Miljølovgivningen flyttes fra Miljøstyrelsen til ministeriet – tæt under Esben Lunde Larsen og mørkelagt for offentligheden

Først blev Miljøministeriet lagt ind under Fødevareministeriet i 2015, som den biting regeringen synes det bør være. Nu sætter VLAK ind med endnu et dolkestød mod miljøet, og lægger hele ministerbetjeningen ind under ministeriets departement. Dette er ikke bare en teknisk detalje, men et greb der både adskiller ekspertviden fra lovgivningen og mørklægger miljøområdet, der tidligere som det eneste har været holdt udenfor den nye offentlighedslov.
 Miljøpolitikken skal styres udenom faglige eksperter og mørkelagt for folkelig indsigt

I praksis betyder det flere ting. Alt hvad der har med forberedelse af ny lovgivning flyttes fra det faglige ekspertområde til at ligge tæt på ministeren. Miljøstyrelsen beskæres med 150 medarbejdere, der overflyttes til ministeriet.

Dette er samtidigt et rask snuptag der flytter miljølovgivningen udenfor offentlighedens rækkevidde. Som det eneste politiske område har miljøet fungeret efter den gamle offentlighedslov, pga Danmarks tilslutning til Århus-konventionen (1), der kræver åbenhed omkring miljøet. Dette har naturligvis været en torn i øjet på en regering, der først og fremmest laver miljøpolitik for svinebaronerne, og helst uden indblanding.

Når arbejdet med lovgivningen bliver lagt direkte ind under ministerens departement, regner regeringen med, at dette nu vil høre under den ny offentlighedslov, og dermed være mørkelagt for offentligheden. Fremover vil der ikke længere være tale om ‘en udveksling mellem to myndigheder’, der medfører et krav om åbenhed, forklarer offentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen til Information.
Den ret til indsigt om vores miljø som Århuskonventionen bygger på, sættes således til side af regeringen.

Samtidig med at betjeningen af ministeren bliver fjernet fra fagfolk til DJØF’ere, sørger regeringen for endnu en adskillelse mellem faglighed og miljøbeslutninger. De flytter den tilbageblevne del af Miljøstyrelsen til Odense, så denne adskillelsen også bliver markeret helt fysisk. Som ved de andre udflytninger af statslige arbejdspladser og regeringens disruption-split alt op i atomer-politik er det kun en mindre gruppe af de ansatte der flytter med til det nye sted. Samtidig med at opgaverne omdefineres, skiftes en stor del af erfaringen ud med helt nyansatte, som står uden erfaring på området og som regeringen bedre kan sortere i og præge politisk.

Det er tydeligt at miljøområdet styres ud fra industrilandbrugets interesser, hvor miljøhensyn regnes på listen over omkostninger og unødvendigt fradrag i profit, og dette udgangspunkt vil være styrende i gruppen omkring ministeren, hvor dette i højere grad kunne møde modstand i gruppen med faglig viden.

Og folk forlader også Miljøstyrelsen af politiske grunde.
“Jeg kunne ikke længere stå på mål for den måde fagligheden er blevet sat under pres på”, udtaler en af dem til Information.

1) Århuskonventionen er en aftale mellem 47 lande, der kræver offentlighed om miljøområdet

Læs også

Udflytning: VLAK i krig med den offentlige sektor
KPnet 20. februar 2018

Verdens mindst korrupte land: Løkke og kvotekongerne
KPnet 30. januar 2018

Esben Lunde Larsen giver nye gaver til svinebaronerne: EU-tilskud på 270 millioner
KPnet 24. oktober 2017

Hvem bestemmer i ministeriet?
KPnet 21. august 2017

Gyllegate: Landbrugspakke på falsk grundlag
KPnet 7. april 2016

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

 

KPnet 5. marts 2017

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater