Boganmeldelse: Kamp og Status – Pædagogprofessionens historie og aktualitet

I bogen “Kamp og status”, i serien om ‘pædagogprofessionens historie og aktualitet’ trækkes de lange linjer i børnehaveinstitutionens og pædagogprofessionens historie 1820-2015 (bogen udkom i 2015) op. Den er et læseværdigt bekendtskab skrevet i et levende og lettilgængeligt sprog, skriver K. Larsen. Den kan lånes på bibliotekerne.

Af K. Larsen
Indlægget har været bragt i APKs tidsskrift Enhed og Kamp

Gentofte Børneasysl 1928

Bogen ”KAMP OG STATUS” er en sammenhængende videnskabelig fremstilling af småbørnenes vilkår og status i det klassedelte Danmark helt tilbage fra de feudale bondesamfund, over den tidlige industrialisering og frem til i dag.

Bogen giver et historisk indblik i, hvordan den danske stat har forholdt sig til konsekvenserne af opbrud i samfundet på baggrund af eksisterende økonomiske strukturer, og opløsning af samme, med udgangspunkt i institutionernes og pædagogikkens historie.

Fra enevældestatens indsamling af forældreløse og omstrejfende børn, der mod kost, logi og tvangsopdragelse arbejder i statens klædeproduktion, til landboreformerne, der imødekommer den spirende industrielle udvikling, men som også fører til opbrud i familieformerne. Fra livsfællesskabet på gårde og værksteder, hvor produktion og socialisation ikke var adskilt, og hvor pasning af børn var en integreret del af arbejdet, til opkomsten af kapitalismens strukturelle adskillelse mellem arbejde og hjem, hvor familierne nu stod med et akut opbevaringsproblem, da småbørnene hverken kunne være med på arbejde, hjemme eller bidrage til familiens overlevelse gennem arbejde, hvilket de gjorde fra tidlig alder i bonde- og håndværkersamfundet under feudalismen.

Med kapitalismen udbredes også det borgerlige familieideal, med den hjemmegående husmor, der på mange måder bliver normgivende ideal for de næste 200 års kamp om børnene og institutionerne.

Vi får indblik i at de tidlige private filantropiske børneasyler, som ud over formålet med at passe de arbejdende klassers børn også havde til formål at kompensere for følgerne af de nye strukturelle udfordringer, som arbejderfamilierne, hvor begge forældrene var udearbejdende, havde. Det private filantropiske initiativ sker også på baggrund af, at borgerskabet har en stigende bekymring for, at arbejderfamiliernes opløsning vil resultere i øget kriminalitet og oprør.

Bogen kommer omkring de tidlige tilløb til børnehavernes rolle som skoleforberedende tilbud. Men i modsætning til, hvad er tilfældet for Mellem- og Sydeuropa, får dette syn på småbørn først politisk fodfæste i Danmark i nutiden.

Bogen beskriver detaljeret de forskellige pædagogiske retninger og udviklingen af den danske pædagogiske tradition, hvor småbarnsalderen får egenværdi uafhængigt af skolepolitikken.

Bogen bruger meget plads på at behandle, hvordan vi i løbet af de seneste 30 år har set en stadig større statslig intervention i forhold til de pædagogiske tilbud, der blandt andet skal ses i lyset af EU’s og OECD’s stadig øgede indblanding i Danmarks nationale anliggender, hvor institutioner og pædagoger i stadig højere grad får ansvaret for at løse de sociale problemer, som det fattigdomsavlende kapitalistiske system skaber.

Bogen ”Kamp og Status” er et læseværdigt bekendtskab skrevet i et levende og lettilgængeligt sprog. Den kan lånes på folkebiblioteker.

Forfattere: Hanne Marlene Dahl, Anette Eklund Hansen, Christian Sandbjerg Hansen, Jens Erik Kristensen

Udgivet af U press

Af K. Larsen, oktober 2018

Indlægget har været bragt i APKs tidsskrift
Enhed og Kamp – Kommunistisk Politik 4,2018

Enhed og Kamp – Kommunistisk politik: Tegn abonnement


Det
te er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne


KPnet 19. december 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne