Tyrkiets Arbejderparti EMEP: Hverken militærkup eller enmands- og et-parti diktatur

Folkets valg står ikke mellem et militærkup og et enmands- og etparti-diktatur. Svaret er at forsvar af de demokratiske rettigheder og politisk frihed: Kampen for et folkets demokrati. Det siger Selma Gürkan, forkvinde for EMEP, i denne vigtige  udtalelse om militærkuppet i partiets dagblad Evrensel.

selma_gurkan_emepSelma Gürkan

Det sædvanlige politiske landskab i Tyrkiet vrimler med hyppige kupforsøg og med vellykkede militærkup. Deres omkostninger har altid været utallige døde, tortur, forfølgelse og endnu voldsommere angreb på rettigheder og friheder.

Der er intet nyt i forsøgene på at drukne de undertrykte og udbyttede folks appeller om demokrati og frihed med militærkup og efterfølgende påtvungen politik.

Militærkup er ikke og kan aldrig være modgiften til den enmands- og etparti-politik, som Tayyip Erdogan og AKP-regeringen nu gennemfører. Desuden vil sådanne forsøg blive udnyttet som grundlag for en hurtigere og mere voldelig gennemførelse af denne politik.

Erdogan og AKP-regeringen, som har appelleret til deres støtter om at gå på gaden ’imod kupmagerne’ vil forsøge at udnytte denne situation til at rette op på deres ramponerede image – som er et resultat af en opportunistisk og usammenhængende inden- og udenrigspolitik – og nå deres reaktionære og fascistiske mål.

De scener, der er set i forbindelse med kupforsøget, med løftede savblade og sværd i en konfrontatorisk holdning, som påminder om IS (Islamsk Stat), er indikationer på, at dette er ved at ske.

Det er klart, at alle Tyrkiets borgere fra forskellige nationaliteter og trosretninger, som bliver presset ind i en stilling mellem en klippe og en stengrund, ikke kan stilles over for et valg alene mellem et militærkup og et enmands- og etpartis-diktatur.

Det eneste valg og vejen til folkets befrielse er skabelsen af et Tyrkiet, som er virkelig sekulært og demokratisk.

Vejen ud af denne anti-demokratiske belejring er forsvaret af demokratiske rettigheder og friheder. Løsningen er kampen for et folkets demokrati.

Selma Gürkan
Forkvinde for Tyrkiets Arbejderparti EMEP

16. juli 2016

Originalartikel her

EMEP er medlem af Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer og broderparti til Arbejderpartiet Kommunisterne (APK)

Se også

Oberstkupforsøg i Tyrkiet slår fejl: Den autoritære Erdogan stadig ved magten
KPnet 16. juli 2016

Mere fra EMEP

Tyrkiets Arbejderparti EMEP: ’Vi minder magthaverne om, at den kurs de har valgt er forkert’
KPnet 19. januar 2016

Tyrkiets Arbejderparti EMEP: Imperialisterne skal trække sig ud af regionen!
KPnet 27. november 2015

Tyrkiets Arbejderparti EMEP: Erdogan og krigsregeringen er ansvarlige for massakren i Ankara!
KPnet 12. oktober 2015

KPnet 17. juli 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater