Finland: Strejke for overenskomstkravene – løn og arbejdstid

Også i Finland er overenskomstkampen i fuld gang. Og her strejker nu 15.000 arbejdere i bl.a. træ- og papirindustrien, mens en yderligere udvidelse af strejken er på vej, bl.a. indenfor fødevarebutikkerne. Kravene er højere løn og fjernelse af regeringens pålæg om 24 timers gratis arbejde om året. Allerede i december strejkede 100.000 industriarbejdere som optakt til overenskomstforhandlingerne.

Fra en tidligere storstrejke i Finland – industrien, byggeriet, havnene og den kollektive trafik blev lukket ned i protest mod skærpede krav til dagpengemodtagerne

Arbejdsgiverne truer med lockout fra d. 10. februar. Papirindustrien og den mekaniske skovindustri ligger stille, de butiksansatte er på vej i strejke.

Allerede under industriens forhandlinger i december strejkede 100.000 arbejdere og lukkede stort set landets industriarbejdspladser ned i 3 dage.

Regeringen har allerede grebet ind i overenskomsten til fordel for arbejdsgiverne, idet arbejdsminister Tuula Haatainen har udskudt en varslet strejke på industriområdet med 14 dage. Ligesom regeringen fastholder den tidligere regerings direktiv om at alle årligt skal arbejde 24 timer gratis. I den berygtede ”konkurrencedygtighedspagt” blev arbejdstiden sat op uden lønkompensation. At få pagten fjernet er et af de centrale krav.

Et hedt strejkeefterår og statsministerens afgang

Op til overenskomsforhandlingerne har Finland været præget af omfattende strejkekampe, bl.a. poststrejken, der endte med den socialdemokratiske statsministers afgang.

I det statsejede postvæsen var 700 pakkesortereres løn blevet sat ned, hvad der førte til 2 ugers strejke på området. Lønnedgangen skulle gennemføres ved at pakkesortererne blev overflyttet til et datterselskab, 100 procent ejet af postvæsenet, men med en anden arbejdsgiverforening og dårligere overenskomst. En situation med paralleller til Danmark, hvor DSB meldte sig ind i Dansk Industri og opsagde overenskomsten.

60.000 endte med at gå i strejke i solidaritet, og transporten lukkede ned – både havne, bus, tog og flytrafik. Resultatet blev en sejr for strejkebevægelsen, hvor postvæsenet blev presset til at afblæse lønnedgangen og både statsministeren og ministeren for de statslige virksomheder måtte gå af.

OK-strejkerne udvides nu. Fra den 18. februar går udvides strejkerne, hvor 50.000 ansatte på butiksområdet vil starte en 3-5 dages strejke, alt efter arbejdsplads.

 

 

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne