March against Monsanto 24 maj: Nej til de multinationales magt !

D. 24. maj organiseres der igen ‘March against Monsanto’ i mere end 50 lande verden over, også i København.

Monsanto er et af verdens førende multinationale firmaer og er blevet symbolet på en kapitalistisk virksomhed, hvis varer er dybt samfundsskadelige og usunde og samtidig sætter sig over landes demokratiske beslutninger – eller selv skriver lovene. I EU lurepasser Monsanto i øjeblikket hvad angår GMO, mens de stille og roligt tager patenter hjem på naturlige planter.

March against Monsanto København

Christiansborg Slotsplads

24. maj kl 15 – 17

Program

Monsanto – og de andre kemi – og GMO-giganter er i offensiven verden over, men holder en lavere profil i Europa lige nu. Det betyder dog på ingen måde, at de har opgivet EU-landene som marked for GMO. De satser på et stort spring fremad for deres dagsorden med gennemførelsen af frihandelsaftalen mellem EU og USA, for at få det europæiske marked åbnet, på trods af det store flertals afvisning af både GMO, mere sprøjtegift og miljøødelæggelse.

Trods den lavere profil tages der stadig nye skridt også i retning af GMO i Europa. En ny GMO-majs kunne ikke afvises i EU pga de udemokratiske regler og EU har netop taget beslutning om at godkende tre slags genmodificerede sojabønner i fødevarer. Og den danske regering bakker op.

Satser både på GMO, sprøjtegift og kontrol af ikke-GMO-markedet

Monsanto har, på lige fod med andre af de multinationale firmaer, tjent deres penge på mange beskidte sager – som deltagelse i skabelsen af USA’s atomvåben, PCB, Agent Orange, DDT og dioxin mm – men koncentrerer sig i dag om markedet for genmodificerede organismer, der bruges i kombination med anvendelse af sprøjtegift.

Økonomisk set er der tale om et kolossalt felt, men også hvad angår politisk kontrol på verdensplan er det et afgørende område at kontrollere verdens fødevareforsyning gennem monopoler, patent og kontrol over fundamentet for en af menneskenes livfornødenheder – maden.

Monsanto er en af de førende på området sammen med en håndfuld andre som Dupont, Bayer, Syngenta og Dow. Monsanto menes at eje rettighederne til 90 % af verdens genmodificerede planter, herunder patentet på genet, der gør en plante resistent overfor sprøjtegiften Roundup. Patenter de også ‘udlejer’ til andre virksomheder.

Monsanto i Danmark og EU

I 2013 stoppede Monsanto sine markforsøg i Danmark og trak siden sine ansøgninger i EU om dyrkningstilladelser til GMO tilbage. Det er uden tvivl udtryk for, at den store modstand i de europæiske lande gør det svært at få fodfæste for GMO-firmaerne, men der er dog ingen grund til at tro, at Monsanto har opgivet det europæiske marked, snarere er der tale om et taktisk tilbagetog.

Går frihandelsaftalen mellem EU og USA igennem vil mulighederne være helt anderledes og lovende for GMO-producenterne i EU, eftersom de midler virksomhederne får til deres rådighed vil være meget stærkere. Storkapitalen kommer med i et rådgivende organ, der kan give sin mening til kende om ny lovgivning og firmaerne får stadfæstet deres ret til at lægge sag an mod stater, der begrænser firmaernes profitmulighed. Det kunne være stop for det nuværende krav om mærkning af GMO i fødevarer og vidt åbne døre for godkendelser af langt flere genmodificerede produkter.

Målsætningen for frihandelsaftalen er at arbejde frem mod fælles standarder, og der ligger et stort pres fra industrien – og deres politiske repræsentanter – for at åbne helt op for bl.a. GMO.

Det totalitære EU

I februar kunne et stort flertal af EU-lande, der er modstandere at Dupont/Pioneers GM majs 1507 ikke forhindre godkendelsen af denne. Kvalificeret flertal var krævet hvis godkendelsen skulle afvises, så ifølge EU’s regler var EU-komissionen efter afstemningen, hvor et stort flertal af EU-landene – repræsenteret i Ministerrådet – var imod, ‘forpligtiget’ til at give tilladelsen til majsen. Majs 1507 har fået tilført et gen, der dræber skadedyr, men også bier og sommerfugle. Samtidig er den også ‘Roundup-ready’ og kan tåle at blive sprøjtet med ukrudtsgift.

Danmark stemte nej, men deltog ikke i en senere protest, der opfordrede til at flertallets mening skulle følges.

Monsantos patenter i EU

Mens Monsanto er trådt et taktisk skridt tilbage i offensiven for GMO i de europæiske lande, har de i stedet satset på at sikre sig patenter på naturligt udviklede planter, trods det at dette ikke er lovligt ifølge EU’s retningslinjer for patenter.

Det Europæiske Patentkontor (EPO) har godkendt patenter på stribevis af naturligt forekommende planter (frø, stiklinger og podekviste) og over halvdelen af alle frøsorter i EU ejes nu af en håndfuld store firmaer, herunder Monsanto.

Firmaerne finder let smutveje i EU-lovgivningen og selv i sager, hvor der er kommet medhold i en klage, får firmaet lov til at køre videre med patentet.

Thomas Jazrawi fra NOAH skriver :

Dette er eksempelvis sket ved udstedelse af patent til Monsanto på en broccoli, hvor hovedet er hævet i forhold til bladene, så den er nemmere at høste med maskiner. Semini – en virksomhed, der ejes af Monsanto – havde oprindeligt ansøgt om patent på broccolien, dens frø og selve fremavlsmetoden. Efter en klagesag vurderede EPO imidlertid, at udviklingsmetoden er »essentielt biologisk« og dermed ikke patenterbar. Alligevel har den store multinationale virksomhed stadig patent på planten og dens frø”.

Patenter på planter giver monopol på at bruge planten og dens egenskaber i den videre avl og krydsningsarbejde og det giver monopol på salg af frø og andet plantemateriale.

Skal et EU-land kunne forbyde GMO at blive dyrket i eget land – og hvad mener kandidaterne til EU-parlamentet ?

I øjeblikket kan et EU-land forbyde at en konkret GM-plante dyrkes, hvis de kan gøre videnskabelige beviser gældende for konkrete begrundelser. Forbudet kan dog anfægtes gennem en retssag. Et forslag fra EU-komissionen (kaldet Barroso-forslaget) om landenes ret til at afvise GMO skal nu op i EU-parlamentet.

Dette forslag er ikke det fremskridt, det kunne lyde som. Det ligger i forslaget, at et land ikke kan forbyde GMO ud fra videnskabelige begrundelser eller ud fra bekymringer for sundhed og miljø. Der er EU højeste autoritet !

Begrundelserne skal være ‘etiske eller socio-økonomiske’. Jurister vurderer, at denne type begrundelser sikkert ikke vil stå distancen i en retssag ud fra WTO’s regler for verdenshandel, hvis et firma vil anfægte beslutningen.

Alle opstillede kandidater til EU-parlamentsvalget svarer i en rundspørge, at de går ind for national selvbestemmelse om GMO. Et helt sikkert populært, men også uforpligtende synspunk for EU-tilhængerpartierne.

Lektor og forsker i international handelsret ved Københavns Universitet Laura Nielsen udtaler i den forbindelse til Foodculture:

Et land kan godt forbyde GMO, og dette er som udgangspunkt ikke ulovligt i henhold til WTO-reglerne, men det må forventes, at andre lande vil bringe sager imod det land, der iværksætter forbuddet. I en sådan sag er det på nuværende tidspunkt uafprøvet om et ’moralsk’ forsvar holder. Derfor er det teoretisk muligt, at et land etisk eller moralsk kan begrunde et forbud med, at de ikke vil have Frankensteinmad.”

Forslaget er formentlig også tænkt som et middel til at få sat skub i GMO-udvklingen. Når de enkelte lande får en vis mulighed for at forbyde i eget land, vil der blive mere frit løb for ja-landene.

Lande med autonomt forbud mod konkrete GM-planter er: Østrig, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Luxembourg og Grækenland.

Gode grunde til at sige nej til GMO

– GMO går hånd i hånd med store mængder af sprøjtegift, der ødelægger miljøet og gør mennesker og dyr syge

– Rester af giftstoffer fra giftproducerende (GM)-planter er fundet i blodet hos mennesker

– Ny forskning forbinder GMO med glutenallergi

– Glyphosat (indholdsstoffet i Roundup) har hormonlignende virkning og påvirker cellevækst, hvilket muligvis kan give brystkræft

– Glyphosat forbindes med fødselsdefekter, autisme, Parkinson og Alzheimers

– Kronisk syge mennesker har højere niveauer af glyphosat i kroppen end raske.

– GMO spreder sig i naturen og til ikke-GMO marker

– GMO er kun videnskabeligt testet i meget ringe grad

Kilder

Verdenskort: March against Monsanto

Danmark siger god for genmodificerede sojaprodukter i EU
Ingeniøren 20. maj 2014

Dansk kamp for national selvbestemmelse om GMO
Foodculture 5. maj 2014

10 videnskabelige studier der beviser helbredsrisici ved GMO
Activistpost 7. april 2014

Læs også

EU’s indre marked for organiseret kriminalitet
Netavisen 20. maj 2014

Med EU’s patentdomstol: ”Det bliver så meget nemmere” – for de multinationale
Netavisen 8. maj 2014

EU’s patentdomstol: Kun for de multinationale
Netavisen 5. marts 2014

EU-beslutning i dag: Ja eller nej til genmodificeret majs
Netavisen 11. februar 2014

Netavisen 21. maj 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne