Kommunistisk Politik Digital 7 – 2022 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 7 – 2022NYHEDER HVOR DER KÆMPES

Uge 12-13/2022

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

Kom til revolutionær 1. maj i Fælledparken!
Vis din modstand mod krigen, mod den elendige socialpolitik, vis du stemmer NEJ den 1. juni – NEJ til EU-hær, for flere penge til arbejderklassen – de rige må betale!
Rød 1. maj – Fælles kamp mod kapitalens krig, krise og reaktion

 

Tag med på APK’s Sommerlejr! – Torsdag 21. juli til søndag 24. juliTil alle læsere af KPnet, venner af APK og alle andre interesserede. Arbejderpartiet Kommunisternes sommerlejr med
4 spændende og vigtige dage i det vestsjællandske sommerland.
4 dage fyldt med viden, debat, inspiration, kultur, natur og sjov.
Tag med på Den Røde Sommerlejr!

Sundhedsreform, syltekrukker og tab af faglighed
APK København og Oktober Bogbutik inviterer den 31. marts til debat om sundhedsreform, syltekrukker og tab af faglighed. Hvad gør vi? Den 6. april er der fællesspisning, debat og kultur i Bogbutikken. 1. maj foregår på Den røde Plads i Fælledparken under parolerne: til kamp mod imperialisternes krig – for et NEJ den 1. juni – for bedre levevilkår. Og nu kan du tilmelde dig årets revolutionær sommerlejr d. 21.- 24. juli i Vig

STOP IMPERIALISTERNES KRIG! – NEJ TIL OPRUSTNING –
STEM NEJ 1. JUNI

Solidaritet med Fredskræfterne i Danmark
Vi siger nej til øget krigsoprustning. Vi vender os til den danske befolkning med anmodningen: Forbliv tro mod jeres egen suveræne vej. Afvis igen deltagelsen i en militariseret, imperialistisk udenrigspolitik i EU.

Vi støtter ikke ‘den svage’ kapitalist mod den stærkere – international solidaritet mod alle landes krigsmagere!
Putin begrunder Ruslands invasion i Ukraine med “afnazificering” af landet. Men hvordan hænger det sammen med Putins egne nære forbindelser til højreekstremister og hans indædte antikommunisme. Artiklen fra det tyske Arbeit Zukunft spidder krigen i Ukraine som den styrkeprøve mellem kapitalistiske stormagter den er og sætter international solidaritet op som svaret på krigen. Fremtiden tilhører ikke imperialismen, men arbejderklassen og dens internationale solidaritet mod den herskende klasses krige!

”Danmark skal have ny Ruslandspolitik” – regeringen lægger ud med kampbataljon til Baltikum
NATO skal have ny 2030-strategi og EU lægger et ”strategisk kompas”. Nu følger den danske regering trop og erklærer at en ny Ruslandspolitik er på vej. De demonstrerer retningen ved at tilbyde NATO at sende en kampbataljon på 800 mand til Baltikum. En optrapning der kun øger risikoen for udvidet krig i Europa.

EUs forsvarsfond – et ta’-selv-bord for dødens købmænd
For et par uger siden mødtes EU regeringsledere i Frankrig og blev enige om at øge militærudgifterne. Man påstår, at det skyldes den helt nye situation, der er opstået med krigen om Ukraine. I virkeligheden har EU-landene længe planlagt at øge militærbudgetterne. Nu har en ny rapport fra Netværk imod Våbenhandel afdækket, hvordan EU er i lommen på våbenindustrien, der står til at modtage de mange skattepenge i et rent ta’-selv-bord.

Nej til militarisering. Ungdommen har brug for uddannelse, lærepladser og rigtigt arbejde
Vær beredt! Milliarderne til oprustning kommer helt sikkert til at blive brugt på at sende flere unge igennem statsmagtens militære grunduddannelse. De mest militaristiske indstillede folk forventer nu, at man vil tvinge alle unge igennem et forløb som værnepligtige og derfra rekruttere en stående hær af lydige soldater, der er villige til at gå i krig for kapitalen og skyde andre unge uden at stille spørgsmål.

Militarisering gennemsyrer dansk økonomi (1. del)
Da statsminister Mette Frederiksen i januar fremlagde regeringens “Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske strategi”, betonede hun at Danmark skal placere sig i kernen af NATO og at der skal bruges masser af penge på våbenindustrien! Det blev så pakket at Danmark skal kunne kæmpe for “demokratiske værdier”. Så penge til krudt og kugler er der nok af.
I virkeligheden er der ikke meget nyt i den “nye udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi”, det er den linje, der har været fulgt i årevis, hvilket nedenstående artikel fra december 2019 klart påviser. Det drejer sig stadig om at forsvare danske kapitalinteresser herunder dansk våbenindustri med alle midler. Det nye er næsten udelukkende, at det siges ligeud!

Militarisering gennemsyrer dansk økonomi (2. del)
Krig og oprustning har fået en stadig mere central plads i NATO- og EU-landet Danmark, og militarisering gennemsyrer hele samfundet. Civilt og militært blandes sammen. Imperialistiske ambitioner driver politikerne til at opruste, til at kaste Danmark ud i krige og militære aktioner. Og til at opprioritere våbenproduktion, både som en del af krigsparatheden og som en profitgivende del af økonomien. Krig er en sikring af kapitalismens markeder og adgang til råstoffer, men også et stort og voksende marked i sig selv.

Stoltenberg på ekstraordinært NATO-topmøde: Vi går ind i ‘en ny normal – et militært reset’
Krigen i Ukraine er kommet som en appelsin i turbanen for NATO og EU, der nu sætter fuld turbo på deres krigsoprustning. Nye tiltag fra det ekstraordinære topmøde d. 24. marts er fire nye kampgrupper til Bulgarien, Rumænien, Ungarn og Slovakiet. Der vil blive indsat flere ubåde, krigsskibe og fly og luft- og missilforsvaret skal forstærkes. Flere våben, ammunition og brændstof vil blive sendt til Ukraine. I juni fastlægger NATO sit ”nye strategiske koncept”.

Brændpunkt Ukraine
Invasionen i Ukraine viser til fulde Rusland som aggressor og imperialistisk magt. Samtidig ligger der næste et tiårs militært pres mod Rusland bag fra USA, der har stor interesse i krigen, der splitter Rusland og EU og binder Europa endnu mere økonomisk og politisk til USA og svækker Rusland økonomisk og militært. Den direkte militære indblanding fra USA og NATO i krigen er betydelig.

5.000 mand til den nye EU-hær – stem NEJ 1. juni!
Her kort tid før afstemningen om vores EU-forbehold er EU klar med sit ” Strategiske kompas” med nye skridt frem for EU’s militære ambitioner. EU vil centralisere og styre medlemslandenes sikkerhedspolitik og øge militærudgifter og støtte til våbenindustrien. En udrykningsstyrke på 5.000 mand skal stå klar til militære missioner – mens enstemmighed i militære anliggender er på vej ud. EU’s retning mod militærmagt står klart frem. Stem NEJ d. 1. juni – bevar forsvarsforbeholdet!

Gå ikke i NATO-fælden
Norske Revolusjon skriver her om det pres krigskræfterne lægger på NATO-modstandere som en del af hele krigsoprustningen og propagandaen for at få alle til at rette ind og acceptere krigen og den imperialistiske krigsalliance NATO. Krigsmodstanden skal for alt i verden afvæbnes. Vi har set processen her hjemme, hvor presset på Enhedslisten har fået partiets talspersoner til at udtale, at NATO forsvarer os og er nødvendig “lige nu” – og fået SF til at gå offensivt frem som jublende NATO- og oprustnings tilhængere.

FRA KLASSEKAMPEN I ØVRIGT

Staten tjener milliarder på stigende naturgas priser
Varmehjælp til fattige pensionister er betalt af gaskunderne selv. Det er de kolde kendsgerninger, fordi der betales moms og afgifter af naturgas. For alle der har oplevet deres varmeregning vokse med 20.000 kr. i denne vinter består de 4.000 af moms. Et beløb som gasleverandøren kræver ind og først senere sender til skattevæsnet. Og dernæst vil det ryge retur som ”varmehjælp”. Tak for ingenting og ekstraskatter.

Global klimastrejke den 25. marts – PEOPLE NOT PROFIT!
Fredag den 25. marts opfordrer Fridays for Future til global klimastrejke. I opfordringen står der klart: ”Klimakrisen er nu”. Ikke desto mindre sker der alt for lidt politisk og det er verdens fattige lande der betaler den højeste pris. Budskabet fra klimabevægelsen er at klimahandling betyder global retfærdighed og at man lytter til videnskaben.

Flere penge til lønmodtagerne ved OK 23??? – Vi må kæmpe sammen
Vi er på vej mod OK23. Med prisstigninger og inflation skal der store lønkrav til for overhovedet at bevare reallønnen.

Støt op om nye aktioner – fattigdommen accelererer
Det var en velkoordineret og flot manifestation der løb af stablen i søndags i byer landet over. Her gjorde ophængt vasketøj opmærksom på syge kontanthjælpsmodtageres accelererende fattigdom. Tidspunktet er velvalgt, fortæller Susanne, der er en af de seje aktivister fra foreningen Den nøgne Sandhed.

Klædt af til skindet
I Herlev, ligesom i andre byer landet over, kunne folk mandag morgen undre sig over at tørresnore med tøjstykker var hængt op rundt omkring. Hvad var meningen?

FRA DEN INTERNATIONALE KLASSEKAMP

PCOF Frankrig: for et revolutionært brud med kapitalismen
Op til det franske præsidentvalg den 10. april, har der været en en række protester rettet mod voksende fattigdom og stigende priserne på basale fornødenheder, og mod kapitalen der har beriget sig mens alle andre betaler for deres krise og krig. Frankrigs Arbejderes Kommunistiske Parti, PCOF rejser spørgsmålet om behovet for et revolutionært brud med det imperialistiske kapitalistiske system.

Bolværket om det borgerlige demokrati
Venstrefløjen taler ofte om at ”udvide demokratiet”. Den forstår ikke, at borgerskabet dagligt indskrænker demokratiet og forbereder sig på at afskaffe det helt, om nødvendigt

En folkelig valgalliance er på vej i Tyrkiet
Arbejderpartiet EMEP arbejder for at der kan skabes en “Folkets valgalliance” i en meget skærpet situation i Tyrkiet. Det sker for at samle de progressive kræfter og skabe et alternativ til Erdogan-regeringen.

Aktionsdag 23. marts i Ecuador: Til kamp mod ny privatiseringslov
Regeringen i Ecuador har vedtaget en lov, der åbner for omfattende privatisering af den offentlige sektor. Loven åbner desuden for at danne frizoner, hvor regler og rettigheder på arbejdsmarkedet bliver sat ud af kraft. Loven er, som Lasso-regeringens hele politik et kæmpe angreb på arbejdere, på befolkningen, på kvinders rettigheder. Den 23. marts er udråbt som aktionsdag med kravet: Loven skal trækkes tilbage!

Blokade og sult er en del af Saudi-Arabiens og USA’s krig mod Yemen
Med verdens opmærksomhed rettet mod Putins invasion af Ukraine, forsætter Saudi-Arabien med at bombe Yemens Saada-provins, og lukke ned for landets import af bl.a. brændstof. Saudi-Arabien og dets allieredes krig i Yemen har siden 2015 dræbt titusinder og fordrevet millioner og ødelagt over 85% af landets infrastruktur, med USA’s støtte.

https://kpnet.dk/blogs/wp-content/uploads/2022/03/Klaedt-af...jpg

 

Højreskred
Hvis Robin Hood fortsat falder af på den
stemmer jeg på lille John til næste folketingsvalg
eller smider mit valgkort i skraldespanden …
Digt af Thomas Dalgaard

Mon regeringen vil slutte op om forbuddet mod atomvåben?
Man må håbe, at udenrigsminister Jeppe Kofod under sit besøg i New York, hvor han mødte FN’s generalsekretær António Guterres også fik lejlighed til at drøfte Danmarks mulige opbakning til FN’s traktat om forbud mod atomvåben.

Skamløse Vesten
Efter at Putins Rusland i 8 år er blevet ydmyget i Ukraine, er bjørnen vågnet af sin dvale og er gået til angreb. I sit hovmod har Vesten glemt, at Rusland ikke er som Serbien, Irak eller Libyen, som USA og Nato ansvarsfrit kunne bombe eller invadere. Vesten har måtte ”nøjes” med en total anti-russisk mediekampagne med omfattende sanktioner.

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater