Højere løn og mindstelønnen op for alle – et af hovedkravene ved OK20

Store dele af de arbejdere der står midt i OK-kampen får helt uacceptabelt lave lønninger. Derfor er et af de centrale krav til OK20 et markant ryk opad på mindstelønnen. Den lave løn florerer på en lang række områder som den normale løn, ikke mindst for kvinder. Og bruges desuden som et middel til løndumping på arbejdspladser med udenlandsk arbejdskraft. Hvor en stor del af den gængse løn består af tillæg, bliver udenlandske arbejdere spist af med mindstelønnen, eller endnu mindre. Kravet om en markant højere mindsteløn er et krav der samler på tværs af fag og brancher, nationalitet og køn.

For mange ligger lønnen langt under den løn der kræves for at kunne oppebære højeste dagpengesats (kravet er i dag 156 kr i timen). Dagpengenes værdi er faldet drastisk i en årrække på grund af den nedsatte regulering, og samtidig udhules den yderligere for de lavest lønnede. Ved de seneste overenskomster har de lavest lønnede haft minimale lønstigninger. Se Dansk sjak er klar til konflikt: Viorel tjener tæt på mindstelønnen
Et ryk opad på 50-60 kr på mindstelønnen til mindst 180 kr i timen vil både være et værn mod social dumping og løndumping.

Murere stiller krav til forhandlerne

Højere mindsteløn er et solidarisk krav for hele arbejderklassen, som Murerklubben i Randers her gør opmærksom på i en udtalelse fra d. 5. februar. De stiller krav til forhandlerne om at sikre en væsentlig stigning på mindstelønnen:

“Der har indtil videre ikke været den store forståelse for murerne og den øvrige Byggegruppes krav om, en væsentlig stigning på mindstelønnen, hos parterne i forhandlingssamarbejdet.

Dette kan godt virke lidt uforstående på os murersvende fordi hensigten handler om solidaritet og sammenhold med vore svagest stillede kolleger på det private arbejdsmarked.

I 3F og flere af de øvrige fagforeningsforbund i forhandlingssamarbejdet har, en ikke uvæsentlig del af kollegerne, en så lav løn at de ikke kan oppebærer den højeste dagpengesats.

Dette skal sammenholdes med at samme fagforeningsforbund sammen med 3F i spidsen har stillet krav til regeringen vedrørende at samme dagpengesats skal hæves fordi den udgør mindre end halvdelen af de bedst stillede medlemmers løn.

Derfor står murersvende og lærlinge fast på kravet om en mindsteløn som sikrer større økonomisk lighed i samfundet og større solidaritet blandt den arbejdende klasse i Danmark”.

Hovedkrav der samler

Overenskomstresultatet sidste gang var elendigt. Denne gang forventes der ikke bare et langt bedre resultat. Nu skal der ske en forandring. Nu skal arbejderklassens centrale krav indfries, skriver APK i udtalelsen Kun et kampklart fællesskab kan sikre godt OK-resultat

  • Nedsat arbejdstid til 30 timer om ugen med fuld lønkompensation – som værn mod nedslidning og stigende fleksibel arbejdstid og pensionsalder

  • Reelle store kollektive lønforhøjelser

  • Hævelse af mindstelønnen til mindst 180 kr. – stop for social dumping – stop for løndumpning


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne