Betonskandale lukker en stribe skoler i England

Lige op til skolestarten i England, måtte over hundrede skoler helt eller delvist lukke af frygt for sikkerheden. Årsagen er problemer med holdbarheden i en særlig type letvægtsbeton, kaldet armeret autoklaveret luftbeton, der er brugt i nogle etageadskillelser og tagkonstruktioner siden 1950-erne. De første problemer med holdbarheden dukkede op i 1990’erne. Men en nylig skadesrapport om et pludseligt tagkollaps på en folkeskole i 2018, har endelig fået alarmklokkerne til at gå i gang. Nu er jagten gået ind på denne betontype i en lang række bygninger.

Betonskandalen har været under opsejling siden midten af 1990’erne, men der skulle gå yderligere 20 år og et tag skulle kollapse før en officiel undersøgelse af armeret autoklaveret luftbeton (Raac) beton elementer blev sat i værk.

Undersøgelsen af hvordan tagkonstruktionen på en grundskole i Kent kunne kollapse i 2018, kun et døgn efter man begyndte at observere revner, er nu kommet frem.

En lækket e-mail sendt til Downing Street fra ledende embedsmænd i undervisningsministeriet afslører, at man hurtigt blev klar over, at taget på mange skolebygninger var magen til det, der var styrtet sammen, og at der var risiko for at de kunne kollapse med lidt eller ingen varsel. Alligevel ventede man indtil sagen kom offentligt frem, før man begyndte at evakuere skolerne.

I første omgang var regeringen kun gået med til at udbedre forholdene på 50 skoler ud af de 154, hvor det var blevet bekræftet at de problematiske betonelementer var brugt. Først da sagen begyndte at rulle tog man skridt til at evakuere undervisningen alle steder, hvor der var dokumenteret en risiko.

I Skotland afslørede en aktindsigt tidligere i år, at mindst 37 skoler også havde denne betontype. Dertil har en lang række universiteter annonceret lukninger af forelæsningssale, videnskabslaboratorier, studenterforeningsfaciliteter og andre bygninger.

Problemets omfang er sandsynligvis meget større. Raac blev brugt i mange offentlige byggeprojekter fra 1950’erne til midten af 1990’erne. I modsætning til traditionel beton anslås det at have en levetid på ca. 30 år og er modtageligt for strukturelle svigt, især når det udsættes for fugt. Det blev ofte brugt forkert under byggerier især til tagkonstruktioner.

Det kan være op til 5-10 procent af de offentlige bygninger herunder socialt boligbyggeri, der blev bygget fra 1950’erne-1980’erne, der kan indeholde Raac. Et betonmateriale der altså ikke kan tåle at taget bliver utæt.

Raac betonelementer kan også være brugt på mindst 34 hospitaler i England, og mere end 250 NHS-bygninger er muligvis bygget med Raac i Skotland. Regeringen har sagt, at den vil genopbygge de syv hospitaler, der er hårdest ramt, men først i 2030.

På Queen Elizabeth Hospital i King’s Lynn betyder det, at man har opsat en midlertidig understøttelse af taget. Andre steder har man begrænset antal mennesker der må være på bestemte etager.

I sidste måned blev Harrow Crown Court i det nordvestlige London lukket – en af seks retsbygninger, der bruger Raac. Justitsministeriet undersøger om fængsler er blevet bygget med Raac, og forsvarsministeriet har undersøgt hundredvis af kaserner og træningsfaciliteter.

Regeringen forsøger at nedtone omfanget af nødsituationen, men man kan ikke se dette isoleret, da det kommer oven i en række andre problemer som følge af nedskæringer og misvedligehold. Allerede før problemerne med Raac betonelementerne blev offentligt kendt, var skolerne og hospitaler i dyb økonomisk krise. Samtidig med at der er en efterslæb af operationer og undervisning efter Corona nedlukningen. Regningen for nye bygninger eller gennemgående renoveringer vil helt sikkert blive forsøgt lagt oven i det eksisterende underskud.

Mange andre lande har tilsvarende problemer pga. fejlagtig brug af byggematerialer med asbest og giftige stoffer, konstruktionsfejl eller manglende vedligehold af bygninger. I Danmark ses det gang på gang i helt nyopførte hospitaler eller universitetsbygninger hvor der ikke er styr på materialer eller forbrug. Det eneste der er sikkert er, at regningen altid i sidste ende havner hos arbejderklassen, mens de ansvarlige frikender sig selv og får et gyldent håndtryk.

Det er et rimeligt forlangende, at bygninger ikke styrter ned over børn eller syge bare fordi det regner, men selv ikke dette kan kapitalismen garantere.

Kilde: RAAC affects Kent schools (kentandsurreybylines.co.uk)

Læs også Arbejderpartiet Kommunisterne, APKs udtalelse: Rammen for de kommunale nedskærings-budgetter må sprænges


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater