Nye blålys fra regeringen

Hvorfor holde hånden under regeringen, der i bund og grund fører borgerlig politik? Spørgsmålet er igen aktuelt efter Mette Frederiksens nytårstale og den 2022-politik hun lagde linjer ud for. Bl.a. endnu et blålys i form af løfter om afbureaukratisering.

Væk med bureaukrati og kontrol, var et af statsministerens slogans i nytårstalen. Dette har været et krav fra de ansatte i årtier og et løfte fra skiftende regeringer når et nyt år eller et nyt valg stod for døren, et løfte der aldrig er blevet holdt. Kontrol og absurd registrering er fulgt med udviklingen af en offentlig sektor der efter EU’s diktat køres som et privat firma, klar til at blive udliciteret. Her skal alt måles, beskrives og takseres. Til stor skade for fornuft og kvalitet i arbejdet. Men selv hvis bureaukratiet, helt usandsynligt virkeligt blev fjernet vil det aldrig kunne opveje årtiers nedskæringer på antallet af de offentligt ansatte og deres arbejdsforhold.

Den gamle traver blev igen trukket ud af stalden af Mette Frederiksen i årets nytårstale. Hun er desperat for at vinde en form for velvilje og popularitet og på samme tid undlade at tilføre de nødvendige ressourcer til den offentlige sundheds- og plejesektor. Nu skulle der gives nye tomme løfter og lefles for de offentligt ansatte med omtale af ”jeres gode hoveder og varme hjerter”. Helt uden at tilføre noget reelt.

Enhedslisten klappede af dette tomme løfte:

– Alt for mange af de dygtige ansatte i vores velfærd oplever hver dag, at meningsløst bureaukrati spænder ben for deres vigtige arbejde. Helt rigtigt af Mette Frederiksen at tage livtag med bureaukratiet i det offentlige. Det må bare aldrig ende som en spareøvelse, tweetede politisk ordfører Mai Villadsen.

Men hele regeringens politik består jo netop af én stor spareøvelse, som gennemføres under Enhedslistens skærmende vinger. Mens de fremstiller sig selv som de offentligt ansattes talsparti forsøger de at få regeringens afledningsmanøvrer til at glide ned. Som vi senest så det med rosen til ”Vinterpakken”, der intet løste, men blev fremstillet som et kæmpe skridt og en sejr for sygeplejerskerne. Og hvor var Enhedslisten f.eks., da regeringen greb ind i sygeplejerskernes strejke? Her var kun tavshed, ingen opbakning til fortsat kamp.

Og hvordan har Enhedslisten forestillet sig, at regeringens eneste tilførsel til plejesektoren, 37 timers tvangsudskrivning af indvandrerkvinder på kontanthjælp til at lappe de blødende huller, skal fungere? Kvinderne står helt uden forudsætninger for at varetage et job her uden først at gennemgå en uddannelse. At gøre SOSU-jobbet tåleligt og vende flugten fra hjælpere og assistenter kommer slet ikke på tale i regeringens plan. Som den heller ikke gør det på sundhedsområdet. Men også dette sluger Enhedslisten for at opnå nogle smuler, mens de pipper en smule kritik for at holde på opbakningen.

Hvorfor pukke på Enhedslisten, er der nogen der spørger. Er de ikke bedre end ingenting at have siddende i Folketinget? Men faktisk har Enhedslisten først og fremmest den funktion at skabe illusioner til regeringen, ikke mindst nu, hvor klassekampen er skærpet og bægeret er løbet fuldt for de offentligt ansatte i titusindvis og regeringen står blottet som de store virksomheders regering. Regeringen og Enhedslisten fungerer som et makkerpar, hvor EL hjælper regeringens reaktionære politik igennem ved at rødstemple dem som regering.

En regering der nedlægger en strejke, selvom den følger ’den danske model’, der annoncerer nye nedskæringer på uddannelserne, der koldt og kynisk ser sundheds- og plejesektoren forbløde, der ingen planer har om at forbedre de fattiges forhold, hvis klimapolitik består af tilskud til de store virksomheds klimainvesteringer, der støtter USA’s og NATO’s krigspolitik og underlæggelsen under EU og EU’s sparediktater osv. En sådan arbejderfjendsk og borgerlig regering, der er trængt og kæmper for overlevelse ved næste valg bør ikke holdes hånden under. At gøre det er kun at lave benspænd og afledning af den fælles kamp for bedre forhold og en stærk bevægelse for forandring.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne