Støtten til de offentligt ansatte og modstanden mod regeringens brutale lockout-politik må synliggøres

Af Kommunistisk Politik

De offentligt ansatte har varslet begrænsede strejker i forlængelse af deres krav til OK2018 – og arbejdsgiverne (det vil sige politikerne i stat og kommuner) har svaret med et massivt overkill: Lockoutvarsel mod mere end halvdelen af de ansatte i den offentlige sektor.

Det er tydeligt for de fleste at arbejdsgiverne/politikerne satser på en storkonflikt og et hurtigt indgreb fra regeringen og folketinget under påskud af, at de offentligt ansatte sætter Danmark i stå!

De er luret af. En opinionsundersøgelse i Magisterbladet for viser, at et stprt flertal i den danske befolkning bakker op om de offentligt ansatte og vil se, at Løkke og Løhde bøjer sig, trækker lockouten tilbage og går i reelle forhandlinger og lander en overenskomst. Danskerne har en klar fornemmelse, at det er regeringen og folketingsflertallet, der vil konflikten – og at et af deres mål er en generel forringelse af den offentlige sektor til EU-standarder.

Hele 63 pct. af de 1.059 adspurgte danskere svarer, at de efter strejke- og lockoutvarslerne har ‘mest sympati’ for lønmodtagerne. Kun 9 pct. af danskerne har mest sympati for arbejdsgiverne i staten, regionerne og kommunerne. 22 pct. har ikke sympati for nogen af parterne, mens 6 pct. siger ved ikke.

Se
Måling: Danskerne bakker massivt op om offentligt ansatte

Denne sympati skal konsolideres, styrkes og synliggøres.

Arbejdsgiverne/politikerne fremturer alligevel og prøver at true og skræmme de offentligt ansatte til overgivelse.

Hvad skal vores modsvar være?

Det er at holde fast i kravene. Nok er nok! Være med til lokalt at få en landsdækkende solidaritets- og støttebevægelse op at stå at synliggøre modstanden og sætte aktiviteter i gang.

Det er at gøre strejkerne effektive, at blokere strejkebrydere, at rejse politiske krav mod regeringen og dens politik og mod et kommende lovindgreb.

Det er at gøre bevægelsen politisk – med det mål at bremse de nyliberale angreb ikke bare mod de offentlig ansatte, men mod den offentlige sektor.

Muligheden for at fagtoppen kapitulerer findes også. I det tilfælde må der gennemføres en omfattende Stem Nej-kampagne.

Vi skal ikke regne med at vi har masser af tid. Lovindgreb og/eller forræderi kan komme hurtigt. Det er derfor nu vi skal handle, mobilisere og organisere til kamp og til støtte for dem, der direkte kommer til at stå i konflikt.

En umiddelbar opgave er at opfordre til udtalelser på generalforsamlinger, klub og tillidsmandsmøder og i bevægelserne!

Det er en vigtig opgave lige nu alle steder – at få synliggjort opbakningen, solidariteten og kampviljen.

Som denne fra chaufførerne i Stilling

Her følger nogle centrale OK-datoer og for  tillidsrepræsentantmøder:

20.marts er Nørrebrohallen i København rammen om et møde for tillidsrepræsentanter fra blandt andet København og Frederiksberg

22. marts vil flere tusinde tillidsfolk fra både stat, regioner og kommuner samles til landsdækkende stormøde i Fredericia – der vil forberede konflikten, hvis ikke et forlig er indgået eller på vej

Hvis konflikten kommer:

4. april markeres starten på fagforeningernes varslede strejke med demonstrationer

10. april planlægges demonstrationer hvor arbejdsgivernes lockout starter.

Gå med og støt de offentligt ansattes kamp sammen med APK

14.marts kl. 18.30 – 20.00
Offentligt møde i Oktober Bogbutik Odense
Solidaritet med de offentligt ansatte! – Lockout Løhde og Løkke!

16. marts 16-18
Offentligt møde i Oktober Bogcafe Århus
OK kamp – Social kamp – Kvindekamp

Se også

Støt de offentligt ansattes krav om ordentlige løn- og arbejdsforhold – Gør strejke og kampskridt effektive!
Af Arbejderpartiet Kommunisterne

Lockout Løhde og Løkke – Fuld støtte til de offentligt ansatte!
Dorte Grenaas 8. marts-tale

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

 

KPnet 10. marts 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater