Arbejdsgiverministeren: Lavere løn og mindre sociale ydelser en ’kulturændring’

Hele bølgen af asociale reformer som både den tidligere og nuværende regering pisker igennem har haft et fælles mantra – det skal få flere i arbejde, det skal kunne betale sig at arbejde. Imens nedlægges arbejdspladser og ordinære job. Lønnen presses ned.
Dansk Arbejdsgiverforenings egen minister Jørn Neergaard Larsen kalder det en ‘kulturændring’. Der ligger mange flere nedskæringsforslag på bordet.

view_crhistiansborg

Resultaterne af hele reformbølgen har ikke været som lovet med hensyn til nye arbejdspladser. Helt som forudset kan det konstateres, at mere tvang og lavere ydelser ikke skaber flere arbejdspladser. Det skaber fortsat flere fattige, flere der mister deres forsørgelse, sociale sikkerhed, hjem og familie.

Det betyder kun, at V-regeringen og blå blok og alle de EU-glade partier presser endnu mere på.

”Jeg er sikker på, at reformen vil skabe en kulturændring, da reformen klart belønner de kommuner, der er bedst til at få ledige i arbejde”.

Ordrene er beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsens (V), tidligere formand for Dansk Arbejdsgiverforening. Og den reform han her omtaler så rosende, er den nye asociale såkaldte refusionsreform, der trådte i kraft 1. januar 2016.

Reformen, der vil presse folk ned på lavere ydelser eller til helt at miste forsørgelsen, som konsekvens af, at kommunerne nu straffes økonomisk, hvis folk er på overførelsesindkomster i mere end 4 uger!

Anledningen til ministerordene om ‘kulturændringer’  var Kommunernes Landsforening KLs jobCAMP tilbage i november 2015, hvor kommunerne skulle rustes til den nye reform.


KLs nye jobreform – en ’kulturændring’

KL kom derfor med deres bud på en ny jobreform, der skulle få flere i arbejde.

Det blev kaldt ”Mere Arbejdskraft” og indeholdt 30 forslag, der alle peger samme vej: Flere reformer, mere tvang, lavere ydelser, hurtigere ud af det sociale sikkerhed og mere billigere arbejdskraft.

Det er den kulturændring, Dansk Industri og arbejdsgiverministeren taler om.

KL’s jobreform indeholder f.eks. forslag som, at kommunerne skal have samme ret til at trække i folks dagpenge, som de har i forhold til kontanthjælpen. Her er kommunen selv både anklager, forsvarer og dommer, samt ankeinstans, hvis de ikke synes man lever op til reglerne. Det skal nok få de arbejdsløse på dagpenge til at makke ret.

Der er forslag til at presse de sidste dråber arbejdskraft ud af folk. Som at alle førtidspensionister under 50 år og på gamle ordninger igen og endnu engang skal arbejdsprøves for at se, om der ikke skulle være en time eller to timers arbejde, man kan suge ud.

’Reform’ – dvs. beskæring – af alle sociale ydelser

Ikke mindst kigger der også Dansk Industris og Dansk Arbejdergiverforenings eget forslag ”Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark”.

Det handler om en gennemgribende ændring af alle de sociale ydelser – en ’ydelsesreform’. Den skal skabe langt færre sociale ydelser, ensartede lavere satser som kan modtages i kortere tid og som langt færre vil være berettigede til.

Målet er at få presset mellem 80-100.000 ud af det nuværende system.

Ingen tror det bliver til ordinære job. Dansk Arbejdsgiverforening lukker i deres forslag selv katten ud af sækken i forhold til, hvorfor dette massive angreb på nogle velfærdskrummer er nødvendigt. Både løn og sociale ydelser skal ned for at styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne med billig arbejdskraft og for at kunne leve op til EU statens budgetkrav om at skære ned på de ’alt for høje offentlige udgifter’ til social sikkerhed.

Samme øvelse foregår i alle EU-lande i en uendelig skrue nedad.

Se også
Ny reform skal sparke folk hurtigere ud af social sikkerhed
KPnet 6. januar 2016

 

KPnet 8. januar 2016

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater