Regeringens plan: ’Ghettoernes’ børnehaver og vuggestuer skal lukkes

Under dække af opgør med ’ghettoer’ vil regeringen tvangsprivatisere den almennyttige boligmasse – men planen er også et frontalangreb der vil kunne betyde lukning af en række daginstitutioner, i de 25 boligområder, der af regeringen er udpeget som ghettoer

Regeringen vil ikke alene bulldoze lejerboligerne, de tager børnehaverne med i købet.

I regeringens ghettoplan skal der gås offensivt til værks. Et parallelsamfund, hvor de almindelige love er sat ud af kraft skal gennemføres ved hjælp af en række tvangsmetoder. Økonomisk afstraffelse og krav om at børnene sættes i daginstitutioner er blandt dem. Under dække af opgør med ’ghettoer’ gennemføres der et kæmpe angreb på den almene boligmasse, der skal tvangsprivatiseres – og nu også et frontalangreb på boligområdernes institutioner.

For endnu et element er nu dukket frem fra ghettoplanens rådne dyb. Når et barn fra ’ghettoen’ sendes i daginstitution, må det ikke ske i kvarteret. Kravet er, at der i en institution maksimalt må være 30 procent børn, fra udsatte boligområder. Heller ikke børn fra ’ikke-belastede’ kvarterer skal kunne anvises til institutionen.

En sådan anvisnings’tvang’ mener børne- og socialminister Mai Mercado nemlig ikke man kan byde en dansk familie:

– For at sige det helt ærligt: Det tror jeg ikke, der er nogen danske forældre, der har lyst til, udtaler hun til Information.

Hun vedgår, at det formentlig vil betyde lukning af en række institutioner, der nu ligger i de 25 boligområder, der af regeringen er udpeget som ghettoer, så de kan blive underlagt de nye undtagelseslove.

Men så er det jo bare fordi institutionen ikke er attraktiv nok, forklarer Mai Mercado!

Nye børn vil således kun blive indmeldt, når ikke-belastede forældre specielt ønsker at sætte deres barn i ghettovuggestuen.

– Det vil betyde, at der vil være nogle institutioner, vi ikke kan fylde op. Så bliver der skåret i budgetterne, så forsvinder personalet, og så kan man være nødt til at lukke institutionen. Det er simpelthen et skrækscenarie, siger Eva Munck Immertreu, BUPL.

Der er allerede nu mangel på daginstitutioner, bl.a. i København, og børnetallet er stigende. Lukninger vil gøre problemet endnu større, og presse kommunerne til at bygge nye institutioner i andre områder, mens de bliver tvunget til at nedlægge de fungerende. De allerede overbelastede institutioner vil skulle overtage både de tvangsindmeldte børn fra ’ghettoerne’ og alle dem, hvis institution bliver lukket.

Ghettoplanen er på alle måder uacceptabel – et brutalt angreb på indvandrere, på arbejderkvarterer og på den almene boligsektor.

Se
Ghettoplan kan føre til lukning af børnehaver og vuggestuer
Information 6. marts 2018

Regeringens ghettoplan buldozer og privatiserer den almene boligsektor – med penge stjålet fra lejerne

Regeringen bulldozer fattigkvarterer – Af Oktober Radio Århus

Dette er en artikel fra KPnet. 
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgives af APK Arbejderpartiet Kommunisterne

KPnet 7. marts 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater