Med EU's patentdomstol: ”Det bliver så meget nemmere” - for de multinationale


Det bliver nemmere” lyder det slående argument fra tilhængerne af at overlade patentafgørelserne til EU.

Ja, det bliver helt klart nemmere for de multinationale at få deres patenter igennem – også dem der går helt uden om de officielle regler. En patenthistorie om en vild peberfrugt fra Jamaica gør det hele meget klart.
Foto: Folkebevægelsen mod EU


Hvis man følger EU's officielle regler, er det forbudt at tage patenter i EU på f.eks. plantesorter, ligesom det er ifølge dansk patentlovgivning.

De multinationale gør det bare alligevel.

En vild peberfrugt på Jamaica har helt naturligt udviklet en resistens overfor mellus og overfor bananfluer. Det blev allerede opdaget i 1970'erne af professor Paul G Smith, der bragte planten til USA, hvorfra frøet blev indleveret i en hollandsk, offentligt ejet genbank for planter.

I 2002 fik Syngenta nogle eksemplarer af frøet fra genbanken og hermed var planten med de særlige resistente egenskaber pludselig overgået til at være privat ejendom !

Patent på peberplante trods forbud

I 2008 søgte Syngenta om patent på en plante med disse egenskaber.

Syngenta sidder i dag sammen med Monsanto og DuPont på 60 % af verdens peberfrugtsorter. Alle firmaerne har frøsorter, genmodificerede frø og sprøjtegifte i deres sortiment.

Da det ikke er lovligt at søge patent på en naturligt forekommende plante, krydsede Syngenta inden ansøgningen den resistente plante med en anden peberplante i deres sortiment – og nu var banen klar. Syngenta fik ja til deres patent og den naturlige resistens overfor mellus kunne herefter kun bruges af avlere efter betaling til Syngenta. Det samme gælder naturligvis for muligheden for at bruge planten i nye krydsninger.

Patentet på resistens overfor bananfluer blev derimod afslået. Den var nemlig allerede beskrevet og offentliggjort tidligere. Men kombinationen, hvor planten er resistent overfor begge dele, tilhører under alle omstændigheder Syngenta.


Mere reglen end undtagelsen

Syngentas peberfrugt er på ingen måde et enkeltstående tilfælde. En række patenter på planter er givet til de dominerende firmaer på området, der på den måde stjæler adgangen til planternes genbank fra millioner af landbrugere verden over og profiterer på det.

Noget lignende gør sig gældende for andre patenter som patenter på software, hvor patenteringen vil monopolisere udviklingen hos de store firmaer, idet alle brugere af patenterne skal betale for anvendelsen, også i videreudvikling af softwaren.

Som det gælder for planter er også softwarepatenter officielt forbudt i EU, men tusindvis af softwarepatenter er alligevel godkendt.


EU-patentet åbner en ladeport for hvad der kan patenteres

Ansøgningen på et patent på naturligt forekommende planter, som efter reglerne ikke er tilladt, ville vække stor opmærksomhed, hvis det blev søgt og tilladt i Danmark under danske patentregler. I tvivlstilfælde ville sagen blive behandlet ved danske domstole, der er under dansk lovgivning og i princippet under demokratisk kontrol. Danske domstole dømmer ikke kun i patentsager og skal tage et samlet samfundshensyn ind i deres vurdering.

Hvis de danske domstole gik over grænsen, ville muligheden for at skabe en protestbevægelse med effekt også være klart større.

EU's patentdomstol er en selvbestaltet domstol helt udenfor demokratisk kontrol. Dommerne er advokater, der kun beskæftiger sig med patenter. Domstolen er selvfinancierende og lever af at føre patentsager.

I øjeblikket gælder patenter der er taget i EU-systemet ikke i Danmark, før de er godkendt under dansk patentlov. Det vil de automatisk gøre, hvis vi kommer ind under EU's patentdomstol.

STEM NEJ TIL EU'S PATENTDOMSTOL 25. MAJ !

Kilde bl.a.:

NOAH: Så nemt bliver vild natur til en patenteret opfindelse”
NOAH 2.maj 2014

 

Se

13 håndgribelige argumenter mod EUs patentdomstol


Folkebevægelsen mod EU

Læs også

Patenter og frihandelsaftaler
Netavisen 24. april 2014

Samfundsskabte sygdomme: Diabetes 2 og kampen om verdens genbank
Netavisen 31. marts 2014

EU's patentdomstol: Kun for de multinationale
Netavisen 5. marts 2014

Se også på facebook

Nej til EU's patentdomstol

Folkebevægelsen mod EU

 


Dette er en artikel fra kpnet.dk -
Nyheder hvor der kæmpes !


Klik på ikonerne øverst på siden og gå til kpnet, KPnetavisen (facebook) og KPnetTV (youtube)

- ET MODSPIL TIL DET BORGERLIGE MEDIEMONOPOL !

 

Netavisen 8. maj 2014