Kommunistisk Politik Digital 1 – 2022 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 1 – 2022NYHEDER HVOR DER KÆMPES

Uge 52/2021 – 1/2022

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

De der kæmper har alt at vinde
Skal man kort gøre status over 2021, har det været endnu et år hvor de rigeste i ly af coronakrisen er blevet rigere, og de fattige er blevet flere. Vi har set den ene faglige rettighed efter den anden trådt ned af regeringen i trepartssamarbejdet med fagtoppen og direktørerne. Samtidig er der blevet taget lån for mange milliarder, der er blevet foræret til kapitalen. Til gengæld er der sparet på fattige, børn og arbejdsløse.
Nytårshilsen fra Arbejderpartiet Kommunisterne

Nye fagforeninger – eller fagopposition? Online møde onsdag d. 12. januar kl. 16.30 eller fra Oktober Bogbutik, København
Hvilke skridt skal vi tage i den faglige kamp – hvad er vejen frem? De nuværende fagforeninger er styret fra toppen til klassesamarbejde og accept af tingenes tilstand. APK mener, at der er et kæmpe behov for at skabe en organiseret fagopposition. Hvordan kan vi styrke kampen og udvikle en kæmpende organisering på tværs af fag? Alle interesserede er velkomne til mødet, hvor der vil være oplæg fra Thomas Sørensen, Karna Larsen og Vibeke Kline Lange Frost.

FRA APK’s KONGRESBERETNING

Illusioner om Kina og Rusland som fredelig imperialisme er farlige spor
Både Rusland og Kina er i dag kapitalistiske lande, der agerer som imperialistiske magter i verden. At sætte sin lid til dem som en modvægt til den amerikanske imperialisme – eller deres system som en vej arbejderklassen bør stræbe efter –  er en farlig vej. Hverken det russiske eller det kinesiske styre er progressivt eller fredsskabende. Men illusioner spredes om netop dette. Det føres i Magasinet Arbejderen, udgivet af “Kommunistisk Parti” ud i sin yderste konsekvens. Her hyldes det kinesiske samfund, et land med en 100% kapitalistisk økonomi, for at have “udviklet socialismen kreativt” og Kina for at være en faktor der arbejder for global fred.

USA er fortsat verdens farligste imperialistmagt
Modsætningerne mellem de imperialistiske stormagter USA, EU, Kina og Rusland skærpes, men trods svækkelse er USA stadig verdens stærkeste og farligste supermagt, der kæmper med næb og kløer for at bevare sin position. Forholdet mellem NATO og EU er på den ene side præget af en arbejdsdeling og udvidede samarbejdsaftaler – og på den anden side har EU selv stormagtsambitioner, både økonomisk og militært.

Rivaliseringen mellem de imperialistiske magter skærpes – krigsfaren øges
Den økonomiske konkurrencekamp, der ligger indbygget i imperialismen skærpes, og modsætninger og konfrontation mellem de imperialistiske magter kommer dagligt til udtryk. Dette kan føre til en ekstremt akut tilspidset situation, inklusive risikoen for en ny verdenskrig.

FÆLLES SAG PÅ TVÆR AF FAG

Nedsmeltning af akutmodtagelsen på superhospital i Herning
I årets nytårstale udskød Mette Frederiksen sin lovede sundhedsreform, igen. Igennem flere år har hun talt for en reform der skulle løse alt fra lægemangel til nærhed i sundhedsvæsnet. Stort set alle problemer er placeret i luftkasteler om en god løsning en gang i en fjern fremtid. I virkeligheden går det stik modsat, med mere centralisering og personaleflugt fra sundhedsvæsnet. Enkelte steder står det så grelt til at arbejdstilsynet flere gange har givet et strakspåbud til akutmodtagelser, men selv det bliver bare brugt til at fortsætte centraliseringen.

NEJ TAK Brostrøm!
Søren Brostrøm går regeringens ærinde i debatten om det pressede og blødende sundhedsvæsen og sygeplejerskeflugten: Løsningen er ikke penge og flere hænder! siger han. Sygeplejerskers korte svar: NEJ TAK Brostrøm!

FRA KLASSEKAMPEN I ØVRIGT

Nye blålys fra regeringen
Hvorfor holde hånden under regeringen, der i bund og grund fører borgerlig politik? Spørgsmålet er igen aktuelt efter Mette Frederiksens nytårstale og den 2022-politik hun lagde linjer ud for. Bl.a. endnu et blålys i form af løfter om afbureaukratisering.

Nytårstale: ‘Grønne skatter’ skal finansiere støtte til sort industri
Hvem skal betale for regeringens og industriens luftkasteller om grønne brændstoffer? Det var et af de punkter som Statsministeren berørte i nytårstalen. Budskabet var klart: Der skal være større ‘Grønne afgifter’, og pengene skal gå til industrien, så der kan udvikles nye såkaldt klimaneutrale brændstoffer til flybranchen. Det bliver dyrt for befolkningen, og det vil ikke hjælpe klimaet. Støttepartiet Enhedslisten står, trods deres grønne løfter gang på gang bag regeringens og EU’s planer for markedsgørelse og profithensyn i klimaspørgsmålet.

Universitetsstuderende kalder til studenteroprør år 2022
Karakterræs, tidspres og nedskæringer. Livet for de studerende styres af den siddende regering i samme ånd som arbejdsforholdene for de ansatte i den offentlige sektor – skrabet, beskåret og bestemt af EU-diktater. Også blandt de studerende er et nyt oprør på vej, ikke mindst mod regeringens og støttepartiernes plan ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark”. Endnu en nedskæringsplan, der bakkes op af Dansk Folkeparti, Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative, Nye Borgerlige, Alternativet og Kristendemokraterne.

Finanskapitalen sætter den globale politiske dagsorden
Under imperialismen har det kapitalistiske samfund udviklet sig til en situation med ekstrem koncentration af kapital. Aktuelt ser vi hvordan finanskapitaler som BlackRock ejer en helt dominerende del af den vestlige verdens store virksomheder – og samtidig lægger den politiske linje for kapitalismens overlevelsesstrategier, love og krisepolitik i statsapparater og globale institutioner.

FRA DEN INTERNATIONALE KLASSEKAMP

EU’s dunkle historie
Fra nytår har Frankrig overtaget formandskabet i EU, bl.a. med den klare ambition om at tage et nyt stort skridt i retning af opbygningen af en fælles EU-hær. Macron skar det helt ud i pap da han forklarede ambitionerne: “Hvis jeg skal sammenfatte dette formandskabs mål fra 1. januar til 30. juni 2022 i én sætning, vil jeg sige, at vi skal gå fra at være et Europa, hvor vi samarbejder inden for vores egne grænser, til et magtfuldt Europa i verden, som er fuldt suverænt og frit stillet til at træffe sine egne valg og bestemme over sin egen skæbne.”

Mafia, økonomi og politisk magt i Italien
Mafia økonomien er i dag med globaliseringen sammenvævet med finanskapitalen og hele det kapitalistiske økonomiske og politiske system. Her får du et unikt indblik i hvordan den opererer i dag og har tilpasset sig historisk og langt ud over Italiens grænser. Mafiaen forfølger det samme grundlæggende mål som de kapitalistiske monopoler: at opnå maksimal profit ved hjælp af enhver teknik og alle midler, lovlige eller ej.

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk

Se tidligere numre af Kommunistisk Politik Digital


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater