Staten tjener milliarder på stigende naturgas priser

Varmehjælp til fattige pensionister er betalt af gaskunderne selv. Det er de kolde kendsgerninger, fordi der betales moms og afgifter af naturgas. For alle der har oplevet deres varmeregning vokse med 20.000 kr. i denne vinter består de 4.000 af moms. Et beløb som gasleverandøren kræver ind og først senere sender til skattevæsnet. Og dernæst vil det ryge retur som ”varmehjælp”. Tak for ingenting og ekstraskatter.

Det er i høj grad forbrugerne der får regningen for de højere gaspriser, både generelt fordi gasprisen er styrende for alle andre energipriser, men i særdeleshed for alle der bor i et hus der blev tvangstilsluttet naturgas da det blev udrullet i Danmark i 1980erne. Prisen er bestemt af nogle hemmelige markedskræfter der i øjeblikket vælter penge ned i deres hemmelige pengekasser, mens de håber at krigen om Ukraine fortsætter længe endnu.

Biogas forretning

Det er ellers ikke al den danske gas, der er leveret gennem det internationale marked. Hjemmeproduceret Biogas udgør ved udgangen af 2021, hvad der svarer til en fjerdedel af den danske forsyning.

Biogas er i princippet et delprodukt i behandlingen af biologisk restaffald så det kan bruges som gødning og ser man samlet på økonomien er det både en god ide og en god forretning. Det er en fornuftig anvendelse af bl.a. slam fra kommunale rensningsanlæg, gylle fra husdyrbrug, og industriel bio restaffald.

Hvis man alene ser på gassen er produktionsomkostningerne for biogas 6-7 kroner pr. m3. Det har længe gjort biogas til en kommunal underskudsforretning. Men med det seneste års prisstigninger, er prisen for naturgas i Danmark også kommet over 7 kroner, hvilket betyder at kommunerne ikke kun sparer tilskud til deres biogasselskaber, men i øjeblikket tjener gode penge. Fortjenesten kan løbe op i flere mia. kr. i år, hvis gaspriserne holder.

Energi er en pengemaskine for staten

Før prisstigningerne var 55% af den endelige naturgaspris skatter og afgifter, for private husholdningskunder. Kun en tredjedel af slutprisen var den rene naturgaspris, og diverse beløb til måler og til statens virksomhed for gas-transmission. Anvendes naturgassen derimod i en industriel proces, udgør skatter og afgifter kun 19% af den endelige naturgaspris.

Med prisstigninger på den rene gas på 400 procent er dette regnestykke ændret en smule. Det har betydet at huse der opvarmes med naturgas har fået en ekstraregning på op imod 20.000 kroner for et almindeligt 100 kvadratmeter hus. I første omgang besluttede Folketinget at give et tilskud på 3500 kroner til pensionister, En akut udbetaling der først kommer et halvt år efter at varmeregningen er forfalden. Men til gengæld passer det med at momsen er kommet ind på kontoen hos skattevæsnet.

I denne uge har regeringen fundet yderligere en milliard kroner så varmehjælpen stiger til 6000 for ”husstande med en indkomst under 650.000 kr”, ”som opvarmer boligen med en af de opvarmningsformer, der har oplevet de største prisstigninger”. Men det er stadig gaskundernes egne penge der cykler rundt.

Kilde
Høje naturgaspriser giver staten milliardbesparelse på biogasproduktion i de kommende år

Læs også KPnet artikel:
Guldrus i havvindmøllebranchen handler ikke om strøm – men om produktion af brint og gas


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater