Solidaritet og kamp på tværs af fag – god kampgejst på demonstrationerne d. 28. oktober

Kampgejst og god stemning hele vejen igennem beskriver torsdagens demonstrationer FÆLLES SAG PÅ TVÆRS AF FAG i København, Århus og Odense. Der var gode talere fra et bredt udsnit af faggrupper og fra støttekomiteerne. Fra de tre demonstrationer kom en fælles udtalelse som støtte til sygeplejerskerne og den fælles kamp for ligeløn, bedre arbejdsforhold og flere folk på tværs af sundheds- og velfærdssektoren.

Fra København lyder det:

Demonstrationen i København var meget vellykket. Kampgejst og god stemning hele vejen igennem. De gode taler blev afbrudt igen og igen af klapsalver og tilråb. Da Esben Just og Lizette Lassen spillede gyngede alle med, og der blev sunget og klappet med på rytmen.

Talerne belyste hver især deres område samtidig med at de tilsluttede sig den fælles kamp på tværs.
Demonstrationen var midt på Rådhuspladsen og midt i solen. Mange forbipasserende stoppede op og lyttede med.
Der var en del unge, og både pædagoger, SOSU-hjælpere og sygeplejersker, lærere m.fl. Flere sygeplejersker udtalte, at de blev helt rørt over at høre talerne og den store opbakning.

Inden mødet sluttede havde forsamlingen tilsluttet sig den fælles udtalelse, der var oppe på alle demonstrationerne.

Og alle blev opfordret til at møde op ved de landsdækkende strejker på onsdag den 3.11.
Dirigenten, Karna Larsen, afsluttede med at sige:
Vi er kun lige begyndt.

Kampen fortsætter!

Billeder og video fra dagens demonstrationer i København – Århus – Odense

I Århus blev demonstrationen holdt ved Universitetshospitalet i Skejby. Der var her sygeplejerskernes morgen aktioner startede op

Se videoen fra demonstrationen i Århus
Fælles sag på tværs af fag demonstration 28. oktober i Århus

Vi hører Gitte Raaby Møller, sygeplejerske, Anne Hammer, Folkeskolelærer, Thomas Krag Svendsen, Socialpædagog og Peter Skioldfeldt, Sosu-assistent

Lisbet Bonde fra Strejkestøtte komiteen i København taler

Læs Lisbet Bondes tale her: Arbejdsgiverne skal åbne for kassen – penge til højere løn, bedre arbejdsforhold og flere ansatte!

Sygeplejerske Katrine Louise Vilien taler til demonstrationen i Købenavn

Læs sygeplejerske Katrine Villiens tale Vi græsrødder vil ikke lade regeringens mangel på handling dræbe vores ild

Læs SOSU-hjælper Sevgi Kurts tale -Vi står på linje med de andre faggrupper og kræver ordentlige løn-og arbejdsforhold

Læs Tale af Danielle Mercier og Nina Bolslund Nielsen for de pædagogiske medarbejdere:
Vi accepterer ikke den splittende dagsorden – vi sender ansvaret opad!

Odense
Aftenmørke og fakler i Århus

Læs tale af Thomas Krag Svendsen Styrk den solidariske arbejdskamp!


FÆLLES UDTALELSE FRA DEMONSTRATIONERNE

Deltagerne i demonstrationen den 28.10. har vedtaget denne udtalelse som støtte til sygeplejerskerne og som støtte til den fælles kamp for ligeløn, bedre arbejdsforhold og flere folk på tværs af sundheds- og velfærdssektoren

Vi kræver handling og penge til at redde den offentlige sundheds-og velfærdssektor nu!

FÆLLES SAG PÅ TVÆRS AF FAG!

Situationen er dybt alvorlig i den offentlige sundheds-og velfærdssektor. Den bløder. Fagligt dygtigt og ansvarsfuldt personale har i årevis forsøgt at fylde hullerne ud og få det til at fungere. Nu går det ikke længere. Skiftende regeringers nedskæringer og reform amok har udhulet forholdene for ansatte og brugere, hvad enten de er patienter, plejehjemsbeboere, fødende eller børn.

Den udvikling må stoppes nu.

Sygeplejerskerne står langt fra alene i deres flere måneder lange strejke og aktioner. For solidariteten er stor. En bevægelse blandt andre grupper af offentlige ansatte: SOSU’er, jordemødre, pædagoger, lærere, socialrådgivere m.fl. vokser frem i en fælles sag på tværs af fag.

Det er det voksende fællesskabs styrke, der kan skabe den nødvendige forandring. Det er os på gulvet, hvad enten vi er ansatte eller brugere, der nu må handle sammen. For arbejdsgiverne, politikerne og forbundstoppene gør det ikke for os.

De har kendt denne situation længe. Udbrændte ansatte, mangel på uddannet personale, stress og folk, der flygter fra fagene. Men de nægter at sikre ordentlige løn-og arbejdsforhold for de ansatte.

Derfor opfordrer vi nu alle, der ønsker et ordentligt offentligt sundhedsvæsen og velfærdssektor, alle der ønsker et reelt løft på arbejds- og lønforhold, alle der ønsker ligeløn til at slutte op om kravene:

Pengene på bordet nu til at sikre nok ansatte til at klare opgaverne – sikre højere og ligeløn nu – sikre bedre arbejdsforhold.

Læs mere om programmet her
Penge til den offentlige velfærdssektor nu! Demonstrationer torsdag d. 28.10. København – Århus – Odense

 

3. november – morgenaktion på landets sygehuse

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater