Jonas Eika på støttedemonstration for Bitten Vivi Jensen: Det handler om klassepolitik og nedbrydning af mennesker

I onsdags var Jonas Eika, forfatter og modtager af Nordisk Råds litteraturpris at finde som taler ved den flotte støtte demonstration for Whistleblower Bitten Vivi Jensen. Her tog han ufortrødent tråden op og talte om sammenhold og fortsat kamp mod fattigdomsreformerne. Se talen på video nedenfor

Af Poul Andersen

Jonas Eika gav sin uforbeholdne støtte til Bitten og hendes arbejde for de reformramte og sagde bl.a.:

-De sidste 10 år er der blevet indført love, der har gjort livet meget værre for flk på overførselsindkomster. Der er kontanthjælpsloftet, hjemsendelsesydelsen, reformen af førtidspension, 225-timers reglen. Det er love der har det til fælles, at de gør folk syge, fattige og nedbrudte og gør det i arbejdets navn.

-Det her handler også om klassepolitik, både fordi det først og fremmest er folk fra arbejderklassen, der bliver ramt af de sociale reformer. De selv samme reformer skaber et meget lukrativt marked for private virksomheder og konsulenter. Jeg er ikke i tvivl om, at vidste vi hvor mange penge diverse konsulenter og anden aktører har tjent på ressourceforløb, eller hvis det blev opgjort hvor mange gratis arbejdstimer private virksomheder har fået for folk ind i rettighedsløse nyttejob eller uendelige praktik forløb, som jo alligevel aldrig fører til et fast ansættelse.

-Hvis det blev opgjort ville vi kunne se at ødelæggelsen og udnyttelsen af syge, sårbare og fattige mennesker i det her land udgør en profitabel industri. Og det er ikke sikkert vi nogensinde får de opgørelser, men det vigtigste er også at vi som mennesker finder sammen, at mennesker med de samme oplevelser af at blive nedbrudt af et system, som de bliver fortalt skal hjælpe dem – og mennesker der har fået nok af at arbejde i de system finder hinanden og bliver så stærke og så mange at hverken kommunen eller staten tør overhøre dem. Og hvis de alligevel nægter at lytte må vi jo tage nogle andre midler i brug.

Nordisk råds litteraturpris

Da Jonas Eika modtog Nordisk råds litteraturpris i efteråret brugte han det meste af sin takketale til at henvende sig direkte til Statsminister Mette Frederiksen, hvor han sagde:

– Jeg taler til den danske statsminister, (som også sidder i denne sal).
Mette Frederiksen, som står i spidsen for et socialdemokrati, der er kommet til magten ved at overtage den forrige regerings racistiske sprog og politikker.
Mette Frederiksen, som kalder sig for Børnenes Statsminister, men fører en udlændingepolitik der splitter familier ad, gør dem fattige, og udsætter både børn og voksne for en langsom, nedbrydende vold i landets såkaldte Udrejsecentre. Luk Sjælsmark, luk Kærshovedgård, Luk Ellebæk, afskaf hele lejrsystemet.
Mette Frederiksen og socialdemokratiet, der siger, at de kæmper for velfærd og billige boliger, men gennemfører det hidtil største angreb på den almene boligsektor. Mette Frederiksen og socialdemokratiet der siger, at ”I Danmark er vi alle lige,” men med den såkaldte ghettoplan vil forskelsbehandle borgere efter herkomst og klasse. I Danmark er racismen både kulturel og juridisk, i Danmark har vi statsracisme.

Så sejt gået, at bruge sin eksponering til at sige disse uforbeholdne og tiltrængte. sandheder, som det er alt for sjældent nogle med medieadgang har sagt så klart og uden omsvøb.

Læs også
Frikend Bitten – Stop tortur på kronisk syge! Reportage fra støttedemonstrationen 29. januar
KPnet 29. januar 2020

Hør hele talen her

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater