Styrk den solidariske arbejdskamp!

FÆLLES SAG PÅ TVÆRS AF FAG 28. OKTOBER 2021
Tale
af socialpædagog Thomas Krag Svendsen

Jeg er glad for at få taletid her i dag, for det er på høje tid at afviklingen af velfærdssamfundet stopper, og at så mange så muligt tager bladet fra munden og siger fra og tilkendegiver deres solidaritet med den kamp som sygeplejerskerne har påbegyndt, for det er inden for alle områder af velfærdssamfundet at afviklingen har nået et kritisk punkt.

Mit navn er Thomas Krag Svendsen, jeg er uddannet pædagog og har arbejdet inderfor det special og social pædagogiske område i over 20 år. Mit perspektiv, på den fælles sag, er derfor det socialt faglige.

Jeg har med stor beundring set hvordan sygeplejerskerne har kæmpet for bedre løn- og arbejdsvilkår og imod afviklingen af vores allesammens sundhedsvæsen. Igennem de sidste måneder. Det er med stor glæde at se at kampen for overlevelse for et offentligt velfærdssystem og ordentlige arbejdsforhold for alle breder sig på tværs af fag, i en stor tværfaglig solidarisk kamp.

Det er jo lige præcis det der er tydeligt i sygeplejerskernes kamp for bedre arbejds- og løn vilkår, at den også er en aktiv modstand imod udsultningen af hele vores sundhedssektor. Imens medierne, levebrødspolitikerne, og fagtoppen, prøver at skjule det faktum at velfærdssamfundet bløder fra alle områder, sundhedsområdet, socialområdet, børneområdet, ældreområdet, skoleområdet, handicapområdet, boligområdet osv osv.

Det er derfor med stor glæde at vi kan konstatere at mange andre faggrupper kan nikke genkendende til sygeplejerskernes kamp, og at vi er mange der ønsker at bakke op og vise vores solidaritet. Sygeplejerskerne har holdt fast, trods regeringsindgreb og afblæsning af konflikten – med deres mod giver de os andre mod til også at gå ind i kampen.

Sygeplejerskerne stod i den situation, at den danske model for arbejdsmarkedet intet havde at tilbyde dem, at deres forhandlere gik med på arbejdsgivernes diktat om nedskæringer, forringelser, privatiseringer og udliciteringer, der betyder afviklingen af vores alles velfærd til fordel for de velbjærgedes private velfærd på første klasse.

Arbejdsgivernes udvikling er velfærdssamfundets afvikling. Vi må fortsætte med
at stå sammen med sygeplejerskerne og slås for de fælles krav, for vi ser alle det samme, om vi er pædagoger, sosuer, socialrådgivere, lærer o.a., det er at velfærden indenfor alle områder skal opprioriteres, med reelle og fundamentale forbedringer af rammevilkår, normeringer, arbejdsforhold og ordentlige lønvilkår!

Derfor til kamp for solidaritet, velfærd, ligeløn og ligeværd for alle!

DERFOR FÆLLES SAG PÅ TVÆRS AF FAG!!!

Se også reportagen
Solidaritet og kamp på tværs af fag – god kampgejst på demonstrationerne d. 28. oktober


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater