Tegn abonnement på det teoretiske magasin ENHED OG KAMP

ENHED og KAMP er et teoretisk og politisk magasin.
Det bringer artikler og analyser der går i dybden med samfundsudviklingen og klassekampen og belyser aktuelle politiske og ideologiske spørgsmål – nationalt som internationalt.

Læs mere og se tidligere artikler på hjemmesiden www.enhedogkamp.dk

BLIV ABONNENT -TEGN ABONNEMENT I DAG PÅ ENHED OG KAMP

Som abonnent modtager du tidsskriftet tilsendt 4 gange årligt i en lukket kuvert.

ENHED og KAMP er et politisk og teoretisk magasin

Magasinet Enhed og Kamp udkommer 4 gange årligt. Det bringer artikler om aktuelle klassekampsspørgsmål – nationalt som internationalt. Erfaringer – både de gode, de nye, og svagheder, vi alt sammen kan lære af for at komme videre. Det vil belyse aktuelle politiske og ideologiske spørgsmål der rører sig.

Magasinet bringer internationale bidrag fra CIPOML – Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer, som Arbejderpartiet Kommunisterne er medlem af.

I CIPOMLs internationale teoretiske og politiske tidsskrift ”Unity&Struggle” findes det mest komplette billede af de revolutionære udviklinger i verden af i dag, af den revolutionære teori og dens anvendelse i de forskellige lande.
Det bringer desuden artikler fra progressive skribenter, der nødvendigvis ikke er fuldt ud dækkende for APK synspunkter.

Magasinet er uafhængig af økonomiske interesser. Det kan derfor forholde sig selvstændigt og kritisk. Det lægger ikke skjul på sit politiske ståsted. Marxismen-leninismen som videnskabelig teori til at forstå den komplicerende og hurtigt skiftende verden og det samfund vi lever i – og til at handle og kæmpe.

Magasinet har som mål at blive brugt og udviklet i den nødvendige debat og afklaring i hele den revolutionære og kæmpende bevægelse i dag. At skabe fælles afklaring, enhed og handling. At forandre verden kræver både handling og viden. Revolutionær forandring kræver revolutionær handling, organisering, viden og teori.

Enhed og Kamp udgives af ArbejderPartiet Kommunister på Foreningen Oktober Forlag
Konto: 1551 – 166 34 271 eller Giro 1-663-4271 eller MobilPay: 89496.