Trepart: Nej til DA’s og LO’s 49 kr. i timen til flygtninge

De store forventninger til trepartsforhandlingerne, som er blevet skruet op af hele LO-toppen og de store forbund, er ved at få sig et grundskud. Der viser sig stadig tydeligere sprækker i LO-fronten, hvor den ny formand nu indgår aftaler med Dansk Arbejdsgiverforening uden at have de store forbund bag sig. ‘Indslusningslønnen’, som fagbevægelsen ellers har sagt Nej til, vender tilbage under et nyt navn.

nej_til_loendumping_betonarbejder
Lizette Risgaard har sammen med DA på vegne af LO fremsendt et forslag til trepartsforhandlingerne vedrørende flygtninges integration på det danske arbejdsmarked.

Det ligner meget det tidligere forslag til en særlig lav indslusningsløn, som fagbevægelsen ellers har afvist. Det betyder at arbejdsgivernes reelle udgift kan gå helt ned til 36 kr. i timen. Det kan ikke undgå at betyde løndumping.

FOA går åbent ud mod forslaget, mens en række andre store forbund er kritiske.

Da Venstre-regeringen er DA’s regering og beskæftigelsesministeren tidligere topchef i DA kan man roligt gå ud fra, at forslaget fra LO og DA er forhåndsgodkendt af regeringen. Til gengæld har LO-formanden ikke baglandet bag sig. Flygtningene vil blive brugt som løndumpere.

I en pressemeddelelse tager FOA klart afstand fra denne indslusningsaftale og DA’s og LO’s fælles anbefalinger i de løbende trepartsforhandlinger til ansættelse af flygtninge.

FOA understreger, at forbundet er helt med på en række forslag om branchepakker og kompetenceafklaring, men det vender sig stærkt mod vilkårene for den nye uddannelse (IGU) som integrationselev.

– Det ender på vilkår, der er den indslusningsløn, som fagbevægelsen ellers har vendt sig skarpt imod. Aflønningen på FOAs og det øvrige offentlige områder vil blive på under 8000 kr. månedligt for den tid, som flygtninge er på arbejdspladsen. Men den enkelte flygtning vil modtage mindre, for der er ikke løn, men integrationsydelse, for den tid, man f.eks. er på danskkursus, siger Dennis Kristensen.

Arbejdsgiverudgiften vil dermed i gennemsnit være på godt 49 kroner i timen ved ansættelse af flygtninge. Hvis arbejdsgiveren også modtager den bonus, der følger med at have flygtninge ansat i en længere periode, så vil den reelle arbejdsgiverudgift være på godt 36 kr. i timen.

-Så er det et stort problem, at arbejdspladsen og tillidsrepræsentanterne ikke har indflydelse på vilkårene for ansættelser. Det er alene op til virksomheden og flygtningene at aftale job-forløbene. For os er det meget afgørende, at tillidsfolk og arbejdspladser har medindflydelse på vilkårene. Det offentlige område huser i forvejen massevis af ordninger om nyttejob, støttejob og praktik. Jeg tror også, det er den bedste vej til vellykket integration, når arbejdspladsen står bag ordningerne, fortsætter Dennis Kristensen.

– En afgørende anke er også, at denne her ordning efter alt at dømme skal finansieres inden for de offentlige budgetter. Når kommunerne bruger penge til de nye flygtninge, så er der ingen garanti for at det er nye penge. I stedet skal de tages fra andre velfærdsområder. Det bliver godt nok op ad bakke, når man skal forklare, hvilke velfærdsområder, der herefter skal skæres ned, siger Dennis Kristensen.

FOA er også uforstående over dele af forløbet bag den fælles nye anbefaling, når Dansk Arbejdsgiverforening nu formentlig aftaler vilkår for integrationen i kommunerne uden om KL.

– Det en nyskabelse, som er ret spøjs. Desværre også meget alvorlig, mener Dennis Kristensen.

Det knager og brager i den danske forhandlings- og klassesamarbejdsmodel.


Se også

Trepartsforhandlinger: Særlig lavtløn til flygtninge, kontanthjælpsmodtagere og lavtuddannede
KPnet 3. februar 2016

Arbejdsgivernes socialpolitik: Trepartsforhandlinger
KPnet 19. januar 2016

Dansk Arbejdsgiverforening vil sikre uhindret adgang til billig EU-arbejdskraft
KPnet 13. januar 2016

Arbejdsgiverministeren: Lavere løn og mindre sociale ydelser en ’kulturændring’
KPnet 8. januar 2016

 

 

KPnet 10. marts 2016

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater