Miljøbevægelse uden krudt

Udover de bestialske virkninger på de angrebne lande og befolkninger har krig såvel som militærøvelser den ekstra virkning, at de er dybt skadelige for klima og miljø. Dette gjaldt også den store NATO-øvelse Trident Juncture, der gennemførtes i Norge i efteråret 2018. Hvor var miljø- og klimabevægelsen?

Af E. Holemast, Revolusjon, Norge

Norge bliver i disse dage udsat for massiv miljø- og naturvandalisme i NATO-regi. Alligevel tier de store miljø- og naturbeskyttelsesorganisationer. Hvorfor?

Ret skal være ret: Naturvernforbundet påpegede i september, at det er vanvittigt sløseri og plastforurening når soldaterne på NATO-øvelsen Trident Juncture bliver forsynet med 4,6 millioner plastflasker fyldt med købevand, fordi de ikke vil drikke vand fra naturen eller fra hanen.

Bortset fra dette, har der været meget lidt krudt i en miljøbevægelse, der ellers ikke er bange for at fyre en salve af mod langt mindre miljøsyndere. Det kan virke uforståeligt. Vi snakker om massiv forurening af vand, luft og jord, når 50.000 soldater og titusinde militære køretøjer baner sig vej gennem store dele af Østlandet og Midtnorge. Krigsskibe udenfor den norske kyst med atomvåben om bord gør ikke ligefrem sagen bedre.

Enormt energiforbrug og massive udslip

Militære operationer har et enormt energiforbrug og tilhørende udslip. Det amerikanske forsvarsministerium er verdens største miljøforurener målt i forbrug af olieprodukter. Udslippene af kemikalier er på niveau med den totale mængde fra USA’s fem største kemiske industrikoncerner.

Selv i hjemlandet forurener den amerikanske krigsmaskine jord og drikkevand. En rapport har påvist at drikkevandet ved marineinfanteriets base Camp Le Jeune på den amerikanske østkyst har været forurenet af en giftig kemisk cocktail gennem flere årtier. Basen dækker et område på 380 kvadratkilometer.

Lignende forhold er rapporteret fra amerikanske baser i Nevada. Tilstanden i og omkring de 180 udenlandske militærbaser er selvsagt langt værre end i USA, hvor hæren trods alt er nødt til at tage visse hensyn til indbyggerne og egne politiske myndigheder. Hvor slemt det bliver på Værnes nu, hvor norske myndigheder har forkastet vores basepolitik er stadig uvist.

Tungmetallerne forsvinder ikke

Krigene som USA, NATO og Norge har ført mod lande som Serbien (tidligere Jugoslavien), Irak og Libyen var bestialske i sig selv. Langtidseffekten, for menneskene som fortsat bor der, er en massiv forurening fra bly, kviksølv og uran. Dette er stoffer som stammer fra normal krigsammunition og fra panserbrydende granater og som mange år efter at kamphandlingerne har ophørt, fører til fødsel af vanskabte børn og et utal af kræfttilfælde.

Der er naturligvis forskel på øvelse og krig. Men også øvelsesammunition efterlader synlige og usynlige spor i natur og kulturlandskab.

Norge falbyder dyrkede som udyrkede områder til NATO

Det er normalt i Europa at militærøvelser bliver afgrænset til militære baseområder og udyrkede områder, som er reserveret til formålet. Men i Norge foregår øvelser på så vel statslig som privat grund. Som det eneste land i NATO har Norge i over 50 år budt allierede velkommen til at øve krig udenfor militære områder, skriver Aftenposten d. 14. oktober. Forsvaret rekvirerer slet og ret de øvelsesområder som de og NATO vil have. Internt i NATO markedsfører Norge sig aktivt som medlemslandet med de mest unikke øvelsesmuligheder, bekræfter tidligere hærchef Robert Mood, i dag præsident i Norges Røde Kors.

Trident Juncture er lagt på det værst tænkelige tidspunkt, i høstmånederne, når jordene er opblødte af regn og frosten endnu ikke har fået fat. Skaderne vil derfor garanteret blive meget større end ellers på kornmarker og anden landbrugsjord, i tillæg til skaderne som bliver påført skovområder, åer og vandløb. Bønder og grundejere er forståeligt nok nervøse.

Den som tør, tier ikke

Det burde miljø- og naturbeskyttelses organisationerne også være. Det er på tide, at de viser konsekvens, uden at skele til, at staten kan straffe organisationer som har «forkert miljøfokus». I forslaget til Finansloven for 2019 varsler regeringen, at den vil reducere tilskuddet til frivillige miljøorganisationer og almennyttige miljøstiftelser til 52 millioner kroner, til trods for at Miljødeministeriets budget som helhed øges betydelig.

Miljøorganisationerne har stadig mulighed for at vise, at de tør udfordre den værste miljøsynder af dem alle: Forsvaret og NATO’s militærmaskine. Hvis de ikke gør det, har de problemer med deres troværdighed.

Artiklen har været bagt i APKs tidsskrift Enhed og kamp 4,2018

Oversat fra
Miljøbevegelse uten krutt
Revolusjon, 22.oktober 2018


Det
te er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK


Udgives af 
APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

KPnet 15. januar 2019


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne