Kommunistisk Politik Digital 19 – 2023 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 19 – 2023NYHEDER HVOR DER KÆMPES

Uge 37-38/2023

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

KRIG OG KRIGSOPRUSTNING

Dansk imperialismes placering i verden og krigspolitikken
Danmark er et lille land, men med en 100 procent imperialistisk politik og indstilling til verden og sin egen befolkning, hvor krig og markedsandele prioriteres benhårdt over velfærd og menneskelig udvikling. Det er de store monopoler der styrer – med de imperialistiske alliancer NATO og EU i front.

Støttehilsen til FredsVagten: 8000 dages demonstration mod terrorkrigen
I de seneste 8000 dage har rækken af danske regeringer ført krigspolitik – og I har været her som en levende protest hver eneste dag. I har demonstreret mod USA’s terrorkrig og mod Danmarks deltagelse nu i 8000 dage non-stop. …

FredsVagten onsdag d. 13.9.: 8000 dage i aktiv protest mod dansk krigspolitik
D. 13.9. har FredsVagten stået ved Christiansborg i 8000 dage i en aktiv protest mod Danmark som krigsførende nation og mod den krigspolitik alle regeringer uden undtagelse har ført siden 2001. Dybt integreret i et stadigt mere aggressivt NATO og EU. Modsætningerne mellem de imperialistiske magter skærpes mere farligt end nogensinde – at sige fra fra befolkningens side, at gå aktivt mod krigspolitikken er livsnødvendigt. Vi siger tillykke til FredsVagten for deres fastholden af modstanden mod danske regeringers krigspolitik. FredsVagten er en inspiration til at øge modstanden mod deltagelse i imperialistisk krig og oprustning. Dagen bliver markeret onsdag d. 13. september fra kl 15. Duk op og bak op om FredsVagten!

FRA KLASSEKAMPEN I ØVRIGT

Drop illusioner til trepartsforhandlinger – start kampen for bedre løn-og arbejdsforhold
Onsdag den 27. september har regeringen indkaldt til trepartsforhandlinger med Arbejdsgiverforeningen og toppen i fagbevægelsen. Regeringen har allerede annonceret at det bl.a. handler om at åbne yderligere op for billig udenlandsk arbejdskraft. Til at dæmme lidt op for vreden blandt de offentligt ansatte, har man fundet nogle almisser og honninghjerter til de villige, der vil stå til rådighed for deres arbejdsplads 24-7. Uanset regeringens vage løfter, er erfaringen entydig: der vil intet godt komme ud af at overlade spørgsmålet om bedre løn og arbejdsforhold til forhandlinger mellem repræsentanter for magthaverne.

Robustheds-kommissionen: Befolkningens forventninger til sundhedsvæsenet skal sænkes
“Robustheds-kommissionen” er barslet med et udspil, der angiveligt skal gøre sundhedsvæsenet robust og fremtidssikret. Vel at mærke uden at tilføre penge. Kunne man tænke sig regeringen løse det de kalder sikkerhedstruslen mod Danmark på samme betingelser? Nej, tydeligvis ikke. Til militæret afsætter de 143 ekstra milliarder, når de vil ‘rette op’.

Regeringens charmeoffensiv mødt af vrede demonstranter
Mette Frederiksen og company kører i øjeblikket rundt i Danmark i en kæmpe stor bus med deres portrætter plastret henover siden, for at sætte sig på den politiske dagsorden i medierne op til Folketingets åbning om få uger. Dette er åbenlyst provokerende overfor de ansatte på gulvet, børn, ældre og syge, der bliver ramt af nedskæringer i kommuner og regioner.

FRA DEN INTERNATIONALE KLASSEKAMP

FN’s verdensmål: Fattigdommen og uligheden vokser under imperialismen
FN holder i disse dage generalforsamling og diskuterer hvordan det går med verdensmålene for 2030 om bl.a. afskaffelse af fattigdom og sult. Ikke godt, situationen er banket tilbage til 2005. Forklaringer vrides og vendes, men den åbenlyse grund ses der bort fra. At imperialismen bygger på udbytning og kolonialisme, Afrikas fattigdom og stjålne ressourcer er imperialisternes rigdom. Og den indbyrdes rivalisering og krise i imperialismen betyder omfordeling over hele linjen. Almindelige mennesker og nationer der holdes i fattigdom betaler for alle kriserne, mens monopolerne ruster egen bankbog og til krig. Det er kampen mod imperialismen i alle dens former, der må tages, hvis verdens tilstand skal gå mod lysere tider.

Arbejderklassens og folkenes kampe i en verden med skærpede modsætninger
I dagene 1. og 2. september 2023 afholdtes det 27. internationale seminar med titlen “Revolutionens problemer i Latinamerika”. Det blev afholdt virtuelt, og samlede cirka 1500 online deltagere fra 17 forskellige lande med hovedtemaet: “Arbejderklassens og folkenes kampe og de inter-imperialistiske krige og konflikter”. En dominerende holdning på seminaret var, at kun fortsat styrkelse af organisering fra neden, kan drive revolutionens sag fremad. Mødet var organiseret af Ecuadors Marxistisk-Leninistiske Kommunistiske Parti sammen med Ecuadors Revolutionære Ungdom.

Fra Kvinder og migration i Mexico
De fleste migranter fra Latinamerika og Caribien søger mod USA med Mexico som et vigtigt transitland. De vigtigste grunde til legal og illegal migration er fattigdom, tvungen fordrivelse og søgen efter en bedre fremtid.

Strejker gav rettigheder til papirløse migrantarbejdere i Frankrig 
En stor bølge af strejker og solidaritet gav migrantarbejdere, med og uden papirer, deres eksisterende rettigheder. Det er værd at huske i en tid hvor også den franske regering er ved at fjerne disse igen samtidig med de ønsker mere udenlandsk arbejdskraft.

Betonskandale lukker en stribe skoler i England
Lige op til skolestarten i England, måtte over hundrede skoler helt eller delvist lukke af frygt for sikkerheden. Årsagen er problemer med holdbarheden i en særlig type letvægtsbeton, kaldet armeret autoklaveret luftbeton, der er brugt i nogle etageadskillelser og tagkonstruktioner siden 1950-erne. De første problemer med holdbarheden dukkede op i 1990’erne. Men en nylig skadesrapport om et pludseligt tagkollaps på en folkeskole i 2018, har endelig fået alarmklokkerne til at gå i gang. Nu er jagten gået ind på denne betontype i en lang række bygninger.

Israels “demokrati” protester forsvarer et apartheid system
Hundredtusindvis af israelere har i månedsvis demonstreret mod deres regerings foreslåede retsreformer. Alligevel nævner deres protester ikke den umenneskelige behandling af palæstinensere, udvidelsen af bosættelser eller at de lever i en apartheidstat. Israelere protesterer af frygt for, at de kan miste deres egen politiske status og privilegier.

Lærdommen fra Chile 11. september 1973
Det fascistiske Chile blev et skoleeksempel på det blodbad illusioner om en fredelig overgang til socialismen kan føre til
Den 11. september er det 50 år siden general Augusto Pinochet gennemførte kuppet mod den progressive Unidad Popular-regering og dræbte den progressive præsident Salvador Allende. Kuppet skete efter en destabiliserings-operation i CIA regi, med generaler oplært på diktatorskolen School of the Americas, nu omdøbt til Fort Moore (Benning) i Georgia. Det er for øvrigt samme ’skole’ som har trænet de officerer, som har stået bag ni kupforsøg i Vest-Afrika de sidste tre år, senest i Niger.

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne