EU-beslutning i dag: Ja eller nej til genmodificeret majs

Opdateret 12. februar 2014

Den genmodificerede majs 1507, der er kodet til at dræbe insekter, forventes godkendt på ministerrådsmøde i EU d. 11. februar. Firmaet Pioneer/DuPont har i en årrække forsøgt at få GMO-majsen ind på EU's marked, men indtil nu har den udbredte modstand, der er i befolkningen i de fleste EU-lande, forhindret det.

 EU's fødevareagentur EFSA har, efter først at have godkendt majsen uden bemærkninger, måttet indrømme, at majsen på grund af sit modificerede gen, der dræber skadedyr, også dræber bier, møl og sommerfugle. Trods dette anbefaler EFSA stadig en godkendelse. Blot med krav om foranstaltninger som 30 meters sikkerhedsbræmme af ikke-GMO majs.

På grund af modstanden, der også betyder, at en række regeringer i EU har været imod godkendelsen, har behandlingen været blokeret i en årrække.

En dom i EU for passivitet betyder, at en afgørelse nu bliver gennemtrumfet og da EU's regler kræver, at der skal være kvalificeret flertal imod, hvis majsen skal afvises, forventes det nu, at den genmodificerede majs vil blive godkendt - trods det faktiske flertal imod den i EU-systemet selv. Afgørelsen skal tages af EU's miljøministre, hvor et flertal forventes at stemme nej, herunder Danmark.

I Danmark er brugen af majs 1507 ikke så aktuel, da majsborere og majsrodsbiller, som majs 1507 producerer sin egen gift imod, ikke trives her.

Den konkrete majs vil i det hele taget ikke blive dyrket i stort omfang i Europa under de nuværende miljøregler. Den er nemlig kodet til at kunne tåle sprøjtemidlet glufosinat, der er så giftigt, at det snart vil være totalt forbudt i EU.

Derfor kunne en skræmmende mulighed være, at en lovliggørelse af glufosinat gennemtrumfes efter en godkendelse af majsen.

Under alle omstændigheder skyldes en del af presset på at få godkendelsen igennem også de store firmaers kampagne for at få gang i godkendelser af GMO på det europæiske marked generelt, at få hul på situationen, hvor GMO er blokeret i EU.

I øjeblikket er en stor del af det danske husdyrfoder genmodificeret, særligt soja og majs importeret fra Latinamerika, mens genmodificerede fødevarer til mennesker kræver mærkning og kun anvendes i begrænset omfang.

Kun en enkelt genmodificeret plante dyrkes i EU i øjebliket, nemlig majstypen fra Monsanto, der er 'RoundUp-ready' (Mon810).

Et af de store skridt, som den internationale kapital satser på at opnå med en frihandelsaftale mellem EU og USA, vil være at åbne Europa for genmodificerede produkter, bl.a. ved at få mærkningen fjernet.

Brug af genmodificerede planter giver ikke større produktion, men sikrer derimod en stærk forøgelse af brug af sprøjtegift. Både den de er kodet til at kunne tåle og ofte andre midler, da resistens hos ukrudtsplanterne er almindelig, så både forøgede mængder og andre midler må tages i brug.

Insektgiften som majsplanten er modificeret til selv at producere, er også giftig for miljøet.


- GMO-planterne spreder sig i naturen og til andre marker.

- GMO dræber ikke kun bestemte 'skadedyr', men mange andre insekter.

- Forskning og erfaring tyder på, at indtagelse af GMO-produkter har alvorlige skadevirkninger på dyr og mennesker.

- GMO frø skaber total afhængighed af de store frø- og giftproducenter og giver dermed monopolerne kontrol over produktionen af fødevarer for den enkelte landbruger og for hele nationer.


På ministerrådsmødet d. 11. februar valgte man, at undlade at blokere for godkendelsen af GMO-majsen. Dette vil formentlig betyde, at majsen vil blive tilladt i EU, og EU-komissionen tidligere beslutning om godkendelse nu står ved magt.

Se Omstridt GM-majs glider gennem EU's ministerråd
Ingeniøren 11. februar 2014

Hvad betyder kvalificeret flertal i EU?
EU-oplysningen 11. juli 2013

Læs mere her

Insektdræbende GMO-majs op i EU for anden gang: Fik ja i EU-Komissionen
Netavisen 6. november 2013

 

Netavisen 11. februar 2014