Kommunistisk Politik Digital 5-2018 – Nyhedsbrev uge 9-10


Nr. 5 – 2018
NYHEDER HVOR DER KÆMPES

Vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

Nyhedsbrev Uge 9-10, 2018

 

Støtten til de offentligt ansatte og modstanden mod regeringens brutale lockout-politik må synliggøres
Det er tydeligt for de fleste at arbejdsgiverne/politikerne satser på en storkonflikt og et hurtigt indgreb fra regeringen og folketinget under påskud af, at de offentligt ansatte sætter Danmark i stå!
Af Kommunistisk Politik

 

Lockout Løhde og Løkke – Fuld støtte til de offentligt ansatte!
Tale på Kvindernes internationale kampdag – 8. marts-arrangementet ‘Slut med at være pæne piger’ i Karens Minde Kulturhus
Af Dorte Grenaa

‘Vi rengøringsassistenter er stolte af vores arbejde’
Rengøringsassistent og 3F’er Bitten Christensens tale til ‘Slut med at være pæne piger’ på kvindernes internationale kampdag i Karens Minde Kulturhus, Sydhavnen, København

Ung i reformramt familie
Liva Curdt er ung i en reformramt familie og næstehjælper. Her er hendes tale til arrangementet ‘Slut med at være pæne piger’ på kvindernes internationale kampdag i Karens Minde Kulturhus, Sydhavnen, København

Succesfyldt og velbesøgt 8. marts-debatmøde i Oktober Bogbutik – Odense
Engagementet og talerlysten var stor på 8. marts debatmødet i Odense som havde fokus på konsekvenserne af skiftende regeringers asociale reformer og den modbevægelse som er under udvikling. Angreb som i højeste grad rammer kvinder fortalte repræsentanter fra Næstehjælperne og Jobcentrets Ofre på Fyn

Det gælder ligeløn og social sikring
Udtalelse 8. marts 2018
Af Arbejderpartiet Kommunisterne

Glem ikke den palæstinensiske kvinde!
De tre palæstinensiske kvinder Ayat Mohamed, Amar Mohamed og Rania Tozloks tale til arrangementet ‘Slut med at være pæne piger’ på kvindernes internationale kampdag i Karens Minde Kulturhus, Sydhavnen, København

Ghettoplan eksperimentarium
Regeringens ghettoplan har karakter af at være et helt eksperimentarium for angreb på de fattigste og befolkningen som helhed. Endnu et element slutter sig til rækken – en indtil videre ulovlig samkøring af kommunernes data på børn og deres problemer.

Regeringens plan: ’Ghettoernes’ børnehaver og vuggestuer skal lukkes
Under dække af opgør med ’ghettoer’ vil regeringen tvangsprivatisere den almennyttige boligmasse – men planen er også et frontalangreb der vil kunne betyde lukning af en række daginstitutioner, i de 25 boligområder, der af regeringen er udpeget som ghettoer

Miljølovgivningen flyttes fra Miljøstyrelsen til ministeriet – tæt under Esben Lunde Larsen og mørkelagt for offentligheden
Først blev Miljøministeriet lagt ind under Fødevareministeriet i 2015, som den biting regeringen synes det bør være. Nu sætter VLAK ind med endnu et dolkestød mod miljøet, og lægger hele ministerbetjeningen ind under ministeriets departement.

1918-2018: 100-året for udbruddet af den ‘spanske syge’ i kølvandet på den første imperialistiske verdenskrig
Den “spanske syge” rammer en tredjedel af jordens mennesker og kræver flere end 50 (nogle kilder siger 70) millioner menneskeliv. Det er den alvorligste epidemi som har ramt menneskeheden siden pest-epidemien.
Af Interpres

Vil privatisere den almene boligsektor – med penge stjålet fra lejerne
Regeringens ghetto-plan er et angreb på indvandrere og mennesker på overførselsindkomster i det hele taget, men det er samtidigt en krigserklæring mod den almene boligsektor, som man vil kapre og privatisere. Ovenikøbet skal udgifterne til at gøre det stjæles fra lejernes opsparing.

OK-kamp mod EU’s plan: Udradering af en offentlig sektor og afskaffelse af de kollektive overenskomster
Lærernes OK-forhandling i 2013 blev sat til side med et planlagt regeringsdiktat, og også ved OK18 står det mere og mere klart, at statens forhandlere, der styrer showet, ikke har planer om at give noget som helst – kun tage, og reelt ikke forhandle. Bag dem står EU med en magtfuld plan for en stadig billigere offentlig sektor og en trynet arbejderklasse. OK-kamp er også en kamp mod EU.

Regeringens ghettoudspil skaber parallelsamfund
Regeringens udspil gør sig umage for at bygge op til problemer og modsætninger, ikke at løse problemer i boligområderne. Det bygger på tvang og kontrol, og et vigtigt element er et krav om at max 40 % af familieboligerne i ‘ghetto’områderne må være almene boliger.

Forældrenes kamp for bedre normeringer i institutionerne skal styrkes: Lad os stå sammen
Kravet om bedre normeringer i daginstitutionerne er igen kommet øverst på dagsordenen for børnefamilierne. Det er helt på sin plads i en tid, hvor børnefamiliernes arbejdskraft bliver udbyttet til sidste blodsdråbe af arbejdsmarkedet, og hvor børnene som følge heraf skal tilbringe rigtig mange timer i institution hver dag.
Af Marie Herget på KPnetBlogs


KONGRESDEBAT: FREM MOD APKs 7. KONGRES

 

40-året for stiftelsen af DKP/ML markeres
40-året for DKP/MLs stiftelse i slutningen af 2018 vil blive markeret af APK og er en vigtig anledning til at fokusere på den danske kommunistiske bevægelses historie og erfaringer.
Udtalelse / Arbejderpartiet Kommunisterne APK

Synspunkt

OK2018: Vi vil ha’ kvalitet og ordentlige arbejdsforhold i den offentlige sektor
En offentlig sektor på højde med sine opgaver forudsætter at de ansatte har ordentlige løn og arbejdsforhold, kræver at der er nok hænder til at løse opgaverne med kvalitet og empati. Der er aldrig kommet bedre og mere service ud af, at medarbejderne har skulle løbe hurtigere og længere.

 

Kommunistisk Politik Digital samler hver 14. dag  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et elektronisk nyhedsbrev. Det er gratis.

BESTIL NYHEDSBREV
Send en mail til
kompol@apk2000.dk

Se tidligere numre af Kommunistisk Politik Digital – Nyhedsbrev her

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

 

KPnet 13. marts 2018

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater