men for menneskeheden selv, for alle, der søger en verden med sand fred med retfærdighed, og fortsætte med at bevise, at det er muligt at besejre imperialismen og dens tungt bevæbnede agenter.

Bidens rejse kan og skal inspirere os alle til at organisere os – at slå tilbage mod NATO, fra Madrid til Vancouver til New York til Bruxelles, samt mod et såkaldt “arabisk NATO;” at kræve et stop for USA’s bistand til Israel og at tage skridt til at gøre at en sådan bistand ikke længere politisk levedygtig gennem at skrotte de såkaldte “terror lister”, der har til formål at kriminalisere folks modstand; at arbejde for at befri alle palæstinensiske fanger; at kæmpe for at bringe de sanktionsregimer, militære invasioner og stedfortræderkrige, der i den grad har ødelagt regionen, til ophør; og at eskalere alle vores kampagner for at boykotte og isolere det israelske regime og de virksomheder, der profiterer på besættelsen og koloniseringen af Palæstina.

Vi inviterer alle palæstinensere, arabere og tilhængere af Palæstina til at slutte sig til os den 29. oktober i Bruxelles for at marchere for tilbagevenden og befrielse for Palæstina – og mod NATO og imperialismen. Denne march vil kræve udvisning af det israelske regime fra FN – kolonialisme og besættelse vil aldrig være legitim!

Fra floden til havet vil Palæstina være frit!

Oversat fra Samidoun:
Biden out of Palestine: No to imperialism, Zionism and Arab reactionary regimes – Yes to resistance, return and liberation!

Læs også:
CIPOML udtalelsen: Solidaritet med det palæstinensiske folk i deres kamp for national befrielse


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater