Kommunistisk Politik Digital 7 – 2021 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 7 – 2021

NYHEDER HVOR DER KÆMPES

Uge 12-13, 2021

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra og uh KPnet og KPnetBlogs

OK21: Stem nej! – Et stort fælles nej er muligt!
Først sygeplejerskerne, så brandmændene har stemt nej til OK21. Flere vil følge efter.
Et nej er det eneste rigtige svar til de elendige overenskomster, arbejdsgiverne og fagtoppen har spist de offentligt ansatte af med. Den alt for snævre ramme må sprænges. Hele gruppen af lavtlønnede skal have et kollektivt løft. Der skal ansættes de nødvendige varme hænder.
Udtalelse fra APK, Arbejderpartiet Kommunisterne

Investeringseventyr for Big Oil er død og katastrofe for mennesker
Investeringer øges fortsat i fossile energikilder, ikke mindst i Afrika pumpes der milliarder i udvinding og udskibning af ressourcerne. Mens investorer og olieselskaber satser på den fortsatte pengestrøm, kommer meget få penge tilbage til lokalsamfundet. Til gengæld er der garanti for forurening, fattigdom og klimakrise. Det er en helt afgørende erfaring at naturressourcer aldrig skal overlades til stormagternes investorer.

OK21

OK21: Solidariteten er det vigtigste våben i arbejdskampen
ArbejderPartiet Kommunisterne inviterer til et tværfagligt onlinemøde, hvor et hovedpunkt vil være udviklingen af solidaritet. Ikke mindst med de grupper der stemmer nej ved OK21. Kun meget få har udtrykt begejstring for OK resultat. Vi mangler endnu en del resultater, bl.a. fra FOA og ikke mindst SOSU gruppen. Vi opfordrer alle til at stemme NEJ.

Kæmp for de Varme Hænder
ArbejderPartiet Kommunisterne (APK) i Århus, har været på gaden for at vise solidaritet med de varme hænder.

FOA Mariagerfjord: Sygeplejerskerne har vist vejen til et NEJ til OK21
Der er stadig ikke kommet kr./ører i stedet for %, alle FOA’s fagområder er stadig lavtlønsområder, som ikke bliver løftet i forhandlingerne. Der er mange projekter i overenskomsten, men ikke noget der giver det ønskede lønløft til medlemmerne. Vi føler at “toppen” i FOA fjerner sig mere og mere fra medlemmerne.
Ud fra det samlede billede anbefaler FOA Mariagerfjord et nej til OK21.

Vrede blandt FOA-medlemmer over OK-resultatet: Tænk hvis vi bare gik hjem?
Et stort NEJ – Nej, nej og atter nej – stadig nej herfra, lyder vurderingen af overenskomstresultatet igen og igen fra FOA-medlemmer, når man tjekker ind på fagforeningens facebookside.

Vi kæmper for portør-arbejdet som et fag og retten til vores egen overenskomst
Portør Henrik Hast, der arbejder på Rigshospitalet fortæller om baggrunden for konflikten om deres overenskomst, og hvorfor de for et par uger siden stillede sig op foran FOAs hovedkontor med et banner i opposition til topledelsen af forbundet. Portørerne kæmper for anerkendelse af deres arbejde, og for at få sat gang i den erhvervsuddannelse de er lovet for 6 år siden ved OK15, men som endnu ikke er blevet til virkelighed.

KLASSEKAMPEN OG COVID-19

Dobbeltstraf, overvågning og udgangsforbud bekæmper ikke covid-19
Regeringen har fået indført tvangstest af bagvejen. I forrige uge var der ikke flertal i Folketinget til at indføre kollektiv tvangstest i Vollsmose, men nu har man fundet et flertal til at indføre det ‘næstbedste’.  Nemlig tvangsregistrering og test hvis man ønsker at gå til frisøren eller en tur i byen. Indførelsen af adgangskontrol og coronatest-register er endnu et eksempel på at regeringen er mere forhippet på at indføre overvågning og kontrol end at bekæmpe sygdommen.

FRA KLASSEKAMPEN I ØVRIGT

Boligminister vil tvangsflytte fattige
Løgnen om at fattigdom skabes af bestemte kvarterer og billige boliger gennemsyrer Boligministerens nye udspil om forebyggelse af parallelsamfund. Udspillet er endnu et fordækt angreb på arbejderklassen og den almene sektor, og retten til en billig bolig, og frihed til at bosætte sig hvor man ønsker det.

Frikend Bitten – Principiel sag om ytringsfrihed
Hvis du tror myndigheders forfølgelse, overvågning og chikane af systemkritikere er noget der hører hjemme i en diktaturstat kan du godt tro om igen. Jobcentrets ofre og Næstehjælperne er to grupper af reformramte, der har afdækket den lemfældige, sjuskede og ulovlige sagsforvaltning der finder sted på landets jobcentre. Derfor skulle en af de centrale personer heri – Bitten Vivi Jensen – dømmes og straffes. Det blev hun, men ankede sagen til landsretten.

Dagpengene skal hæves for alle arbejdsløse
Fagbevægelsens top rejser kun krav for nogle få arbejdsløse om højere dagpenge. Et forslag der må afvises. Når det gælder hvem man kan stole på siger handling mere end ord.

FRA DEN INTERNATIONALE KLASSEKAMP

Valg på Grønland: Alt handler i sidste ende om selvstændighed
Der er udskrevet valg til det grønlandske landsting Inatsisartut tirsdag den 6. april, samme dag som kommunalvalget. De helt store emner handler om økonomi og her er ambitioner om udvidelse af minedrift blevet et af de spørgsmål, der er nået ned til danske medier. Men valget handler helt grundlæggende om Grønlands fremtid, og det grønlandske folks voksende ønske om at blive en selvstændig stat.

Solidaritet med Haitis befolknings kamp for selvstændighed og demokrati
Haiti: Vi er i gaderne fordi, der er en diktator i nationalpaladset, der planlægger at ændre vores forfatning til gavn for borgerskabet og ambassader i imperialistiske lande. Vi vil ikke give op, vi vil fortsætte mobiliseringen, indtil Jovenel Moïse forlader magten.

 

Amazon arbejdere: Kamp for organisering i USA og strejke i Tyskland og Italien
Arbejdsforholdene på Amazons lagre over hele verden er berygtede, og i USA har milliardæren Jeff Bezos indtil nu forhindret enhver faglig organisering. Men Amazon arbejderne på lageret i Bessemer, Alabama tilkæmpede sig en afstemning om retten til kollektiv organisering og forhandlingsret, og i perioden fra d. 8. februar og 29. marts har de stemt pr brev. Nu venter optællingen af stemmerne. På den globale aktionsdag i februar deltog 72 byer – og i Europa har Amazon arbejdere strejket i Italien i sidste uge og gør det aktuelt i Tyskland frem til påske.

Tysklands forfatningsdomstol sender EUs gældsunion til hjørne
I sidste uge ratificerede Folketinget EUs budgetaftale, der bl.a. indeholder en helt ny mulighed for at optage gæld og opkræve egne indtægter. I Danmark gled udvidelsen af EUs magtbeføjelser igennem. Men da det tyske parlament dagen efter vedtog at ratificere gældsunionen, valgte den tyske forfatningsdomstol at bremse den endelige godkendelse til de har vurderet i hvilket omfang EUs øgede magtbeføjelser har indflydelse Tysklands selvstændige økonomiske muligheder.

Præsidentvalg i Ecuador: Afvis valgsvindelen!
Kommunisterne i Ecuador opfordrer til at stemme blankt i anden runde af præsidentvalget. Det sker efter at valgkommissionen snød de oprindelige folk og den folkelige venstreorienterede kandidat Yaku Péres fra at stille op. Under disse omstændigheder er det eneste politiske alternativ, som arbejdere og den brede befolkning har, at stemme blankt. Det er en proteststemme mod svindel.

For et revolutionært brud med systemet
PCOF, Frankrigs Arbejderes Kommunistiske Parti, har udarbejdet en omfattende analyse af klassekampen i Frankrig og krisen i verdens imperialistiske system og især den franske imperialisme. Analysen er udarbejdet op til PCOF kongres i foråret 2020, og kommer ind på radikaliseringen og vreden i arbejderklassen og befolkningen. Politistatens voldsomme fremfærd. Modstanden mod den franske imperialismes fortsatte militære engagement i tidligere kolonier i Afrika. Den massive krise for fransk industri og monopoler. Og konkluderer at vejen frem er at øge bevidstheden om det nødvendige brud med kapitalismen.

Hele sundhedsvæsenet er udsultet og privatiseret – og for de ældre er det katastrofalt
Lige for tiden føres der politiske kampagner for at indføre garantier for fødende kvinder, deres partnere og børn. Jeg kunne godt tænke mig, at fokus blev fjernet fra et enkelt område, og at kampagnerne i stedet kom til at handle om hele sundhedsvæsenet og også gerne hele den offentlige sektor og velfærdsstaten.

Hjælp børnene i Syrien
Regeringen og hele Folketinget vender det blinde øje til, at Danmark er medansvarlig for, at fangelejrene al-Hol og al-Roj i det nordøstlige Syrien er oprettet, og for at millioner af børn i Syrien lider umenneskeligt.

Den danske model
Den højt berømmede danske model siger at arbejdsmarkedets parter,  som hovedregel selv regulerer de løn- og arbejdsmæssige forhold på de danske arbejdspladser, gennem frie overenskomstforhandlinger, men er det nu også rigtigt?

Konflikt og faglige aktioner er ikke “bøllemetoder”
Vi oplever et konstant angreb på vores akkorder og vores overenskomster, skriver Dan Jeppesen i indlægget her. Og sætter aktiv faglig kamp, sympatikonflikt og aktioner op som nødvendige svar.

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk

Se tidligere numre af Kommunistisk Politik Digital

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne