Stoltenberg på ekstraordinært NATO-topmøde: Vi går ind i ‘en ny normal – et militært reset’

Krigen i Ukraine er kommet som en appelsin i turbanen for NATO og EU, der nu sætter fuld turbo på deres krigsoprustning. Nye tiltag fra det ekstraordinære topmøde d. 24. marts er fire nye kampgrupper til Bulgarien, Rumænien, Ungarn og Slovakiet. Der vil blive indsat flere ubåde, krigsskibe og fly og luft- og missilforsvaret skal forstærkes. Flere våben, ammunition og brændstof vil blive sendt til Ukraine. I juni fastlægger NATO sit ”nye strategiske koncept”.


Corona-epidemien blev brugt af verdens kapitalister og stater til øget udbytning og profit. Økonomisk og politisk gik verden ind i en ’ny normal’, hvor de store virksomheder skulle reddes gennem krisen på bekostning af arbejderne verden over. På torsdagens ekstraordinære topmøde slog Jens Stoltenberg fast, at også militært befinder verden sig i en ’ny normal’ – en verden med ubegrænset militarisering – frem for alle andre hensyn. Et ’reset’ af de militære budgetter og viljen til at forøge dem.

Vi taler om en stejl opadgående kurve for krigsøkonomi, ikke kun nu og her, men på langt sigt.

NATO topmødet blev holdt som det ene møde i en pulje på 3, sammen med et EU-topmøde og et G-7 møde. Joe Biden deltog på alle møderne, og for første gang har en amerikansk præsident deltaget på et EU-topmøde. Enheden mellem de vestlige imperialister skal virkelig bankes på plads og en fælles retning sættes i enhed mod Rusland og Kina under amerikansk ledelse. Enten er du med os, eller du er imod os.

På EU-topmødet vil man bl.a. diskutere hvordan “forsyningssikkerheden af energi kan sikres” – ved at flytte Europas køb til USA!

”Vestens sammenhold er stærkere end nogen siden”, udtalte Stoltenberg efter mødet.

På topmødet besluttede man, som umiddelbare tiltag, at sende fire nye kampgrupper til Bulgarien, Rumænien, Ungarn og Slovakiet. Derudover vil NATO tilføje en betydelig forstærkning til lands, til vands og i luften. Dvs flere ubåde, krigsskibe, fly og forstærke luft- og missilforsvaret. Flere våben, ammunition og brændstof  vil blive sendt til Ukraine. Og det slås fast, at denne vilje til oprustning ikke kun gælder på kort, men også på lang sigt. NATO’s ‘afskrækkelse’ skal på alle måder forøges.

Ukraines allestedsnærværende præsident Zelenskij var med online og opfordrede igen til mere vidtgående tiltag, bl.a. har han opfordret til at indsætte ’fredsbevarende’ styrker i Ukraine.

Her er den danske regeringen længere fremme end NATO, der ikke går efter en fuldskala krig mellem Rusland og NATO på nuværende tidspunkt. Men Morten Bødskov er parat til at tage et nyt skridt, der involverer tropper direkte i Ukraine:

– Den danske regering er parat til at bidrage med soldater til en fredsbevarende mission i Ukraine, hvis det kan hjælpe til at afslutte denne blodige krig, sagde forsvarsminister Morten Bødskov onsdag.

Tirsdag d. 29. marts er Zelenskij inviteret til at tale til Folketinget via videolink, for at tale krigsdagsordenen yderligere op.

Efter topmødet udtalte Mette Frederiksen, at regeringen er parat til at sende yderligere våbenbidrag til Ukraine, men præcist hvilke bidrag skal vi ikke regne med at få at vide. Regeringen er krigsklar. I forbindelse med planen om at sende yderligere 4 kampgrupper til de omgrænsende NATO-medlemslande sagde Mette Frederiksen:

– Vi har et stærkt ønske om at bidrage yderligere fra dansk side. Vi er i forvejen til stede i Baltikum, og det vil være naturligt, at vi bidrager endnu mere.

Ruslands angreb på Ukraine synes at passe NATO som hånd i handske, nu kan der gives los. USA og NATO har da også lagt et årelangt pres mod Rusland, der nu har fået den rivaliserende stormagt til at reagere og benytte metoder der følger i det spor USA og allierede har lagt gennem årtier for brutale og imperialistiske krige.

Det gennemmilitariserede samfund skal være dagens orden. Der lyder allerede stemmer for, at våbenproduktion og salg fremover skal have et særligt bæredygtigheds stempel, som etisk samfundsnyttigt, det såkaldte ESG-mærke, for ansvarlig produktion. Det skal være slut med at fravælge våbenproduktion når f.eks. vores privatiserede pensionspenge skal investeres.

I juni 2022 mødes NATO til et nyt topmøde, hvor alliancen vil fastlægge sit ”nye strategiske koncept” – en plan der er lagt for længe siden- parallelt med at EU lægger sit nye ‘strategiske kompas’. Krigen i Ukraine virker som et perfekt kapitel i drejebogen frem mod en ny dybt farlig og aggressiv strategi for NATO i en verden hvor ikke kun økonomien udsættes for det store reset. Det gør også rustningsindustrien og paratheden til krig og til opgøret mellem verdens imperialistmagter.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater