En statsministers falske verdensbillede

Lars Løkke Rasmussen har holdt sin nytårstale og præsenteret os for borgerskabets og imperialismens fordrejede og falske billede af virkeligheden. En krigsgal nedskæringspolitiker, der taler alfaderligt om international orden, fred, varme hænder – et løgnagtigt billede af et Danmark uden klassemodsætninger.

Af Kommunistisk Politik

Lars Løkke udsteder løfter om ‘varme hænder’ – dem han selv har stjålet

Vi lever i en urolig verden – var et af hovedpunkterne i talen. Hvor truslerne efter Løkkes mening udelukkende kommer fra Rusland og Kina og hvor løsningerne skal findes i NATO, EU og et stærkere militær. Han påstår salvelsesfuldt, at han ikke ønsker en gentagelse af 1. og 2. verdenskrig, men styrer selv direkte mod nye krige med sit ønske om stærke militære alliancer, der skal kæmpe offensivt for ’vores vestlige værdier’. De imperialistiske magters omfordeling af verden er sat på dagsordenen, og den danske kapitalistklasse og dens politikere vil sikre deres egne interesser.

Vi lever efter Løkkes mening i et land ”hvor få har for meget og færre for lidt”. Hvor vi står sammen, i et samfund med større muligheder for alle end nogensinde før.
Virkeligheden byder på opskruet tempo på både private og offentlige arbejdspladser, forringede arbejdsforhold, højere arbejdstid, stress og nedslidning og en usikker fremtid for de kommende generationer. På en pensionsalder der skal suge al arbejde ud af den enkelte. På løndumping og sociale nedskæringer og fattigdom for stadig flere.
Hvad siger de 65.000 fattige børn og deres familier til Løkkes skønmaleri?

I Løkkes verden står NATO og EU for orden – mens Brexit og ikke mindst et Danmark udenfor EU er lig med kaos.
Løkkes orden bygger på nedskæringer, der systematisk sættes igennem ved hjælp af EU og på at dominere verden gennem terror og krig. Sammen med de imperialistiske venner og under USA’s atomparaply.

Et USA, hvor de ansvarlige for atomprogrammets anvendelse US-Stratcom tweetede en nytårshilsen, der viser en video med et B52 bombefly der kaster USA’s nyeste atombomber med de nytårsmuntre ord ”Vi er parat til at smide noget meget større” (noget større end den bold, som hver nytårsaften glider ned ad en flagstang på Times Square).

Løkkes orden og det kapitalistiske, imperialistiske samfund bygger ikke på en fælles dansk samdrægtighed, men på klassemodsætninger – hjemme som internationalt. Hans orden bygger på, at samfundets værdier der skabes af arbejderne i større og større grad bliver opsuget af et stadigt rigere monopolborgerskab og dets højt betalte administratorer som Løkke selv.

Et borgerskab der ikke kan løse nogen af samfundets kriser som fattigdom, ulighed, krig eller klimasammenbrud, hvor meget de end påstår at det går fremad.

Et folketingsvalg nærmer sig, og ny menneskefjendske ’reformer’ der skal sættes ind mod resterne af velfærden er under forberedelse, men bliver skubbet ud på den anden side af valgdagen. Det er et kommende sundhedsudspil som Løkke satser på at spille ud i valgkampen. Det skal sælges med smukke løfter om varme hænder og nærhed. Sjovt nok to ting som VLAK-regeringen – såvel som de tidligere socialdemokratiske af slagsen – er gået til åbent angreb på. Det er en provokation af de større, at love os det de selv har stjålet.
Dette løfte vil vise sig helt igennem løgnagtigt. Også sundhedsreformen vil være ‘mere af det samme’, mere privatisering og mindre sundhed.

Det samme gælder Løkkes andet nytårsløfte – erklæringen om at at blive ’foregangsland for klimaløsninger’. Alle klimaudspil fra regeringen har indtil dato gået i den fundamentalt modsatte retning.

Løkke tillader sig at tale om et land med folkesygdomme som stress og angst – og om lang afstand til hospitalerne!
Hvem var det der skabte den lange afstand til hospitalerne? Det gjorde Løkkes – og andres – nedskæringsreformer, der samtidigt har fyret titusinder af varme hænder. Dem han nu annoncerer skal have tid til ”at holde din gamle mor i hånden”.

Vi går ud af et år hvor de kapitalistiske finansskandaler har stået i kø og hvor fyrede topfolk har fået gyldne millionhåndtryk. Hvor staten med et skuldertræk har ladet svindlere løbe med milliarder af skattekroner, hvor skatteunddragelse for monopolerne er lovlig. Et samfund hvor man aldrig ved hvornår den nye boligboble og finanskrise rammer.

De nyliberale angreb vil fortsætte i 2019, det samme vil krigspolitikken. NATO vil fejre sin 70-års dag, EU vil tage nye skridt mod en økonomisk, politisk og militær union og supermagt. Året vil byde på valgkamp, hvor politikerne vil foregøgle os, at alle problemer kan løses parlamentarisk – bare vi stemmer på de rigtige.

Men også kampen mod kapitalismen vil fortsætte. Med klasseprotester mod de nyliberale overgreb, mod krig og krigsforberedelser, hvor arbejderklassen og alle de øvrige lag, der har fælles interesse i et andet samfund vil tage nye kampskridt i det kommende år.

Kommunistisk Politik og APK ønsker alle vores læsere et GODT RØDT NYTÅR!


Det
te er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK


Udgives af 
APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

KPnet 2. januar 2019

 

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater