Succesfyldt og velbesøgt 8. marts-debatmøde i Oktober Bogbutik – Odense

Engagementet og talerlysten var stor på 8. marts debatmødet i Odense som havde fokus på konsekvenserne af skiftende regeringers asociale reformer og den modbevægelse som er under udvikling. Angreb som i højeste grad rammer kvinder fortalte repræsentanter fra Næsthjælperne og Jobcentrets Ofre på Fyn

Torsdag eftermiddag på kvindernes internationale kampdag blev der i Odense, afholdt et livligt og engageret debatmøde arrangeret af Oktober Bogbutik og Arbejderpartiet Kommunisterne med besøg af bl.a. Næstehjælperne på Fyn og Jobcentrets Ofre i Odense.

Iben Ravn fra Næstehjælperne på Fyn lagde ud med et oplæg om de voldsomme og brutale konsekvenser, som indførelsen af bl.a. kontanthjælpsloftet og stramningen af mulighederne for at kunne få førtidspension i 2013 har haft for mange kontanthjælpsmodtagere og syge mennesker, og hvor der er et stort overtal af kvinder blandt de reformramte. Disse asociale reformer har bragt mange personer og familier ud i fattigdom og social afmagt.
Hun fortalte også om, hvordan og hvorfor Næstehjælperne var opstået for at kunne gå ind og hjælpe de reformramte ofre med alt lige fra juridisk og social hjælp og helt konkret fødevarehjælp og hjælp til at finde boliger.

Derefter var der åben debat, hvor bl.a. to kvinder fra Jobcentrets Ofre i Odense, Kirsten og Dorte kom med mange gode indspark og med rystende fortællinger herunder om deres egne historier bragte bl.a. Odense kommunes kyniske udnyttelse af reformerne frem i lyset. Hvordan kommunen trods lægeerklæringer om kronisk sygdom alligevel har holdt folk på kontanthjælp og kørt dem gennem det ene forløb efter det andet, frem for at tildele førtidspension.

Men i den meget engagerede og livlige debat gik der også den røde tråd igennem, at det kan nytte at kæmpe, selv om det nogle gange kan synes håbløst, hvis blot man får støtte og hjælp fra andre. Det har jo også vist sig, at der på trods er vokset en landsdækkende protestbevægelse frem blandt de reformramte, Jobcentrets Ofre, og at man med støtte fra andre bl.a. Næstehjælperne, har formået at kæmpe nogle sejre igennem.

Sammenhold modstand og protester fremover er desværre en nødvendighed blev det understreget på mødet og der var også erkendelse af  at overenskomst kamp og lockout af op imod en halv million offentligt ansattes overenskomstkamp  vil tage opmærksomheden i den nærmeste fremtid og har behov for støtte og synlighed hvis der kommer storkonflikt. Med en fælles afstandtagen fra magtmisbruget med varslingen af masse lockouten af 440.000 offentligt ansatte.

Mødet i Oktober Bogbutik sluttede med, at alle deltagerne dannede og indgik i en messenger-protest gruppe,”Protestgruppen Odense 18″.  For fremover at kunne fortsætte og styrke sit samarbejde, herunder også umiddelbart med henblik på overenskomstkampen og 1. maj.

Oktober Bogbutik og Arbejderpartiet Kommunisterne inviterede også til OK 2018 Debatmøde den efterfølende onsdag den 14. marts kl. 18:30 i Oktober Bogbutik.
Temaet er her:
Debat Nok er NOk: Solidaritet med off. ansatte! – Lockout Løhde og Løkke!
Solidaritet hvordan?

Læs også: 
Dorte Grenaa, APK- Tale i Karens Minde Kulturhus, Kbh.:
Lockout Løhde og Løkke – Fuld støtte til de offentligt ansatte! Dorte Grenaas tale 8. marts 2018


Dette er en artikel fra KPnet. 
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgives af APK Arbejderpartiet Kommunisterne

KPnet 9. marts 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater