Nej til afskaffelse af pensionistkortet! For ældres ret til god kollektiv trafik!

Forringelser, privatiseringer og prisstigninger i den kollektive trafik rammer bredt, og ikke mindst blandt folkepensionister. I region Hovedstaden og Sjælland blev pensionistkortet først helt afskaffet og er efter protester taget ‘op til overvejelse’. Billige rejser er på ingen måde sikret. Pensionisternes Kulturforening slår i denne udtalelse fast, at en god og billig offentlig transport er helt nødvendigt for et godt liv som pensionist.

Pensionisternes Kulturforening af 1965 har i dag afholdt generalforsamling og enstemmigt vedtaget følgende udtalelse om vigtigheden af bevarelse af pensionistkortet til offentlig kollektiv trafik:

NEJ TIL AFSKAFFELSE AF PENSIONISTKORTET FOR GOD KOLLEKTIV TRAFIK TIL ÆLDRE

For kort tid siden kom det frem, at Movia, Metroselskabet og DSB samlet i selskabet Din Offentlige Trafik (DOT) vil afskaffe pensionistkortet i Region Hovedstaden og Region Sjælland til juni. De ville erstatte det med det meget dyrere og mere besværlige rejsekort. Under indtryk fra folkelige protester meddelte DOT den 20. januar 2020 transportministeren og offentligheden, at planerne nu var skudt til hjørne – men ikke taget helt af bordet. Det var en stor glæde for os pensionister. Men vi skal fortsat arbejde for at bevare det for os pensionister fordelagtige kort til offentlig kollektiv transport, der gør det muligt for os at leve et aktivt pensionistliv.

Det virker som om DOT med deres forslag om afskaffelse af pensionistkortet slet ikke har tænkt på eller undersøgt de mobilitetsmæssige konsekvenser så store ændringer får for en stor befolkningsgruppe.

I den offentlige debat taler man om vigtigheden af kamp mod ensomhed for ældre. Ensomhed er som bekendt årsag til svært forringet livskvalitet og forhøjet dødelighed. Rigtigt mange pensionister og ældre har en lav indtægt og vil være afskåret fra et aktivt liv udenfor hjemmet ved en væsentlig fordyrelse af deres transportudgifter. Dermed har de større risiko for at havne i ensomhed.

Med det dyre rejsekort skal pensionister hver gang de ønsker at rejse tænke på om der er råd til at besøge familie, venner eller deltage i foreningsliv og lignende, og om der er flere penge tilbage på rejsekortet.

Derudover er rejsekortet meget besværligt for pensionister at benytte og finde frem, hver gang man starter, skifter og slutter en rejse. Hvis man bruger stok, rollator eller er svagt seende, er det endnu mere besværligt. Dertil kommer, at en hel ældre let bliver forvirrede og glemsomme. Hvis en pensionist glemmer at tjekke ind, koster det en bøde, og hvis man glemmer af tjekke ud 4 gange, får man karantæne 1 år og skal i den tid betale fuld pris for offentlig transport. Pensionistkortet skal kun fremvises ved kontrol i bus og tog og metro.

For tiden står styrkelse og udvidelse af den offentlige kollektive transport højt på dagsordenen i kampen imod klimaændringer og for den grønne omstilling. Ved afskaffelse af pensionistkortet går man den stik modsatte vej og direkte imod denne grønne dagsorden. Pensionistkortet i Hovedstaden og Sjælland er jo netop et eksempel på billig og attraktiv kollektiv trafik, som en meget stor befolkningsgruppe har glæde af og benytter hyppigt.

I FN’s 17 verdensmål, som Danmark har underskrevet, står der direkte at regeringen har pligt til at sørge for god adgang til offentlig transport til ældre. Det har DOT åbenlyst ikke efterlevet i denne sag.

Vores pensionistkort er en væsentlig livgivende kollektiv velfærdsrettighed for ældre. Det skal ikke afskaffes, men bevares.

Vi opfordrer derfor af ovennævnte årsager DOT til at droppe afskaffelsen af pensionistkortet samt alle andre planer om at fordyre og besværliggøre ældres daglige transport og et aktivt liv. Vi opfordrer også den danske regering til at gribe ind, hvis der ikke er lydhørhed for opfordringen hos DOT.

Vedtaget på Pensionisternes Kulturforening af 1965’s generalforsamling, København, den 31. januar 2020.

Læs også

Slut med arbejdsgiverpolitik – Kapitalen skal betale! Enhedsplatform for fælles kamp


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater