Nytårstale: ‘Grønne skatter’ skal finansiere støtte til sort industri

Hvem skal betale for regeringens og industriens luftkasteller om grønne brændstoffer? Det var et af de punkter som Statsministeren berørte i nytårstalen. Budskabet var klart: Der skal være større ‘Grønne afgifter’, og pengene skal gå til industrien, så der kan udvikles nye såkaldt klimaneutrale brændstoffer til flybranchen. Det bliver dyrt for befolkningen, og det vil ikke hjælpe klimaet. Støttepartiet Enhedslisten står, trods deres grønne løfter gang på gang bag regeringens og EU’s planer for markedsgørelse og profithensyn i klimaspørgsmålet.


Regeringen har længe varmet op til en grøn skattereform, der skal sætte en ekstra pris på brug af fossile brændstoffer. Der findes allerede en kuldioxidafgift på mineralolieprodukter, og på kul og gas, samt elektricitet. Der er dog en masse undtagelser og kvotehandel med varm luft, der gør at de største udledere reelt aldrig betaler – monopolerne kan sende omkostningerne videre. Dertil har EU indført en særlig skat på plastikposer. Nu er planen at alle disse afgifter skal vokse.

I statsministerens Nytårstale lovede hun som det allerførste at:

Det politiske flertal, der lige nu er i Danmark. Vi svigter ikke. Vi gør det, der skal til. Det er vores løfte. Det er mit løfte. I år vil vi træffe beslutning om en ny og ambitiøs afgift på CO2. Den skal sikre, at de virksomheder, der belaster klimaet, selv betaler for deres udledning.

Mange er allerede i gang med at omstille sig. For andre vil det tage længere tid. Men udgangspunktet er enkelt. Det danske princip om, at de bredeste skuldre skal bære mest. Det skal også gælde i den grønne omstilling: Hvis du udleder CO2 – så skal du betale.”

Det er bare ikke hele sandheden. I praksis handler det ikke om at forureneren skal betale, som statsministeren siger i nytårstalen, men om at arbejderklassen og almindelige forbrugere skal betale ekstra skat, som gives i støtte og billige lån til industrien. Den industri der skal støttes er ”grøn” naturgas, og ikke mindst ambitionen om at udvikle CO2 neutralt flybrændstof.

Selvom det ikke blev sagt i talen, handler begge dele om at staten vil investere gigantiske summer på vindmølleparker, der skal sende strøm til et enormt kemisk industrikompleks til havs, de meget omtalte energiøer. Det omtales som et grønt gennembrud på verdensplan, hvis det lykkes.

Flybrændstof er i princippet en højkvalitet diesel. Men fordi klimakrisen allerede er her, betyder det ikke noget for klimaet om der kan produceres CO2 neutralt. De stigende temperaturer kan igen i år aflæses som rekordvarmt nytår, selv på Grønland har man oplevet tocifrede plusgrader midt om vinteren. Det skyldes den CO2 der findes i ophobet i atmosfæren allerede. CO2 neutralt betyder, at man ikke vil fjerne eller bremse mængden af CO2, men fastholde den og i stedet blot forsøge at genbruge den.

Selve anlægsfasen af de gigantiske anlæg regnes naturligvis ikke med, og det er derfor at de anlæg reelt ikke engang bliver CO2 neutrale i hele deres levetid, bl.a. fordi de opføres ved hjælp af maskiner der kører på almindelig fossil diesel.

Enhedslisten har været med hele vejen

Allerede før valget for to et halvt år siden, i juni 2019, var der tale om energiøer og den energikrævende og komplekse vej fra CO2 fangst til grøn naturgas og diesel.

CCS (Carbon Capture and Storage) er et helt centralt begreb i fortællingen om energiøer, og var også med i valgkampen, ligesom det hele tiden været en del af regeringsgrundlaget, og deres forståelsespapir med støttepartierne.

Gasdelen af projektet er helt centralt i EU’s “klimaneutrale strategi”. I korthed går det ud på at alle naturgasinstallationer i EU skal køres videre og udbygges. Den fossile gas, der skal pumpes ind i rørene skal blot erstattes med den nye og klimaneutrale.

Derfor sker det store svigt ikke nu da disse projektor ser ud til at bliver vedtaget, men det skete da topstyrede grønne organisationer og Enhedslisten før valget i 2019 påstod at EU og Mette Frederiksen ville gøre en forskel for klimaet, og nu efter to et halvt år uden reel klimahandling fra regeringen, mærker de grønne organisationer utilfredsheden ulme fra deres græsrødder.

Enhedslistens har i praksis gennem den ene aftale efter den anden med regeringen demonstreret, hvordan deres Grønne delprogram, som de har samlet stemmer på fra klimamobiliserede unge overhovedet ikke er blevet fulgt i praksis.

Når det kommer til energiøerne, så har det hele tiden stået klart at de vil omfatte gigantiske stål- og betonkonstruktioner og en masse transport til lands og til vands. Det vil også omfatte rensnings- og afsaltningsanlæg, brintproduktion med elektrolyse, CO2 fangst fra fabriksanlæg eller atmosfæren, et anlæg til at kombinere brint og CO2 til syntetisk metan. . Dertil rørføring til land og masse andet udstyr. Det hele opført med billig udenlandsk arbejdskraft.

Investeringerne vil antageligt tage over et århundrede at afdrage, mens teknologien i løbet af få årtier, forhåbentlig, vil være forældet. Simpelthen fordi alt andet end raketter vil drives af el. Enhedslistens grønne politik står afsløret som rent hykleri.

På netavisen Solidaritet har gruppen Græsrodsnetværket opregnet en række områder, hvor Enhedslisten handlinger står helt i modstrid med deres program og valgløfter, ved gang på gang at indgå i forlig, der alle har bygget på en politik for EU’s markedsgørelse og hensynet til industrien.

Men græsrodsnetværket kritik glimrer også selv ved netop ikke at angribe EU-medlemskabet. Dette medlemskab betyder, at det overhovedet ikke muligt at vedtage en lovgivning i Danmark på transport- og energiområdet der ikke indeholder et krav om udlicitering, markedsgørelse og samtidig overholder EU’s militærstrategiske målsætninger.

Til næste valg vil Enhedslisten fortsætte dobbeltspillet med at slå sig op som partiet med en grøn politik på papiret, mens de igen støtter op om den socialdemokratiske regering, og hele den rådne politik der bliver ført.

Et skridt tættere på at ødelægge vores jordklode

Den eneste løsning på at holde ambitionen om at begrænse temperatur stigninger til under 1,5 grader og dermed bremse klimakrisen, er at stoppe med at brænde ting af. Det betyder udfase brugen af fossile brændsler, så hurtigt som muligt og gå over til fuldt ud vedvarende energikilder og fuldt ud elektrificeret transport. Teknologien er på vej, også til flytransport, skibe og lastbiler og stort set alt andet. Derfor er den CO2 neutrale retning, som dansk industri, fagtoppen og deres pensionsfonde, regeringen og dens støttepartier og forligspartnere står bag, en dyr blindgyde både for klimaet og for kommende generationer. Og det er dig og alle andre almindelige skatteydere der er udset til at betale.

Dermed bliver grøn skat og udbygning af CO2 afgifter blot igen et skridt tættere på at ødelægge vores jordklode. Som motorveje og andre gigantiske anlægsprojektor, som f.eks. Kattegatforbindelsen, som regeringen også håber på at få presset igennem. En yderst vigtig erfaring for klimabevægelsens græsrødder for at kunne styrke klimakampen, så er det at opgive de parlamentariske illusioner til Enhedslisten og EU.

Link
Enhedslistens folketingsgruppe bryder med partiets grønne delprogram
Solidaritet 29. december 2021

Læs også afsnittet i APK’s kongresberetning om klimakampen

APKs 9. kongres: Kampen for at stoppe klimaforandringer er en kamp mod imperialismen


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater