EU's indre marked for organiseret kriminalitet


Fødevareproblemerne tårner sig op for forbrugerne: Datomærkninger reduceres, GMO-produkter introduceres. og Danmark er med på bølgen. Samtidig er den grove madkriminalitet voksende. EU’s indre marked er ikke bare et indre marked for varer, men også for organiseret kriminalitet, konstaterer Rina Ronja Kari, MEP og spidskandidat for Folkebevægelsen mod EU

 Hestekødskandalen aflørede at 5 pct. af EU's oksekød bestod af hest
Findus var et af selskaberne, der leverede varen


Problemerne hober sig op i forhold til vores fødevarer: Udover at producenterne fylde dem med alle mulige tilvænnings- og tilsætningsstoffer og giftig kemi og de internationale GMO-producenter øjner nye markeder, når der for alvor åbnes op for gensplejsede produkter, foregøgler unionspolitikerne, at EU udgør et værn mod den systematiske fødevareforringelse.


Væk med datomærkning


Ifølge dem er de altoverskygende problemer den grove kriminelle madsvindel - og madspildet, som de vil have stoppet ved at åbne for en ny fidus: Datomærkningen skal sløjfes.

EUs fødevareministre, herunder Dan Jørgensen, er i færd med reducere mærkningen og udvide listen over madvarer, der undtages fra mærkning. Dan Jørgensen ( vil fjerne »mindst holdbar til« fra flere fødevarer - sammen med Tyskland, Østrig, Tyskland og Luxembourg, Holland og Sverige.

Se

Fødevareminister vil droppe datomærkning på flere madvarer
Berlingske 18. maj 2014

Allerede 13. december i år træder en ny lovændring i kraft, hvorefter butikkerne kan sælge fødevarer, selvom de har overskredet datoen for »mindst holdbar til«. De må dog fortsat ikke sælge varerne efter datomærkningen for »sidste anvendelsesdag«.

Det kommer utvivlsomt. Der åbnes en ladeport for små og store kriminelle.


Ind med GMO


Samtidig støtter det officielle Danmark nu et EU-forslag om at tillade tre slags genmodificerede sojabønner i fødevarer og dyrefoder., produceret af viksomhederne Monsanto, Basf og PioneerHi-Bred, der markedsfører hver deres sort.

EU’s fødevaresikkerhedsorgan Efsa siger god for splejsningerne. Det er godt nok for den danske regering, selvom det danske Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) på Aarhus Universitet anbefaler, at Danmark afviser forslagene.

Se

Danmark siger god for genmodificerede soja-produkter i EU
Ingeniøren 20. maj 2014


En dansk tilslutning til EU's patentdomstol vil være en direkte rute til GMO-land.


Kriminel fødevaresvindel

Ikke bare den legale, men også den kriminelle madforfalskning stortrives i EU.

Den grænseoverskridende, organiserede kriminalitet har slået sig på svindel med fødevarer, kan BT og andre medier fortælle i dag. Svindlen omfatter alt fra tyveri af afgifter til fusk med hestekød og forfalskning af fødevarer.

Se

Fra coke til kød: Kriminelle bander svindler med fødevarer

BT 20. maj 2014

Folkebevægelsen mod EU og Rina Ronja Kari konstaterer i en pressemeddelse;

- Den grænseoverskridende, organiserede kriminalitet slår sig på svindel med fødevarer. Det skyldes store huller i EU’s indre marked. Der er behov for stærkere regler og kontrolsystemer på nationalt plan.

-  EU’s fødevarekontrol er brudt sammen, og vi som forbrugere er nu prisgivet organiserede kriminelle og skrupelløse fødevarefabrikanter i det indre markeds hellige navn. Hvem husker ikke hestekødsskandalen, som jo nok er det bedste eksempel på hvor grelt, det står til.

-  Udover at true økonomien er svindlen også sundhedsfarlig. Som hestekødsskandalen viste kan den organiserede kriminalitet og fødevareindustrien snyde med kødets art. Det betyder, at de selvfølgelig også kan snyde med kødets kvalitet.

Rina fortsætter:

-  Det er nødvendigt at kontrollen med al importeret kød øjeblikkeligt skærpes. Og samtidig må fødevareministeren fremlægge en handlingsplan for, hvordan Danmark fremover kan kontrollere fødevarer, så danske forbrugere kan være sikre på at få det, der står på pakken. Vi kan ikke vente på EU.

-  I EU er dyr en vare, som både i levende og frossen stand skal underlægges den grænseløse fri bevægelighed indenfor EU. Det ved fødevareminister Dan Jørgensen kun alt for godt.

- På længere sigt har vi brug for en grundlæggende ændring af den måde hvorpå fødevareproduktionen er organiseret på. Det handler bl.a. om at gøre op med lange transporter af levende og døde dyr og sikre en tættere sammenhæng mellem de steder, hvor dyrene bliver opdrættet, hvor de bliver slagtet og hvor de bliver spist. Af hensyn til dyrevelfærden, af hensyn til miljøet, af hensyn til lokal beskæftigelse og af hensyn til sundheden.Se også

EU's indre marked er en jungle
Netavisen 13. maj 2014


Dette er en artikel fra kpnet.dk -
Nyheder hvor der kæmpes !


Klik på ikonerne øverst på siden og gå til kpnet, KPnetavisen (facebook) og KPnetTV (youtube) samt KPnetBlogs.

- ET MODSPIL TIL DET BORGERLIGE MEDIEMONOPOL !

 

 

Netavisen 20. maj 2014