Kommunistisk Politik Digital 22 – 2021 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 22 – 2021NYHEDER HVOR DER KÆMPES

Uge 42-43, 2021

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

Har du brug for KPnet – så STØT vores netavis!
KPnet udgives af Arbejderpartiet Kommunisterne. KPnet er åben for hele den kæmpende bevægelse – for strejkende sygeplejersker, de offentligt ansattes protester, for boligbevægelsen, for EU-modstand, for krigsmodstand, for kritisk og revolutionær debat. Brug KPnet – skriv til KPnet og giv info videre. STØT OS MEGET GERNE ØKONOMISK!
Skriv: kpnet. Mobilpay 89496. Bankkonto 1551-4739142563

BRUG DIN STEMME TIL AT SIGE FRA! Udtalelse om kommunalvalget og klassekampen
Arbejderpartiet Kommunisterne opfordrer til at kommunalvalget bruges som anledning til udvidelse og udvikling af de kæmpende bevægelser.
Især sygeplejersker, med bred støtte, er i en hård kamp i år. Kampen er udvidet sådan at ”Fælles sag på tværs af fag” er blevet et slagord og et paraply-navn for en bred bevægelse.
Vi, APK, mener ikke at en stemme ved kommunalvalget ændrer noget grundlæggende, endsige strukturelt, men at stemmerne i stedet kan bruges til at råbe op, til at sige fra til status quo, og skal lade sig høre på gaden og på arbejdspladserne rundt om i landet.
Af Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Strejkebevægelsen og fagtoppen
Torsdag den 4. november 2021 kl. 19-21
Møde: Online eller fra Oktober Bogbutik, Vesterfælledvej 1
Møde om Sygeplejerskestrejken og solidaritetsbevægelsen. Hvor står vi nu og hvor går vi herfra. Erfaringer med fagtoppens svigt/ forræderi. Hvorfor handler de som de gør og hvad kan der gøres?

FÆLLES SAG PÅ TVÆR AF FAG

Solidaritet og kamp på tværs af fag – god kampgejst på demonstrationerne d. 28. oktober
Kampgejst og god stemning hele vejen igennem beskriver torsdagens demonstrationer FÆLLES SAG PÅ TVÆRS AF FAG i København, Århus og Odense. Der var gode talere fra et bredt udsnit af faggrupper og fra støttekomiteerne. Fra de tre demonstrationer kom en fælles udtalelse som støtte til sygeplejerskerne og den fælles kamp for ligeløn, bedre arbejdsforhold og flere folk på tværs af sundheds- og velfærdssektoren.

“Det vi støtter i dag er udviklingen af en fælles bevægelse på tværs af alle lavtlønnede faggrupper. For højere løn, flere folk og for genopretning af det nødlidende sundhedsvæsen og velfærdssektor. En bevægelse der ikke bliver til at stoppe. Og det vi støtter i dag er de seje sygeplejersker, som kæmper årtiers vigtigste strejkekamp. Og som bare fortsætter!!! En kamp vi kan lære så meget af. …” Tale af Lisbet Bonde fra strejkestøttekomitéen i København

SOSU-hjælper: -Vi står på linje med de andre faggrupper og kræver ordentlige løn-og arbejdsforhold
“… Jeg har været SOSU-hjælper mere end 20 år. Jeg arbejder på et plejehjem. Og jeg har altid været glad for mit arbejde. MEN. Gennem tiden er vores arbejdssituation blevet værre og værre. Vi mangler personale og vi mangler vikarer. Der mangler penge til hele området. … “. Tale af Sevgi Kurt, SOSU-hjælper

Styrk den solidariske arbejdskamp!
“… Jeg har med stor beundring set hvordan sygeplejerskerne har kæmpet for bedre løn- og arbejdsvilkår og imod afviklingen af vores allesammens sundhedsvæsen. Igennem de sidste måneder. Det er med stor glæde at se at kampen for overlevelse for et offentligt velfærdssystem og ordentlige arbejdsforhold for alle breder sig på tværs af fag, i en stor tværfaglig solidarisk kamp … “. Tale af socialpædagog Thomas Krag Svendsen

Vi græsrødder vil ikke lade regeringens mangel på handling dræbe vores ild
“… Sidste år i september mødtes 7 sygeplejersker online og sammen med 6 andre var jeg med til at danne en forening på basis af facebook gruppen”sygeplejersker er mere værd” som på aktivistisk vis kunne støtte det fagpolitiske arbejde. Foreningen af danske sygeplejersker så dagens lys 5 nov. 2020, min forening? Nej vores allesammens forening. For jeg vil gerne ruske op i solidariteten, som er grundlaget for at vi står her i dag …”. Tale af Katrine Villien, sygeplejerske

Vi accepterer ikke den splittende dagsorden – vi sender ansvaret opad!
“… Vores gruppe blev dannet i solidaritet med sygeplejerskerne. Vi ville vise sygeplejerskerne at vi bakker op om den kamp, som de lige nu så modigt, stærkt og vedholdende tager for vores allesammens velfærd. Og vi ville fortælle politikerne og omverdenen at vi ikke vil acceptere fremstillingen af sygeplejerskerne som selviske og grådige. At vi ikke vil acceptere en splittende dagsorden, hvor vi som faggrupper i den offentlige sektor bliver fremstillet som konkurrenter til hinanden, og at et løft af løn- og arbejdsvilkår på et område nødvendigvis må være på bekostning af et andet område. At der simpelthen ikke er penge til at prioritere et markant løft af den bredere velfærd. Det spin hopper vi ikke på …”. Tale af Danielle Mercier og Nina Bolslund Nielsen for de pædagogiske medarbejdere

Penge til den offentlige velfærdssektor nu! Demonstrationer torsdag d. 28.10. København – Århus – Odense
Bevægelsen “Fælles sag på tværs af fag” holder demonstration torsdag d. 28. oktober i København, Århus og Odense. Kravene lyder til politikerne: Pengene på bordet nu til at sikre nok ansatte i den offentlige sektor. Højere løn og ligeløn nu – bedre arbejdsforhold! En solidaritetsbevægelse vokser frem – sygeplejerskerne står ikke alene. BAK OP! MØD OP!

FRA KLASSEKAMPEN I ØVRIGT

EU parlamentet skal ikke være en hæmsko for EU-modstanden
I denne weekend afholder Folkebevægelsen mod EU landsmøde. Der er gået to et halvt år siden det såkaldte klimavalg, hvor valget til EU-parlamentet og Folketinget var lagt samme dag, og Folkebevægelsen mistede sit mandat. Men EU-modstanden er ikke blevet mindre i befolkningen, og Folkebevægelsen er vokset i medlemstal på trods af corona-nedlukning.
Af Franz Krejbjerg, APK

EU sætter 37 milliarder af til militære EU-aktioner og 59 milliarder til krigsindustrien
Danmark er godt i gang med at blive en del af EU’s planer om at blive en militær union – uanset vores EU-forbehold. EU’s Forsvarsfond er trådt i kraft i år, og Danmark er med. Den giver EU’s krigsindustri en milliardindsprøjtning. Og endnu en fond – Den europæiske Fredsfacilitet – vil sætte 37 milliarder kr. af til direkte militære aktioner. Skal vi undgå at blive en del af EU-militariseringen, må vi ud af EU.

Kæmpe regning på vej fra monopolernes EU til den arbejdende befolkning
EU medlemskabet koster hvert år almindelige skatteydere mia. af kroner, og systemet beskytter systematisk de store forurenere, og millionæren i skattely.

Klassekampen for børns plads i samfundet starter fra det er spæd
En ny undersøgelse fra Rockwool Fonden påviser på ny, at ufaglærte forældre har større risiko for at få børn med lav fødselsvægt og behov for hospitalsindlæggelse. Der er flere indikatorer, der viser, at der er store sociale forskelle i børns sundhed fra fødsel til ungdom afhængig af forældrenes uddannelse og indkomst. Den nye undersøgelse bekræfter billedet af, at miljøpåvirkninger på arbejdspladsen og økonomiske muligheder har direkte konsekvens for hele familiens sundhed. Det er kort sagt familiens klasseforhold, der sætter rammen for unge mennesker muligheder i livet.

FRA DEN INTERNATIONALE KLASSEKAMP

Vaccinepas: At diskriminere, dele og herske!
Kapitalisterne og den siddende regering interesserer sig ikke for det faktum, at arbejdere bliver syge og dør, men i at produktion og udbytning, kilden til deres profit, ikke forstyrres. Stillet over for Covid-19 stiller de sig op som forkæmpere for sundhedsvæsenet efter at have ødelagt det til fordel for privatisering. De er ansvarlige for tusindvis af dødsfald på arbejdspladserne, for massakrerne på plejehjem, blandt de handicappede …

Kampdag i Ecuador mod undtagelsestilstand og svindelpræsident
De seneste måneder er protesterne taget til i styrke mod Ecuadors præsident, og de er ikke blevet mindre efter hans navn dukkede op i en ny international læk af skattebedragere. Protesterne begynder at ligne oprøret i Ecuador i oktober 2019, og har mange af de samme elementer. Fælles kamp mod et korrupt regime, protester over stigende benzinpriser, og løftebrud overfor offentlige ansatte, arbejdere og landarbejdere. Samtidig har en længere konflikt mellem kriminelle bander fået lov til at eskalere med adskillige døde. Situationen fik midt i oktober præsidenten til at indføre militær undtagelsestilstand og forbud mod demonstrationer. Svaret fra folket har været en styrkelse af protesterne. Den 26. oktober er erklæret for kampdag med demonstrationer og blokader.

Kina og dets ejendomskrise
Den kinesiske regering står overfor ejendomsmastodonten Evergrande´s akutte betalings krise og mulige dominoeffekt for økonomien. Med Evergrande der har så mange ledige lejligheder, at de kunne huse hele Frankrigs befolkning, udover at de også har været involveret i elbiler, energi, endda sport med køb af et fodboldhold.

Kritisk personalemangel udløser strejker på hospitaler i Californien
De seneste måneder har ansatte på mere end 25 hospitaler i Californien strejket og protesteret med kravet om flere kolleger. Næsten en tredjedel af delstatens hospitaler rapporterer problemer med ubesatte stillinger i kritiske stillinger. Flere steder er alle faggrupper gået sammen om at nedlægge arbejdet. Fra jordemødre til teknisk personale står man sammen for at kæmpe for bedre arbejdsforhold og patienternes sundhed.

Hvad vi bør lære at frygte fra statens overvågning og registre
Gode lovlydige borgere har intet at skjule og intet at frygte, lyder det. Kun kriminelle og terrorister afviser internetovervågning. Kun kriminelle frygter de personoplysninger, der er lagret i statslige databaser og efterretningstjenesternes, politiets, socialkontorets og domstolenes handlinger på grundlag af dem. Men historien om Kabuls fald bør lære alle at frygte statens overvågning og registre. Af Arbeit-Zukunft, Tyskland

FN-dag: Ratificer FNs traktat om forbud mod atomvåben!
I dag er det FN-dag. Dagen markeres hvert år for at fejre grundlæggelsen af De Forenede Nationer – FN – 24. oktober i 1945. Stiftelsen af FN var tæt forbundet med 2. verdenskrig og de første atombomber, der 12 uger før blev sprængt over Hiroshima og Nagasaki henholdsvist 6. og 9. august.

 

 

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk

Se tidligere numre af Kommunistisk Politik Digital


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne