EU’s bankunion: Fornyet krav om dansk folkeafstemning

Thorning-regeringen har tilsluttet sig EU’s bankunion. Men det er i skærende modstrid med det nationale kompromis og de danske forbehold. Kravet om en folkeafstemning om dansk tilslutning bliver stadig kraftigere.

Men unionspolitikerne forsøger ihærdigt at undgå en offentlig debat. Ikke mindst skal det skjules, at man er godt på vej mod den fuldt udbyggede politiske, økonomiske og monetære union. Euroens eller Europas Forende Stater. Fra 2020.

Danskerne fik ikke lov til at stemme om Lissabon-traktaten. Grundlovsbryderne slap for straf i højesteret. Men EU er produktiv med hensyn til nye traktater. Den nyeste hedder Bankunionen, der vil overdrage kontrollen med danske banker og dansk økonomi til Den europæiske Centralbank.

Det er også et kæmpeskridt hen imod EU-statsdannelsen – hen imod Euroens Forenede Stater, som

Bankunionen er en videreudbygning af den såkaldte tredje fase af ØMU’en – den økonomiske og monetære union – som danskerne sagde Nej til ved Maastricht-afstemningen i 1992, og bekræftede i 2000 med et nej til euro’en.

Efter Maastricht-afstemningen indgik unionspartierne og SF, der dengang optrådte som unionsmodstanderparti, et såkaldt ’national kompromis’, som lå til grund for en fornyet folkeafstemning i 1993, der etablerede en stribe danske undtagelser fra Maastricht-aftalen.


Thorning overtræder bindende traktat

Åge Staun fra Skive-komiteen og medlem af landsledelsen i Folkebevægelsen mod EU siger:

– Det nationale kompromis med blandt andet en undtagelse af euroen blev indgået mellem syv partier, efter et flertal stemte nej til Maastricht-traktaten ved en folkeafstemning den 2. juni 1992.
Kompromisset blev sendt til folkeafstemning den 18. maj 1993. Hermed indgik det danske Folketing og det danske folk en bindende kontrakt, som kun kan ændres ved en folkeafstemning.
Derfor stemte vi i 2000 om Euroen, og som bekendt blev det et rungende nej til en fælles mønt. Situationen med en bankunion, er en direkte parallel.

Åge Staun fortsætter:
– Det nationale kompromis kan genfindes i EU-traktaten i form af en protokol, som slår fast at Danmark ikke deltager i: ”Ordningen med en fælles valuta” og videre at ”Danmark ikke er bundet af regler vedrørende økonomisk politik, som kan gælde for medlemsstater, der deltager i tredje fase”.

Thorning-regeringen er med tilslutningen til den overnationale myndighed med ret til direkte indgriben i dansk økonomi klart i modstrid med det nationale kompromis, som det afspejles i den nævnte  EU-protokol.

– Dansk deltagelse i bankunionen, vil være det største skridt imod mere magt til EU, siden Fællesmarkedet blev omdannet til Den Europæiske Union i 1992. Der er derfor bydende nødvendig, med en bred og åben debat i Danmark. Det haster, siger Åge Staun.

Kontanthjælp til kapitalen i gigantskala

I en artikel på Modkrafts Kontradoxa om EU’s bankunion under overskriften ’Bankerne mangler penge? skriver Bjørn Bennike:

”EU-kommissionens forslag til bankunion bekræfter, at det kostede USA og EU-lande 51 billioner kroner til gaver, lån og garantier til de vestlige banker på tre år fra 2008. Det svarer til 37% af EU’s samlede nationalprodukt forklarer kommissionen. Som begrundelse for oprette bankunionen.” (…)

” I den næste krise skal den afgørende garanti til eurozonens seks tusind banker flyttes til centralbanken i Frankfurt. Til fire tusind medarbejdere i to nye højhuse fra 2014. De skal både styre, kontrollere og tilse eurozonens seks tusind banker og sikre, at eurozonens centralbank ECB kan alle dække alle underskud. Især under en større krise. Et føderalt sikkerhedsnet under en krise. Til Europas store og små banker i eurozonen.”(…)

”Derfor kunne EU-kommissionen skrive i deres udsendte og officielle forslag til en bankunion d.12.september 2012: at EU (landene) har brugt 4.500 milliarder euro eller 33 billioner kroner eller 37% af EU’s nationalprodukt (GDP) på gaver, og garantier til EU’s banker. Blot fra efteråret (oktober) 2008 til efteråret (oktober) 2011. Da bankerne brød sammen under finanskrisen.Siden har ECB – den europæiske centralbank – eurozonens og bankunionens centrum – i 2012, udlånt ti procent af eurozonens GDP til over tusind banker.”

Læs hele artiklen her

Se også af Bjørn Bennike

Bankunion skal til folkeafstemning
Information 18. februar 2013

EU er en stor bankunion, der holder hånden under grådige finansjonglører, mens millioner af EU-borgere lider nød på grund af den nyliberale nedskæringspolitik, unionslandene dikteres og følger.

EU

Kravet om en folkeafstemning  om dansk tilslutning til bankunionen er rigtig vigtigt.

EU forværrer krise og skaber arbejdsløshed

I foirbindelse med den europæiske aktionsdag den 13.-15. marts mod den nyliberale politik, der i Danmark markeres med demonstrationer den 13. marts, arrangeret af arbejdsløshedsbevægelsen og initiativet ‘ Solidaritet eller frit fald’ har Folkebevægelsen mod EU udsendt en løbeseddel, hvor det hedder:

Arbejdsløsheden er stor i euro-landene. I Spanien er der 26% arbejdsløse, og i Grækenland er der nu 27%. Ungdomsarbejdsløsheden er i begge lande over 50%.
Flere end 320.000 grækere har i løbet af de seneste 12 måneder mistet deres job (borsen.dk den 14/2-2013).

EU og euroen har forværret krisen. Det skyldes de krav, som EU har stillet til EU-landene om nedskæringer, samtidigt med at EUs centralbank i Frankfurt ikke har et mål om at sikre beskæftigelse – i modsætning til f.eks. den amerikanske centralbank. Når EUs ”medicin” til de gældsplagede eurolande kun er nedskæringer, skaber det også arbejdsløshed i andre lande, der ikke længere kan sælge deres varer.

EUs nedskæringskrav rammer også Danmark direkte, da regeringen har tilsluttet Danmark til EUs finanspagt og er ved at få os med i EUs bankunion.

I Folkebevægelsen mod EU mener vi, at dette er i strid med det danske nej til euroen.

Hvis arbejdsløshedskurven skal knækkes i Danmark, skal vi frigøre os fra EUs krav til vores økonomiske politik, så vi får mulighed for at sætte gang i offentlige investeringer i byggeri og velfærd.

Se også

Folkebevægelsen mod EU: Kom så med den folkeafstemning!
Netavisen 16. december 2012

Massivt dansk Nej til euro og mere union
Netavisen 8. oktober 2012

Eurostat fra 2020: Fremtidsgruppe med stormagtsvanvid
Kommunistisk Politik 19, 2012

Arbejderfjendsk union: På vej mod kapitalens Forenede Europæiske Stater
Kommunistisk Politik 18, 2012

Euroens Forenede Stater: ’Hen imod en egentlig Økonomisk og Monetær Union’
Kommunistisk Politik 14, 2012

Netavisen 13. marts 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater