Regeringens ghettoudspil: Skaber parallelsamfund, øger fattigdommen og tvinger lejeboligsektoren til privatisering

Regeringens udspil gør sig umage for at bygge op til problemer og modsætninger, ikke at løse problemer i boligområderne. Det bygger på tvang og kontrol, og et vigtigt element er et krav om at max 40 % af familieboligerne i ‘ghetto’områderne må være almene boliger.

Nedrivning af boligblokke i Gellerup ved Århus – hvorefter der bygges private boliger

Regeringen fremlægger i dag sit ghettoudspil. Det vil være en plan for bevidst at skabe parallelsamfund, hvor andre regler skal gælde end i det øvrige samfund. Forslaget udgør samtidig en trussel mod hele lejerboligsektoren, hvor boligområder trues med ekspropriation, hvis de ikke ‘løser problemerne’ og privatiserer en stor del af boligmassen indenfor fastsat tid.

– En parallel lovgivning skal gælde med en helt særlig straffelov og særlige regler på det sociale område.

– Børnene skal sættes under særlig kontrol med regler som stopprøver allerede i 0 klasse og det skal være tvunget for småbørn at gå i daginstitution fra de er 1 år. Ellers falder den økonomiske straf: Stop for børneydelser.

– Kommunernes ret til at samkøre registre skal undtages den almene lovgivning.

– Der sættes ind med en straffende og planmæssig fattiggørelse.

Alle der modtager kontanthjælp eller uddannelsesydelse vil, hvis de flytter til områder med betegnelsen ’ghetto’ miste penge. Flytter man som kontanthjælpsmodtager til ‘ghettoen’ hedder det fremover integrationsydelse.

Som om der var et frit valg. Når mennesker på sociale ydelser samles i netop disse boligområder skyldes det jo ikke mindst, at der ikke er andre tilgængelige steder at bo. Der er i høj grad mangel på lejeboliger, og især de billige og gode af slagsen.

Regeringen interesserer sig tydeligvis ikke for indsatser hvor ’ghettoerne’ løftes op og bliver mere menneskevenlige og med færre problemer. Det afslørede sig, da regeringen tidligere på året omtalte antallet af såkaldte ghettoer i forbindelse med deres kommende plan. De opgjorde antallet til 22, men havde de brugt de nyeste tal, som opgøres af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet havde kun halvdelen stadig være på listen. Hvordan de 50 % har arbejdet sig ud af listen var åbenbart ikke interessant.

Majbritt Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening skriver på facebook:

“Først og fremmest har kriminaliteten været for nedadgående i områderne i de sidste år. Opskriften på det har været stærke ungdomsklubber, godt bolig socialt arbejde og fokus på job og uddannelse til beboerne”.

Privatisering – væk med almene lejeboliger

Udspillet er også et privatiseringsangreb på almene boliger. Staten får ret til at ekspropriere det de udpeger som ghettoer, og nedrive eller sælge dem, så ejerboliger kommer til at dominere endnu mere. Kun 40 % af familieboliger i området må være almene boliger. De øvrige 60 % skal enten overgå til ældre- eller ungdomsboliger. Resten skal være private.

Foreligger der ikke en plan for dette, kan staten gå ind og ekspropriere og gennemtrumfe en privatiseringsplan.

Ifølge forslaget skal staten kunne overtage boligområder på disse betingelser:

* Boligselskaber bag områder, der fire år i træk står på regeringens ghettoliste, skal komme med en plan for “betragteligt” at mindske problemer med parallelsamfund.

* Hvis planen ikke overbeviser ministeriet, skal det være muligt at pålægge boligselskabet at opløse eller afvikle det pågældende boligområde.

* Rent teknisk sker opløsningen ved, at ministeriet eksproprierer ejendommene. Det vil sige, at staten beslaglægger grundene fra

Herefter kan staten kræve nedrivning, salg til private eller nyt privat byggeri!

Regeringen afholdt sit pressemøde om ghettopakken i Mjølnerparken, et af boligområderne på ‘ghettolisten’. Her blev regeringen mødt med protester, og beboerne afholdt efterfølgende deres eget pressemøde.

Læs også

Lighed for loven
Poul Andersen påKPnetBlogs 1. marts 2018

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

 

KPnet 1. marts 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater