Kommunistisk Politik Digital 3 – 2020 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 3 – 2020

NYHEDER HVOR DER KÆMPES

 Uge 5-6, 2020

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

Se også udvalgte artikler til print her

OVERENSKOMST 2020

NEJ til det rådne forlig! Forhandlerne har ikke leveret resultater
Bag lukkede døre har fagtop og industri skrevet overenskomst for 230.000 arbejdere i industrien. En overenskomst der samtidig sætter rammen for resten af de privatansatte, og for de offentligt ansattes overenskomster i 2021. Arbejdernes krav har hele tiden været klare: Arbejdstiden ned, lønnen op og markant højere mindsteløn.
Overenskomsten giver ingen af delene.
Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

NEJ til fagtoppens rådne forlig!
Forhandlerne af industriens overenskomst har ikke leveret varen. Resultatet blev et råddent forlig – både for industrien og for de øvrige grupper at forhandle videre på.

Nej til nedslidning: 30 timers arbejdsuge og ret til pension for alle fra 65 år!
Nedslidningen vokser, mens pensionsalderen stiger og stiger og arbejdsgiverne kræver øget fleksibilitet. Kravet om nedsat arbejdstid til 6 timer om dagen er et effektivt modsvar til den tiltagende nedslidning og opskruede tempo. Og kravet til pensionsalderen må være: 65 år – for alle.
Denne et år gamle udtalelse fra APK er også aktuel her under OK20
Arbejderpartiet Kommunisterne: PENSIONSALDEREN SKAL NED FOR ALLE – 30 TIMERS ARBEJDSUGE!

Højere løn og mindstelønnen op for alle – et af hovedkravene ved OK20
Store dele af de arbejdere der står midt i OK-kampen får helt uacceptabelt lave lønninger. Derfor er et af de centrale krav til OK20 et markant ryk opad på mindstelønnen. Den lave løn florerer på en lang række områder som den normale løn, ikke mindst for kvinder. Og bruges desuden som et middel til løndumping på arbejdspladser med udenlandsk arbejdskraft. Hvor en stor del af den gængse løn består af tillæg, bliver udenlandske arbejdere spist af med mindstelønnen, eller endnu mindre. Kravet om en markant højere mindsteløn er et krav der samler på tværs af fag og brancher, nationalitet og køn.

OK20: Kun et kampklart fællesskab kan sikre et godt resultat

Overenskomstresultatet sidste gang var elendigt. Denne gang forventes der ikke bare et langt bedre resultat. Nu skal der ske en forandring. Nu skal arbejderklassens centrale krav indfries

 

Solidaritet mellem offentligt og privat ansatte – tegnefilm fra “Bak Op om de offentligt ansatte”
I 2018 stod offentligt ansatte skulder ved skulder og fik opbakning fra privat ansatte der aktionerede til støtte for overenskomstkravene. Facebook gruppen Bak op om de offentligt ansatte har produceret denne tegnefilm. OK20 for de privat ansatte er fløjtet i gang. BAK OP så ingen efterlades på perronen.

Kvindekampen er en del af OK20
Kvinder bliver ramt hårdest af nedskæringer i offentlig service, jobtab i industrien, voksende ulighed, osv. Selv i verdens rigeste lande er det slående at der stadig findes en grundlæggende fejl i samfundsmekanismen der ikke blot gør den rige elite rigere, men samtidig opretholder kvindeundertrykkelse i praksis. Derfor er højere mindsteløn og en nedsættelse af arbejdstiden også centrale krav for kvindekampen. Vigtigst af alt er at kæmpe for en generel nedsættelse af arbejdstiden til en 30 timers uge, med en 6 timers arbejdsdag. Det vil give børn deres forældre tilbage.

KOMMENTAR

Korruption, zionisme og overenskomstkamp – Af Karsten Jonassen
Karsten Jonassen spidder i sit månedlige indlæg på KPnet dagens begivenheder. Fra Jyllandspostens tåbelige satire, over korruptionen i dansk politik til Israels og USA’s zionistiske apartheidplan. Om overenskomstkampen slutter han af med at skrive: Vi kan kun banke tilbage gennem sammenhold, sammenhold, sammenhold. En konsekvent og effektiv OK-kampagne med aktioner, møder og samme kamp på tværs af fag og grupper kan føre til gode overenskomster.
Af Karsten Jonassen, APK

FRA KLASSEKAMPEN I ØVRIGT

Jonas Eika på støttedemonstration for Bitten Vivi Jensen: Det handler om klassepolitik og nedbrydning af mennesker
I onsdags var Jonas Eika, forfatter og modtager af Nordisk Råds litteraturpris at finde som taler ved den flotte støtte demonstration for Whistleblower Bitten Vivi Jensen. Her tog han ufortrødent tråden op og talte om sammenhold og fortsat kamp mod fattigdomsreformerne. Se talen på video nedenfor
Af Poul Andersen

Frikend Bitten – Stop tortur på kronisk syge! Reportage fra støttedemonstrationen 29. januar
D. 28. januar startede det første retsmøde i sagen, hvor Whistleblower, Bitten Vivi Jensen, er sigtet for ulovligt at have taget 90 sager med hjem fra sin daværende arbejdsplads i Frederiksberg kommune. Og onsdag eftermiddag stod Jobcentrets Ofre, Næstehjælperne m.fl. bag en stor og flot støttedemonstration ved rådhuset på Frederiksberg.
“De kan ikke slå os ihjel” – selvom de prøver!
Reportage af Poul Andersen

Nej til afskaffelse af pensionistkortet! For ældres ret til god kollektiv trafik!
Forringelser, privatiseringer og prisstigninger i den kollektive trafik rammer bredt, og ikke mindst blandt folkepensionister. I region Hovedstaden og Sjælland blev pensionistkortet først helt afskaffet og er efter protester taget ‘op til overvejelse’. Billige rejser er på ingen måde sikret. Pensionisternes Kulturforening slår i denne udtalelse fast, at en god og billig offentlig transport er helt nødvendigt for et godt liv som pensionist.

Fattige har størst risiko for at dø af forurening og sygdom
I de seneste dage har dele af pressen været fyldt med omtale af et virusudbrud i Hubei provinsen i Kina. Men de største helbredsproblemer i den moderne verden bliver sjældent nævnt når der tales sundhedspolitik. Og de mange årlige dødsofre for relativt harmløse og almindelige sygdomme bliver ofte glemt. Det aktuelle drama er også tilsat en god del imperialistisk rivalisering, hvor Trump og amerikansk kapital glæder sig over isolationen af Kina og taler krisen op.

Regeringens udspil til udligningsreform tager ikke fat i det bagvedliggende problem
Den primære årsag til at der er en voksende forskel på rige og fattige kommuner er at der generelt er en voksende ulighed i Danmark, og det vil regeringens udspil ikke røre ved.

FRA KLASSEKAMPEN – INTERNATIONALT

Trumps ”århundredets aftale” må fordømmes og forkastes!
USA’s præsident Trump har fremlagt en såkaldt fredsplan. En plan der kræver palæstinensernes totale knæfald for apartheid Israel.
Trumps ”fredsplan” er i sin kerne intet andet end en åben støtte til og udvidelse af Israels zionistiske projekt. Planen vil, hvis den bliver gennemført betyde nye skridt med udvidelse og konsolidering i retning af Israels plan om et Stor Israel indrettet med særrettigheder for jøder. Et apartheid Israel hvor palæstinensere i deres eget land højest tåles med en rolle som undermennesker. Med planen kan palæstinenserne få ret til at kalde nogle indelukkede små enklaver/bantustans for Palæstina som i Sydafrika under apartheid tiden.
Udtalelse ved APK, Arbejderpartiet Kommunisterne

In english
Trumps ”Deal of the Century” must be condemned and rejected!

Billedreportage: Palæstina protestdemonstration i Odense fordømmer Trumps “århundredets aftale”
Protestdemonstrationen i Odense lørdag på Banegårdspladsen “Nej til Trumps Plan” var en klar fordømmelse af Trumps “Historiske aftale” og samlede langt over hundrede deltagere.

Udtalelse fra nord- og midtjyske murere: Vi støtter fransk kamp for fair pension
Murersvendene i det midt- og nordjyske støtter de franske arbejderes kamp mod pensionsforringelserne. De siger nej til aftalen om den stadigt stigende pensionsalder herhjemme, og rejser kravet om en 30 timers arbejdsuge.
Udtalelse fra nord- og midtjyske mureres regionsmøde den 24. og 25. januar 2020

Finland: Strejke for overenskomstkravene – løn og arbejdstid
Også i Finland er overenskomstkampen i fuld gang. Og her strejker nu 15.000 arbejdere i bl.a. træ- og papirindustrien, mens en yderligere udvidelse af strejken er på vej, bl.a. indenfor fødevarebutikkerne. Kravene er højere løn og fjernelse af regeringens pålæg om 24 timers gratis arbejde om året. Allerede i december strejkede 100.000 industriarbejdere som optakt til overenskomstforhandlingerne.

ENHED OG KAMP

Revolutionære vitaminer – Enhed og Kamp nr. 1 – februar 2020
Det nye nr. af APKs teoretiske magasin Enhed og Kamp – Nr. 1/2020 – er udkommet
Du kan bl.a. læse om:
Udviklingen af arbejderklassens kampe, de nye tendenser, hvad skal der til for at en klassekampslinje kan udvikles. Sammenhængen mellem fagbevægelsen og de folkelige bevægelser. De spørgsmål giver en række af de europæiske kommunistiske CIPOML- partier bud på. Det er i en fælles situation med voksende strejker og protester mod EU’s arbejderfjendske og anti-sociale politik, at OK20 herhjemme udspiller sig. Og meget meget mere.

Boligspekulation og boligpriser
Boliger er blevet et af kapitalens foretrukne investeringsobjekter, hvor profitten er helt i top. Lejere jages ud af almene boliger, der i stedet sættes til salg, eller fupmoderniseringer giver mulighed for fordobling af huslejerne og presser folk med almindelig indtægt ud af byerne. Denne artikel går bag omboligmarkedets pyramidespil
Illusioner om boligmarkedets prisstabilitet
Af Franz Krejbjerg, APK, Arbejderpartiet kommunisterne
Artiklen har været bragt i APKs teoretiske magasin Enhed og Kamp 4,2019

OKTOBER RADIO

Oktober Radio: Den hemmelige kamp mod fagligt aktive
I alle lande har Socialdemokratiet haft forskellige organer der har varetaget registrering af ”Socialistiske ballademagere” og urostiftere, i Danmark blev det i sin tid kaldt AIC, Arbejderbevægelsens Informations Central.

Oktober Radio: Fattige i provinsen skal ikke forvente bedre tider kommer fra Folketinget
Regeringens udspil til udligningsreform afhjælper ikke nogen af de fundamentale problemer der er årsag til ulighed mellem rige og fattige, og mellem provins og storbyer.

 

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk

Se tidligere numre af Kommunistisk Politik Digital


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne