Arbejdsgiverne skal åbne for kassen – penge til højere løn, bedre arbejdsforhold og flere ansatte!

Tale på demonstrationen FÆLLES SAG PÅ TVÆRS AF FAG 28. OKTOBER 2021 af Lisbet Bonde fra strejkestøttekomitéen i København

Det vi støtter i dag er udviklingen af en fælles bevægelse på tværs af alle lavtlønnede faggrupper. For højere løn, flere folk og for genopretning af det nødlidende sundhedsvæsen og velfærdssektor.
En bevægelse der ikke bliver til at stoppe

Og det vi støtter i dag er de seje sygeplejersker, som kæmper årtiers vigtigste strejkekamp. Og som bare fortsætter!!! En kamp vi kan lære så meget af.

Læg mærke til at støtten til sygeplejerskerne fortsætter med at vokse.

Senest med opslutning fra hundredevis af læger, som bakker fuldstændigt op og kræver jeres krav indfriet.

Det er starten på noget nyt, hvor alle lavtlønnede og pressede grupper begynder at stå sammen, som denne demonstration er udtryk og bevis for.

Der har fungeret et fint samarbejde om de landsdækkende demonstrationer – nu for anden gang. Og der er meget stor enighed om målene og retningen. Som det fremgår af grundlaget for demonstrationerne – som er trykt på løbesedlerne.

Strejken har meget tydeligt vist, at vi må kæmpe fra bunden. Fagtoppen skaffer ikke mere i løn eller arbejder for andre af vores krav.

Når man får millionlønninger og i øvrigt sidder med ved bordet i utallige bestyrelser, så varetager man først og fremmest én interesse, og det er egen interesse i at blive siddende i sin position.

I har givet den ”danske model” dødsstødet. Og det var på tide, den har været brugt som en solid stopklods for vores OK-krav.

I har vist, at en overenskomstkamp godt kan rejse krav der vil sprænge rammerne. Det må være slut med at faggrupperne skal slås indbyrdes om en minimalt beløb.

I har vist nytten af at organisere debat og aktiviteter ved siden af fagforeningen– samtidig med at I fastholder den nødvendige organisering i en fagforening.

Hospitalerne står i en kæmpe krise. En krise der har været der i flere år og kun er blevet værre.

Der er kun 1 løsning:

Arbejdsgiverne skal åbne for kassen. Der kan findes penge til højere løn og til bedre arbejdsforhold og flere ansatte.

Og der skal flere penge til sygehusvæsnet og ældreplejen, daginstitutionerne, skolerne. Noget af alt det, der gennem mange år er skåret ned og sparet væk.

Og der er råd!

Der var råd til milliarder til nye krigsfly, til minkavlere, til landbruget.

Der er også råd til mennesker!

På onsdag den 3.november strejker sygeplejerskerne ved mange af hospitalerne kl.7.45. Bl.a. ved Rigshospitalet og Herlev Hospital.

Strejkestøttekomiteen vil være med

Jeg vil opfordre alle jer til også at møde frem og vise vores støtte

Sejr til sygeplejerskerne!

Sejr til sammenholdet og solidariteten på tværs!

Se også reportagen
Solidaritet og kamp på tværs af fag – god kampgejst på demonstrationerne d. 28. oktober


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne