Udtalelse fra nord- og midtjyske murere: Vi støtter fransk kamp for fair pension

Murersvendene i det midt- og nordjyske støtter de franske arbejderes kamp mod pensionsforringelserne. De siger nej til aftalen om den stadigt stigende pensionsalder herhjemme, og rejser kravet om en 30 timers arbejdsuge.

Udtalelse fra nord- og midtjyske mureres regionsmøde den 24. og 25. januar 2020

Murersjak fra Fyn med centrale krav til OK20

Siden den 5. december 2019 har den franske organiserede arbejderklasse fyldt gaderne i deres protest mod den franske regerings pensionsreform, som blandt andet vil hæve pensionsalderen og sætte ydelserne ned under dække af en ensretning af pensionsreglerne i Frankrig.

Som murersvende, der i forvejen kender alt til en i forvejen alt for høj pensionsalder i Danmark, ser vi med stor opmærksomhed på, hvad det er som sker rundt om i Europa. Siden den økonomiske krise indtraf i 2008, har der i medlemslandene været gennemført omkring 400 reformer, som har fulgt EU’s henstillinger om lavere dagpenge, højere pensionsalder og generelt et angreb på de sociale ordninger, som der har været i de forskellige lande, med det ene formål at skabe et større arbejdsudbud, så virksomhederne kan implementere deres ønskede fleksibilitet, så de kan sigte mod endnu større profitter.
Som murersvende mener vi, at det er på tide, at vi, der skaber værdierne i samfundene, også i langt højere grad nyder godt af værdierne, vi skaber.

Vi har fået nok af det ensidige politiske fokus. Tiden er til forandring.

Derfor støtter vi fuldt og helt op om vores franske kollegers kamp mod pensionsforringelserne i deres land. Og vi ser frem mod oktober, hvor vores eget Folketing skal tage stilling til, om vores i forvejen alt for høje pensionsalder endnu en gang skal stige.

For en fair pensionsalder i Danmark og i alle andre lande.
Arbejdere i alle lande, foren jer!


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne