OK21: Stem nej! – Et stort fælles nej er muligt!

Udtalelse fra APK, Arbejderpartiet Kommunisterne

Først sygeplejerskerne, så brandmændene har stemt nej til OK21. Flere vil følge efter.
Et nej er det eneste rigtige svar til de elendige overenskomster, arbejdsgiverne og fagtoppen har spist de offentligt ansatte af med. Den alt for snævre ramme må sprænges. Hele gruppen af lavtlønnede skal have et kollektivt løft. Der skal ansættes de nødvendige varme hænder.
Der har været hjælpepakker til storkapitalen og til minkfarmere, men da det kom til de tusinder der har knoklet i mange år og ikke mindst under det sidste års pandemi, var kassen lukket.
Det har vakt en vrede, som ikke alene kan føre til et fælles nej, men som kan bære nejet til sejr.

Aldrig har befolkningens sympati med sygeplejerskerne, SOSUassistenterne og andre grupper været større.

Nu gælder det at få denne solidaritet udtrykt som opbakning til NEJ’et.
Solidaritetsudtalelser fra privatansattes arbejdspladser, klubber og fagforeninger.
Forældregrupper og mange andre opfordres til at bakke op.

NEJ’et skal forsvares med handling og med udviklingen af en solidaritetsbevægelse.

Skal nej’et vindes må ekstra puljer til udvalgte grupper, afvises som splittelsesmageri.

Nej’et må gøres synligt med fælles mobilisering på arbejdspladserne og på gaden.

Nu skal der fuld tryk på STEM NEJ kampagnen

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK
27. marts 2021


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater